Матеріали конференцій (СН)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 9 з 9
 • Документ
  Communicative socialization of students
  (2021) Vatulya Yuriy; Smilichenko Ianina
 • Документ
  Teaching English: the effectiveness of remote online learning
  (2021) Boiko L. M.; Бойко Любов Михайлівна
  В теперішній період пандемії перед викладачами гостро постала проблема дистанційного навчання. В період локдауну наш університет був змушений замінити традиційне навчання в аудиторії на дистанційне. Особлива увага у статті приділяється перевагам і недолікам викладання англійської мови онлайн.
 • Документ
  Конструкторські та технологічні передумови модернізації плавучих споруд для збирання небезпечних предметів з річкових акваторій
  (2022) Казимиренко, Ю. О.; Дрозд О. В.; Савочкіна В. В.; Морозова, Г. С.; Kazymyrenko Yuliia; Drozd Oksana; Savochkina Vira; Morozova, Hanna S.
  В роботі проаналізовано та визначено конструкторські і технологічні передумови для модернізації позасуднових плавучих споруд, які призначені для збирання небезпечних предметів з річкових акваторій. Для досліджень застосовано системний підхід, за прототип обрано конструкторську модель баків для зберігання радіоактивних відходів на плавучих спорудах. Запропоновано використання нових композиційних матеріалів і покриттів.
 • Документ
  Системно-аналітичне дослідження технологій переробки відходів скляного виробництва
  (2021) Казимиренко, Ю. О.; Дрозд, О. В.; Kazymyrenko Y.; Drozd O.
  За допомогою системного підходу проаналізована перспектива рециклінгу відходів, які утворюються на підприємствах з виробництва скляних виробів будівельного, побутового, декоративного призначення, предметів мистецтва. Визначено, що скляний бій являє собою стратегічно важливу сировину базу, застосування якої створює передумови для одержання нових функціональних композиційних матеріалів. За ідентифікаційні ознаки системи прийнято цільове призначення, хімічний склад стекол, тип структури, теплову історію, вартісні показники переробки. Підкреслена необхідність застосування електронно-довідникової інформації. Запропонована технологічна схема переробки бою скла на порошок.
 • Документ
  Задачі рециклінгу і критерії експертизи відходів руйнації
  (2023) Дрозд О. В.; Drozd Oksana
  Запропоновано методологічний підхід допереробки відходів руйнації на сировину або іншу продукцію. Процес рециклінгу розглядається як складна технічна система з аналізом пошкоджень матеріалів та розробкою технологічних заходів, що являє собою підґрунтя для створення стартапів з впровадження беззалишкових технологій на підприємствах Херсонської і Миколаївської областей.
 • Документ
  До питання про міжкультурну комунікацію у вищому навчальному закладі
  (2023) Ватуля Ю. О.; Смірнова І. М.
  У представленому матеріалі робиться спроба з'ясування сутності комунікативної освіти на сучасному етапі, формування досвіду навчально-пізнавальної орієнтації та міжкультурної комунікації студентів. Разом з тим приділяється увага і необхідності формування комунікативної компетентності у професійній діяльності педагогів. Підкреслюється необхідність подальших досліджень в галузі деяких аспектів міжкультурних комунікацій.
 • Документ
  Реалізація компетентнісного підходу у технічних закладах вищої освіти
  (2019) Сміліченко, Я. Б.; Зеленюк, І. С.; Смірнова, І. М.; Туркова, Л. І.; Smilichenko, Ya. B.; Zeleniuk, I. S.; Smirnova, I. M.; Turkova, L. I.; Смиличенко, Я. Б.; Зеленюк, Зеленюк И. С.; Смирнова, И. М.; Туркова, Л. И.
  У статті розглядається компетентнісний підхід в професійній освіті майбутнього інженера, подається характеристика функцій компетентнісного підходу, надається короткий аналіз поглядів вчених на поняття «компетентнісний підхід». Автори приділяють особливу увагу вивченню процесу реалізації компетентнісного підходу у вітчизняній освіті як важливого показника професійної підготовки майбутнього фахівця