Магістерські роботи (АтаЕУ)

Постійне посилання зібрання

У зібранні розміщено магістерські дисертації на здобуття ступеня магістра

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 23
 • Документ
  Безщітковий асинхронізований синхронний валогенератор із суміщеною магнітною системою
  (2020) Фролов, Ю. І.; Бугрім, Л. І.
  В кваліфікаційній роботі розглянуті проблеми реалізації суднової валогенераторної установки на базі асинхронізованого синхронного генератора безщіткової конструкції. Проведений аналіз електромеханічних властивостей асинхронізованих синхронних машин. Показана можливість забезпечення стійкої роботи в усьому можливому діапазоні робочих режимів та підтримання частоти вихідної напруги на заданому рівні незалежно від частоти обертання ротора. Розглянуті особливості конструктивної реалізації валогенераторних установок в залежності від характеристик судна. Підтверджена висока ефективність використання валогенераторів на судах із тривалими ходовими режимами. Запропонована безщіткова конструкція асинхронізованого синхронного генератора із суміщеним магнітним системами збудника та генератора. Проведене комп'ютерне моделювання електромеханічних процесів, що протікають при роботі генератора на статичне активно-індуктивне навантаження.
 • Документ
  Розробка системи керування електропривода насоса суднової системи змащення
  (2020) Шевченко, Володимир Сергійович; Shevchenko, Volodymyr S.; Білюк І. С.
  Об’єм пояснювальної записки становить 91 аркуш, вона містить 4 розділи, 27 рисунків, 5 таблиць, 21 найменування в списку використаної літератури. Мультимедійна презентація представлена на 11 слайдах. Об’єктом дослідження є перехідні процеси в розробленій системі керування електропривода насоса суднової системи змащення. Предметом дослідження є показники якості керування в розробленій системі керування електропривода насоса суднової системи змащення. Метою роботи є розробка системи керування електропривода насоса суднової системи змащення. В роботі розроблено систему керування електропривода насоса А1 3В 4/160-5,8/160Б перекачування мастила суднової системи змащення. Застосовано систему скалярного керування, наведено її функціональну і структурну схеми. В автоматизованому електроприводі насоса суднової системи змащення використано асинхронний двигун RA200LB2 потужністю 37 кВт з частотою обертів 2950 об/хв та перетворювач частоти С200-4T-0370 потужністю 37 кВт. В роботі виконано синтез структури і розрахунок налаштувань регуляторів системи скалярного керування електропривода насоса А1 3В 4/160-5,8/160Б перекачування мастила суднової системи змащення, побудовано перехідній характеристики за швидкістю. Отримано основні показники якості керування: перерегулювання – 15,1 %, час перехідного процесу 0,9 с. Також, в кваліфікаційній роботі магістра приділена увага аналізу основних правил міжнародної конвенції MARPOL-73/78.
 • Документ
  Розробка системи керування електропривода суднового компресора пускового повітря
  (2020) Юрашев, Андрій Павлович; Yurashev, Andrii P.; Білюк І. С.
  Об’єм пояснювальної записки становить 92 аркуші, вона містить 4 розділи, 28 рисунків, 9 таблиць, 20 найменувань в списку використаної літератури. Мультимедійна презентація представлена на 12 слайдах. Об’єктом дослідження є перехідні процеси в розробленій системі керування електропривода суднового компресора пускового повітря. Предметом дослідження є показники якості керування в розробленій системі керування електропривода суднового компресора пускового повітря. Метою роботи є розробка системи керування електропривода суднового компресора пускового повітря. В роботі розроблено систему керування електропривода суднового компресора КВД-М пускового повітря. Враховуючи рекомендації до систем керування електроприводів турбомеханізмів, до яких відноситься судновий компресор КВД-М пускового повітря обрано скалярну систему частотного керування, проаналізовано її функціональну та структурну схеми. В якості основного електрообладнання електропривода суднового компресора пускового повітря використано новий асинхронний двигун 5А112М4 потужністю 5,5 кВт з частотою обертів 1430 об/хв та перетворювач частоти AE-V81G-7R5T4B потужністю 7,5 кВт. В роботі розраховано налаштувань регуляторів розробленої системи, побудовано графіки перехідних процесів за швидкістю. Отримано наступні показники якості керування: перерегулювання – 0 %, час перехідного процесу 1,4 с. Проаналізовано питання по запобіганню забруднення з суден за конвенцією MARPOL-73/78.
 • Документ
  Розробка системи керування електропривода суднового сепаратора
  (2020) Жоля, Юліан Олександрович; Zholia, Yulian O.; Кириченко О. С.
  Об’єм пояснювальної записки становить 90 аркушів, вона містить 4 розділи, 37 рисунків, 6 таблиць, 17 найменувань в списку використаної літератури. Мультимедійна презентація представлена на 12 слайдах. Об’єктом дослідження є перехідні процеси в розробленій системі керування електропривода суднового сепаратора. Предметом дослідження є показники якості керування в розробленій системі керування електропривода суднового сепаратора. Метою роботи є розробка системи керування електропривода суднового сепаратора. В роботі розроблено систему керування електропривода суднового сепаратора "Гравітроль-1000" фірми Шарплес (Sharples). Використано систему скалярного керування, наведено її функціональну і структурну схеми. В електроприводі суднового сепаратора "Гравітроль-1000" використано новий приводний асинхронний двигун RA132SB2 потужністю 7,5 кВт з частотою обертів 2890 об/хв, перетворювач частоти MOELLER модель MMX34AA014F0-0 потужністю 7,5 кВт. В роботі розраховано параметри регуляторів розробленої системи, проведено аналіз динаміки системи. Отримано наступні показники якості керування: перерегулювання – 17 %, час перехідного процесу 0,35 с. Також, розглянуто матеріали міжнародної конвенції МАРПОЛ 73/78 по запобіганню забруднення з суден.
 • Документ
  Розробка робастної системи непрямого векторного керування асинхронними двигунами
  (2020) Чебан, Михайло Михайлович; Cheban, Mykhailo M.; Костюченко В. І.
  Об’єм пояснювальної записки становить 108 аркушів, вона містить 4 розділи, 28 рисунків, 3 таблиці, 51 найменування в списку використаної літератури. Мультимедійна презентація представлена на 11 слайдах. Об’єктом дослідження магістерської роботи є процеси керування електромеханічним перетворенням енергії в системі векторно-керованого асинхронного електроприводу. Предметом досліджень є алгоритми непрямого векторного керування АД для систем з підвищеними властивостями робастності і адаптації до варіацій активного опору ротора. Метою роботи є розробка робастної системи непрямого векторного керування асинхронними двигунами. Робота присвячена питанням розробки та дослідження нових алгоритмів векторного керування асинхронними двигунами, які мають підвищені властивості робастності та адаптації по відношенню до параметричних збурень. Отримав подальший розвиток метод синтезу алгоритмів непрямого векторного керування моментом і потоком асинхронних двигунів. Синтезовано та досліджено основні існуючі алгоритми непрямого векторного керування, а також новий алгоритм робастного векторного керування з підвищеними властивостями робастності до варіацій активного опору роторного кола, який забезпечує глобальне асимптотичне відпрацювання заданих траєкторій моменту і модуля вектора потокозчеплення ротора та має властивості глобальної асимптотичної експоненційної стійкості. Теоретично обґрунтовано правомірність застосування нелінійного принципу розділення для побудови адаптивних систем на основі синтезованих алгоритму робастного непрямого векторного керування та адаптивного спостерігача вектора потокозчеплення ротора. Також розглянуто положення Міжнародної конвенції МАРПОЛ 73/78 по запобіганню забруднення з суден.
 • Документ
  Система автоматичного регулювання збудження синхронного генератора для максимального демпфування малих механічних коливань агрегату
  (2020) Ткач, Олег Сергійович; Tkach, Oleh S.; Бугрім Л. І.
  В кваліфікаційній роботі розглянуті проблеми створення системи автоматичного регулювання напруги синхронного генератора подовжньо-поперечного збудження. Описані особливості конструкції та застосування синхронних машин подовжньо-поперечного збудження. Показано, що регулювання в поперечні осі найбільш ефективне при малих кутах вильоту ротора. Запропоновано закон регулювання напруги збудження для синхронного генератора подовжньо-поперечного збудження, який забезпечує роботу із кутом вильоту ротора, що дорівнює нулю. Представлені алгоритми та розроблені програми для обчислення ступеня статичної стійкості та перехідних електромеханічних процесів при роботі генератора на статичне активно-індуктивне навантаження. Розроблена принципова електрична схема автоматичного регулятора збудження, який реалізує запропонований закон регулювання напруги.
 • Документ
  Модернізація електропривода насоса суднової опріснювальної установки
  (2020) Погорєлов-Корєньков, Олександр Валерійович; Pohorielov-Korienkov, Oleksandr V.; Кириченко О. С.
  Об’єм пояснювальної записки становить 92 аркуші, вона містить 4 розділи, 24 рисунки, 7 таблиць, 15 найменувань в списку використаної літератури. Мультимедійна презентація представлена на 12 слайдах. Об’єктом дослідження є перехідні процеси модернізованого електропривода дистилятного насоса суднової опріснювальної установки. Предметом дослідження є показники якості керування модернізованого електропривода дистилятного насоса суднової опріснювальної установки. Метою роботи є модернізація електропривода дистилятного насоса суднової опріснювальної установки. В роботі модернізовано електропривод дистилятного насоса суднової опріснювальної установки типу«Д» модель Д3М. Замість застарілої релейно-контакторної системи керування використано систему частотного керування скалярного типу, наведено її функціональну та структурну схеми. В модернізованому електроприводі дистилятного насоса суднової опріснювальної установки Д3М використано асинхронний двигун RA100LA4 потужністю 2,2 кВт та перетворювач частоти Lenze серії 8200 модель ЕSMD 302 L4TXA потужністю 3 кВт. В роботі виконано синтез структури і розрахунок налаштувань регуляторів системи керування, побудовано графіки перехідних процесів модернізованого електропривода дистилятного насоса суднової опріснювальної установки. Отримано основні показники якості керування: перерегулювання – 0 %, час перехідного процесу 1,6 с. Також, в роботі проаналізовані питання запобігання забрудненню з суден за міжнародною конвенцією MARPOL-73/78.
 • Документ
  Розробка діагностичних моделей гребної електричної установки змінного струму
  (2020) Онищенко, Максим; Onyshchenko, Maksym; Костюченко В. І.
  Об’єм пояснювальної записки становить 112 аркушів, вона містить 4 розділи, 43 рисунки, 3 таблиці, 49 найменувань в списку використаної літератури. Мультимедійна презентація представлена на 10 слайдах. Об’єктом дослідження магістерської роботи є виконавчий пристрій гребної електричної установки. Предметом досліджень є діагностичні моделі виконавчого пристрою гребної електричної установки змінного струму. Метою роботи є розробка діагностичних моделей гребної електричної установки змінного струму. В кваліфікаційній роботі проаналізовано надійність елементів виконавчого пристрою гребної електричної установки змінного струму. Розглянуто чинники, що впливають на надійність елементів гребної електричної установки при експлуатації, а також методи підтримки безвідмовності і підвищення ремонтопридатності. Проаналізовано методи діагностування елементів гребної електричної установки змінного струму. Побудовано структурні і функціональні схеми виконавчого пристрою гребної електричної установки змінного струму з асинхронним двигуном і з синхронним двигуном. Розроблено діагностичні моделі виконавчого пристрою гребної електричної установки змінного струму. Розроблено алгоритм перевірки ступеня працездатності виконавчого пристрою гребної електричної установки змінного струму. Також розглянуто положення Міжнародної конвенції МАРПОЛ 73/78 по запобіганню забруднення з суден.
 • Документ
  Пристрій для моніторингу обмінних коливань активної потужності між дизель-генераторними агрегатами
  (2020) Міхнєв, Іван; Mikhniev, Ivan; Бугрім Л. І.
  В кваліфікаційній роботі розглянуто загальний опис відомостей про суднові електростанції та обмінні коливання потужності. Проведений аналіз систем автоматичного регулювання частоти обертання синхронного генератора. Здійснено моделювання паралельної роботи дизель-генераторних агрегатів з нерівномірністю подачі палива, враховуючи ланку запізнювання і ланку зони нечутливості. Після моделювання отриманні відповідні характеристики при різних режимах паралельної роботи дизель-генераторних агрегатів та підтвердження наявності обмінних коливань активної потужності. Запропонована та розроблена схема пристрою оцінки амплітуди і частоти обмінних коливань. Пристрій може бути використаний для моніторингу стану електростанції і вироблення відповідних керуючих впливів для стабілізації роботи системи в цілому. Розглянуті заходи щодо охорони навколишнього середовища.
 • Документ
  Удосконалення обладнання водолазного комплексу на основі спеціального виконання трансформатора електроживлення підводної спускової камери
  (2020) Пугачов, Роман; Puhachov, Roman; Ставинський Р. А.
  В випускної магістерської роботі вирішується задача поліпшення масогабаритних і енергетичних показників системи електрообладнання підводного водолазного дзвону. У ході проведеного аналізу спеціальної науково-технічної інформації для комплектації глибоководного підводного дзвону ГВК-300 була запропонована просторова конструктивна схема активної частини трансформатора системи електрообладнання. Зроблено розрахунок просторового трансформатора з тригранним внутрішнім контуром (зі скругленими гранями) з врахуванням нерівномірності розподілу індукції в елементах магнітопровода. Також, для порівняння, був розрахований трансформатор класичної плоскої шихтованої конструкції. Розрахунок було виконано при дотриманні принципу електромагнітної еквівалентності (рівність потужностей, електромагнітних навантажень і умов експлуатації).
 • Документ
  Удосконалення трансформатора фазового компаундування системи автоматичного регулювання збудження суднового синхронного генератора
  (2020) Попов, Володимир Миколайович; Popov, Volodymyr Mykolaiovych; Ставинський Р. А.
  У дипломній роботі виконані проектні розрахункові дослідження трифазного триобмоткового трансформатора фазового компаундування при використанні схеми симетричного просторового магнітопровода, виконано порівняльний аналіз двох трансформаторів з мідною та алюмінієвою обмотками. В першому та другому розділах зроблено аналіз технічних рішень забезпечення підтримки постійної напруги синхронного генератора та розроблено функціональну та принципову схеми системи автоматичного регулювання збудження суднового синхронного генератора. Розраховано основні дані трансформатору на основі сталих режимів роботи суднового генератору. Виконано аналіз технічних рішень трифазних трансформаторів, на основі якого обрано раціональну конфігурацію та оптимальні співвідношення розмірів активної частини трансформатора з витим стиковим магнітопроводом. У третьому та четвертому розділах приведені розрахунки варіантів вказаного трансформатора з симетричним просторовим магнітопроводом та з мідною і алюмінієвою обмотками.
 • Документ
  Обґрунтування техніко-конструктивних параметрів асинхронного генератора електроенергетичної установки судна з совісними гребними гвинтами
  (2020) Шаблій, Григорій Сергійович; Shablii, Hryhorii Serhiiovych; Ставинський Р. А.
  У дипломній роботі розглядається питання використання асинхронної короткозамкненої машини як генератора змінного струму в судновій електроенергетичній установці, а також виконується аналіз засобу зниження матеріалоємності на основі зануреного розташування та удосконалення конструкції ротора генератора. Виконано порівняльний аналіз двох можливих конфігурацій пазів ротора з використанням критерію мінімуму внутрішнього діаметра статора. В першому розділі надається порівняльний аналіз безконтактних генераторів для автономних електроенергетичних систем та розглядаються особливості асинхронних генераторів трифазного змінного струму. У другому розділі розглядаються принципи роботи асинхронної машини у генераторному режимі, її особливості, переваги та недоліки. Надається аналіз засобів ємнісного збудження асинхронного генератора та розробка схеми керування генераторним комплексом. У третьому та четвертому розділах виконано аналіз та удосконалення методики розрахунку та приведено розрахунок асинхронного генератора позабортного виконання з мінімізацією діаметра та двома варіантами конфігурації та розташування пазів магнітопроводу ротора.
 • Документ
  Розробка векторної системи керування асинхронним електроприводом з автономним інвертором струму
  (2020) Івановський, Максим Миколайович; Ivanovskyi, Maksym; Костюченко В. І.
  Об’єм пояснювальної записки становить 109 аркушів, вона містить 4 розділи, 34 рисунка, 1 таблицю, 57 найменувань в списку використаної літератури. Мультимедійна презентація представлена на 11 слайдах. Об’єктом дослідження є електромагнітні й електромеханічні процеси, енергетичні показники АЕП з АІС-ШІМ, досягнуті при удосконаленому керуванні. Предметом досліджень є способи автоматичного керування для АЕП з АІСШІМ. Метою роботи є розробка векторної системи керування асинхронним електроприводом з автономним інвертором струму. В роботі розроблені та науково обґрунтовані ефективні способи прогнозуючого векторного керування і створені на їх основі спрощені структури автоматичного регулювання для асинхронного електропривода з автономним інвертором струму з широтно-імпульсною модуляцією. Вони забезпечують швидкодіюче керування електромеханічними процесами та поліпшенні енергетичні показники електропривода. На імітаційній моделі досліджені електромагнітні й електромеханічні процеси електропривода при регулюванні швидкості АД або положення його ротора, а також при провалах мережної напруги і її наступному відновленні. Визначено параметри швидкодії й енергетичні показники розглянутого електропривода. Також розглянуто положення міжнародної конвенції МАРПОЛ 73/78 по запобіганню забруднення з суден.
 • Документ
  Модернізація електропривода вантажного ліфта науково-дослідного судна
  (2020) Поливода, Віктор Миколайович; Polyvoda, Viktor; Фролов О. М.
  Магістерська кваліфікаційна робота "Модернізація електропривода вантажного ліфта науково-дослідного судна" складається з 6 розділів, містить 99 стор., 19 посилань на джерела інформації. Рукопис. В роботі розглянуто питання підвищення вантажопідйомності та ефективності роботи електроенергетичної системи керування роботою вантажного ліфту вантажопідйомністю 960 кг при заміні двошвидкісного електродвигуна на одношвидкісний і використання перетворювача частоти, що дозволяє використати мікропроцесорну систему керування на мікроконтролерах та сучасних силових транзисторів. Проведено вибір двигуна, розрахунок та побудова навантажувальних діаграм роботи ліфту та механічних характеристик двигуна.
 • Документ
  Модернізація системи керування електроприводом установки К6-ФМП-2-120
  (2020) Горбан, Іван; Horban, Ivan; Фролов О. М.
  Кваліфікаційна магістерська робота "Модернізація системи керування електроприводом установки К6-ФМП-2-120" складається з 5 розділів та має 74 стор., та 19 посилань на джерела інформації. Рукопис. В роботі розглянути питання розрахунку продуктивності установки, потужності електропривода, визначення типу електродвигуна, розрахунку та побудови механічних характеристик при керуванні електроприводом шляхом змінення напруги на статорі, дослідження перехідних процесів. Наведено графіки перехідних процесів при різних умовах.
 • Документ
  Дослідження можливості використання вентильного двигуна для електропривода подачі шпинделя фрезерного верстата
  (2020) Токаренко, Віталій; Tokarenko, Vitalii; Фролов О. М.
  Магістерська робота на тему "Дослідження можливості використання вентильного двигуна для електропривода подачи шпинделя фрезерного верстата" складається з пояснювальної записки, з 5 розділів, 85 стор., та має 19 посилань на джерела інформації. В роботі розглянуто питання модернізації фрезерного верстата шляхом заміни двигуна постійного струму в електроприводі подач шпинделя на вентильний синхронний двигун з використанням перетворювача частоти та системи програмного керування. Проведений аналіз структурних схем та розраховані графіки перехідних процесів.
 • Документ
  Модернізація електропривода якірно-швартовного пристрою судна
  (2020) Фісюк, Володимир; Fisiuk, Volodymyr; Фролов О. М.
  Кваліфікаційна магістерська робота "Модернізація електропривода якірно-швартовного пристрою судна" складається зі 87 стор., має 5 розділів та 28 посилань на джерела інформації. В роботі проведено удосконалення електроприводу за рахунок заміни 3-х швидкісного асинхронного двигуна МАП 621-4/8/16 на одношвидкісний з керуванням від перетворювача частоти. Проведено розрахунки та побудову механічних характеристик для 3-х швидкостей, розрахунок та побудову навантажувальної діаграми для варіанта підйому якоря з ґрунту, з глибини 80 м. Розглянути структурна та функціональна схема автоматичного керування електроприводом. Для аналізу перехідних процесів використано програму «Matlab 7» та показано приклади отриманих перехідних процесів.
 • Документ
  Електропривод суднової вантажної стріли та його модернізація
  (2020) Чернятін, Василь; Cherniatin, Vasyl; Фролов О. М.
  Кваліфікаційна магістерська робота "Електропривод суднової вантажної стріли та його модернізація" складається з 5 розділів, містить 83 стор., та 23 посилання на джерела інформації. Рукопис. В роботі розглянуто питання підвищення ефективності електроенергетичної системи керування роботою вантажних стріл науководослідного судна шляхом заміни двошвидкісного електродвигуна на одношвидкісний асинхронний двигун з короткозамкненим ротором та застосуванням сучасного перетворювача частоти Проведено розрахунок механічних характеристик двигуна для різних частот обертання, показано перехідні характеристики. Також розглянуті питання охорони праці та техніки безпеки в надзвичайних ситуаціях.
 • Документ
  Автоматизація електропривода насоса суднової паливної системи
  (2020) Дрикін, Микола; Drykin, Mykola; к.т.н., доцент Білюк І. С.
  Об’єм пояснювальної записки становить 93 аркуші, вона містить 4 розділи, 32 рисунки, 3 таблиці, 20 найменувань в списку використаної літератури. Мультимедійна презентація представлена на 12 слайдах. Об’єктом дослідження є перехідні процеси в автоматизованому електроприводі насоса суднової паливної системи. Предметом дослідження є показники якості керування в автоматизованому електроприводі насоса суднової паливної системи. Метою роботи є автоматизація електропривода насоса суднової паливної системи. В роботі автоматизовано електропривод тригвинтового паливоперекачувального насоса А1 3В 63/25-45/6,3Б суднової паливної системи для суднової дизельної установки. Застосовано систему скалярного керування, наведено її функціональну та структурну схеми. В автоматизованому електроприводі насоса суднової паливної системи використано асинхронний двигун АНР180S4 потужністю 22 кВт з частотою обертів 1460 об/хв та перетворювач частоти SINUS PENTA 0038 потужністю 25 кВт. В роботі виконано синтез структури і розрахунок налаштувань регуляторів системи скалярного керування, побудовано графіки перехідних процесів автоматизованого електропривода суднової паливної системи. Отримано основні показники якості керування: перерегулювання – 17 %, час перехідного процесу 0,6 с. Також, в роботі розглянуто основні положення міжнародної конвенції MARPL-73/78.
 • Документ
  Удосконалення обладнання водолазного комплексу на основі спеціального виконання електродвигуна системи обробки дихально-газової суміші
  (2020) Горбачов, Максим; Horbachov, Maksym; к.т.н., доцент Ставинський Р. А.
  Актуальність теми. «Традиційними» способами рішення задач підвищення технічного рівня рухомих і статичних електричних машин є використання удосконалених електротехнічних матеріалів, методик оптимізаційних розрахунків та систем охолодження. Однак можливості подальшого розвитку електромеханічних пристроїв вказаними способами в рамках традиційних («класичних») структур і конструкцій електромагнітних систем (ЕМС) є обмеженими. Необхідні нові нетрадиційні підходи до удосконалення електричних машин на основі системного підходу, структурних перетворень і структурної оптимізації їх ЕМС. Удосконалення обладнання морської техніки можливо на основі використання спеціальних електродвигунів з підвищеною конструктивною пристосованістю до конкретних механізмів, на основі нових нетрадиційних конструкторсько-технологічних рішень ЕМС. На основі викладеного, пошук нових нетрадиційних конструкторсько-технологічних рішень ЕМС, що забезпечують зниження масогабаритних показників, а також підвищення компактності і надійності електродвигунів морського призначення, має особливу актуальність. Мета і задачі дослідження. Робота направлена на вирішення питання можливості удосконалення обладнання водолазного комплексу на основі спеціального виконання електродвигуна системи обробки дихально- газової суміші. Для досягнення поставленої мети в магістерській роботі визначені і вирішені такі задачі: - аналіз обладнання барокамери і підводної спускової камери водолазного комплексу; - аналіз варіантів конструкцій асинхронних двигунів для приводу вентиляторів; - обґрунтування конструкторсько-технологічних рішень асинхронного двигуна спеціального виконання; - удосконалення конструктивних і схемотехнічних рішень обладнання камер водолазного комплексу; - розрахунок спеціального двигуна системи обробки дихально-газової суміші. Також в роботі розглянуті екологічні питання та питання охорони праці. Об’єкт дослідження – трифазні асинхронні двигуни спеціального виконання. Предмет дослідження – показники технічного варіантів ЕМС електродвигунів з традиційною і перетвореною структурою активних елементів. Наукова новизна одержаних результатів: - визначено вплив заміни електродвигуна системи обробки дихально-газової суміші класичного циліндричного виконання на торцевий асинхронний двигун.