Матеріали конференцій (ННЦГ)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 7 з 7
 • Документ
  Визначення гідродинамічних характеристик системи корпус–рулі для судна з X-BOW носовими обводами
  (2022) Король, Ю. М.; Романенко Д. В.; Korol Yu. M.; Romanenko D.V.
  Побудовано 3D-моделі корпусу і рулів натурного судна з носовими X-BOW обводами. Розроблено проекти і виконано серію розрахунків гідродинамічних сил та моментів на корпусі і рулях в CFD-модулі Flow Simulation системи SOLIDWORKS. Визначення параметрів CFD-моделювання та верифікація здійснювалася шляхом аналізу отриманих варіантів розрахункових результатів і їх порівнянням з результатами розрахунку опору по наближеним інженерним методикам.
 • Документ
  Порівняльні розрахунки опору моделі судна X-BOW типу в OpenFOAM та FREE!ship Plus
  (2022) Тимошенко Виктор Федорович; Tymoshenko V. F.
  Проведено порівняльні розрахунки опору руху моделі судна з обводами носового краю типу X-BOW з використанням CFD OpenFOAM 8.х пакета та FREE!ship Plus комплексу програм в діапазоні швидкостей FrL=0,05...0,4. Наведено рекомендації щодо використання CFD-пакету OpenFOAM та FREE!ship Plus комплексу програм для використання на початкових стадіях проектування суден X-BOW типу.
 • Документ
  Розрахунки опору судна X-BOW типу в ОpenFOAM = Resistance calculations of X- BOW type vessel in OpenFOAM
  (2022) Тимошенко В. Ф.; Tymoshenko V. F.
  Проведено моделювання опору руху моделі судна з обводами носового краю типу X-BOW з використанням CFD OpenFOAM 8.х пакета в діапазоні швидкостей rL=0,06...0,39. Здійснено порівняння результатів моделювання опору з розрахунками різними солверами у комплексі OpenFOAM. Наведено рекомендації щодо використання CFD-пакету OpenFOAM для використання на початкових стадіях проектування суден X-BOW типу.
 • Документ
  Використання сучасних методів в розрахунках ходовості баржо буксирних составів
  (2023) Король, Ю. М.; Дєдов С. М.; Корнелюк О. М.; Korol Yu. M.; Dedov S. M.; Kornelyuk O. M.
  Наведено результати визначення за допомогою CFD-методів опору буксиру, баржо буксирних составів та виконання робіт з проектування рушійного комплексу буксира проекту Т2012 в CAD-, CAE-системі SolidWorks.
 • Документ
  Цифрові інновації Shipbuilding 4.0 в виробництві, навчальному процесі і наукових дослідженнях
  (2021) Король Ю. М.; Любицька Н. Г.; Korol Y. U.; Lyubitskaia N.
  Виконано аналіз сучасних комп’ютеризованих систем проектування (CAD), інженерного аналізу (CAE) і виготовлення (CAM), що забезпечують безумовне підвищення якості, економічної ефективності і конкурентоспроможності підприємств суднобудівної галузі України. Визначено основні досягнення та існуючі проблеми бакалаврату і магістратури в опануванні CAD CAE і CAM системами в НУК. Сформульовано основні напрямки використання CAD CAE і CAM систем в наукових дослідженнях та виконанні дослідницьких робіт для проектних і виробничих організацій аспірантами і науковцями НУК.
 • Документ
  Влияние формы обводов корпуса судна на его эффективность
  (2013) Король, Ю. М.; Корнелюк, О. Н.
  В рамках исследований, проведѐнных в среде FLOWVISION, изучался вопрос о влиянии формы обводов корпуса судна на сопротивление на примере катера бонопостановщика.
 • Документ
  Оценка сопротивления формы корпуса и моделирование движения крейсерско-гоночных яхт в среде FLOW VISION
  (2013) Король, Ю. М.; Астахова, А. О.
  Исследовано сопротивление формы корпуса в зависимости от обводов крейсерско-гоночных яхт и моделирование волнообразования в среде FlowVision при различных скоростях хода.