073 "Менеджмент"

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 54
 • Документ
  Вдосконалення системи управління фінансовими ресурсами підприємства
  (2023) Ігіна О. В.; Igina O. V.; Волосюк М. В.
  Ігіна О. В. "Вдосконалення системи управління фінансовими ресурсами підприємства". Кваліфікаційна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю 073 ''Менеджмент'' – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв, 2023. Робота присвячена розробці рекомендацій щодо удосконалення напрямків ефективного управління фінансовими ресурсами. Розглянуті економічна сутність, зміст, політика та джерела формування фінансових ресурсів підприємства. Представлена структура власного капіталу підприємства та схема прогнозу показників фінансової звітності. Проведено аналіз показників ліквідності, абсолютної ліквідності, концентрації власного і позикового капіталу та їх співвідношення, оборотності запасів, активів, дебіторської і кредиторської заборгованості; рентабельність продажу, активів та власного капіталу за 2020–2022 рр. на ТОВ «Виноконьячний завод «Ольвія». З метою підвищення ефективності формування та використання фінансових ресурсів, запропоновані й обґрунтовані заходи, що дозволять значно підвищить ділову активність, платоспроможність, ліквідність та рентабельність активів.
 • Документ
  Формування партнерських відносин між владою, бізнесом та громадськістю у забезпеченні місцевого економічного розвитку
  (2023) Маркіна А. А.; Markina A. A.; Волосюк М. В.
  Маркіна А.А. ''Формування партнерських відносин між владою, бізнесом та громадськістю у забезпеченні місцевого економічного розвитку''. Кваліфікаційна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю 073 ''Менеджмент'' – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв, 2023. Кваліфікаційна робота присвячена проблемам теоретичних та прикладних аспектів побудови ефективного механізму партнерських відносин між владою, бізнесом та громадським сектором у забезпеченні місцевого економічного розвитку у Воскресенській територіальній громаді Миколаївської області. У роботі здійснено аналіз результативності залучення громадськості та бізнес-сектору Воскресенської територіальної громади до місцевого економічного розвитку. Запропоновані напрями удосконалення організаційно-управлінських методів та інструментів взаємодії місцевої влади, бізнесу та громадськості у Воскресенській територіальної громади. До інструментів взаємодії місцевої влади та бізнес-сектору віднесемо навчання для внутрішньо переміщених осіб з метою сприяння підприємництву, створення Ради підприємців як консультативно-дорадчого органу Воскресенської селищної ради, партнерство місцевої влади з волонтерськими об’єднаннями у громаді. В умовах сучасних викликів необхідним є формування моделі партнерських відносин між владою, бізнесом та громадським сектором, ефективність функціонування якої обумовлена оптимальним балансом взаємодії між партнерами.
 • Документ
  Удосконалення системи контролю в закладі охорони здоров’я
  (2022) Таранова Н. В.; Taranova N. V.; Волосюк М. В.
  Таранова Н. В. ''Удосконалення системи контролю в закладі охорони здоров’я''. Кваліфікаційна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю 073 ''Менеджмент'' – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв, 2022. Кваліфікаційна робота присвячена проблемам теоретичних, методичних іприкладних аспектів удосконалення системи контролю в комунальному некомерційному підприємстві ''Березанська центральна районна лікарня'' Березанської селищної ради Миколаївської області. У роботі досліджено процес розробки і прийняття управлінських рішень у комунальному некомерційному підприємстві ''Березанська центральна районна лікарня'' та оцінено систему контролю виконання управлінських рішень в досліджуваній лікарні. Окреслено шляхи удосконалення контролю виконання управлінських рішень в контексті сучасних викликів. Надано пропозиції щодо удосконалення інструментів контролю над виконанням управлінських рішень у діяльності лікарні, що залежать від етапів розвитку якості медичної допомоги: контроль якості, забезпечення якості, система менеджменту якості, вартісний вимір якості, загальне управління якістю. У кваліфікаційній роботі запропоновано модель загального управління якістю надання медичної допомоги (медичних послуг) у Березанській центральній районній лікарні. Загальне управління якістю медичної допомоги містить формування системи контролю за якістю надаваємих медичних послуг. Така система включає не тільки визначення якості медичної допомоги, але й якості знань, умінь та навичок персоналу; оцінку кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного, лабораторного оснащення лікарні; оцінку впливу державних стандартів, програм на надання медичних послуг, а також обов’язкове документування діяльності як допоміжного інструменту контролю реалізації управлінських рішень у роботі лікарні.
 • Документ
  Управління кар’єрним розвитком державного службовця
  (2022) Таранов В. М.; Taranov V. M.; Волосюк М. В.
  Таранов В. М. ''Управління кар’єрним розвитком державного службовця''. Кваліфікаційна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю 073 ''Менеджмент''– Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв, 2022. Кваліфікаційна робота присвячена проблемам теоретичних, методичних і прикладних аспектів управління кар’єрним розвитком державного службовця в органі влади місцевого рівня. У роботі здійснено аналіз системи управління персоналом у ГУ Держпродспоживслужби в Миколаївській області та оцінку організації кар’єрного розвитку державного службовця у ГУ Держпродспоживслужби в Миколаївській області. Надано пропозиції щодо планування кар’єрного зростання державних службовців у ГУ Держпродспоживслужби в Миколаївській області: план кар’єрного розвитку має бути пов'язаний з індивідуальною програмою підвищення рівня професійного розвитку державного службовця, що включає досягнення особистої мети. У роботі встановлено інструменти у ГУ Держпродспоживслужби в Миколаївській області, які потребують удосконалення – це процеси оцінювання роботидержслужбовців та створення сприятливих умов для самоуправління кар’єрою. Запропоновано модель створення сприятливих умов для самоуправління кар’єрним розвитком службовців. Елементи формування бажаного ставлення та поведінки службовців до свого кар’єрного розвитку: механізм управління кар’єрним розвитком в організації, роль начальника Головного управління та безпосередніх керівників в сприянні особистому зростанню, організаційне забезпечення самоуправління кар’єрою, рівень та ступінь розвитку організаційної культури, та орієнтація безпосередньо державних службовців на кар’єрне зростання.
 • Документ
  Стратегічне планування в системі управління закладом охорони здоров’я
  (2022) Самойлова В. А.; Samoilova V. A.; Волосюк М. В.
  Самойлова В.А. ''Стратегічне планування в системі управління закладом охорони здоров’я''. Кваліфікаційна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю 073 ''Менеджмент'' – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв, 2022. Кваліфікаційна робота присвячена проблемам теоретичних, методичних і прикладних аспектів стратегічного планування в системі управління комунального некомерційного підприємства «Березнегуватська центральна районна лікарня» Березнегуватської селищної ради Миколаївської області. У роботі здійснено дослідження функціональної діяльності комунального некомерційного підприємства ''Березнегуватська центральна районна лікарня'' в контексті стратегічного планування та оцінено чинну практику планування досліджуваної організації. Надано пропозиції щодо формування стратегічних цілей та альтернатив розвитку лікарні. Розроблено ''Дерево цілей'' комунального некомерційного підприємства «Березнегуватська центральна районна лікарня». Запропоновані напрями удосконалення управлінських дій з метою реалізації стратегічних цілей лікарні. Враховуючи специфіку досліджуваної лікарні, обмеженість ресурсів на удосконалення, деякі ризики, пов'язані з умовами воєнного стану та непослідовністю реформування охорони здоров'я, управлінські дії мають орієнтуватися на удосконалення організації праці; удосконалення фінансового забезпечення (пошук джерел фінансування); удосконалення системи роботи персоналу; надання інноваційних медичних послуг.
 • Документ
  Стратегічне планування соціально-економічного розвитку громади в умовах післявоєнної відбудови
  (2022) Козуб Т. М.; Kozub Т. М.; Волосюк М. В.
  Козуб Т. М. ''Стратегічне планування соціально-економічного розвитку громади в умовах післявоєнної відбудови''. Кваліфікаційна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю 073 ''Менеджмент'' – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв, 2022. Кваліфікаційна робота присвячена проблемам теоретичних, методичних і прикладних аспектів стратегічного планування соціально-економічного розвитку громади в умовах післявоєнної відбудови. У роботі здійснено діагностику стану Єланецької територіальної громади Миколаївської області як основи планування її соціально-економічного розвитку та оцінено чинну практику організаційного забезпечення стратегічного планування розвитку досліджуваної громади. Запропоновані напрями удосконалення практики розробки стратегії соціально-економічного розвитку громади та, в кожному з них, – необхідні кроки місцевої влади для трансформації системи стратегічного планування, фінансування, інституційної розбудови та зміцнення, створення системи моніторингу та оцінки відновлення і розвитку. Надано пропозиції щодо удосконалення комунікацій ОМС Єланецької територіальної громади при розробці стратегії соціально-економічного розвитку громади в умовах післявоєнної відбудови. В умовах післявоєнної відбудови органи місцевого самоврядування Єланецької громади повинні налагодити синергетичну взаємодію трьох сфер своєї управлінської діяльності: стратегічного планування, бюджетування та ефективних комунікацій.
 • Документ
  Управління змінами в контексті основних ризиків діяльності органу місцевого самоврядування
  (2022) Зайва О. В.; Zayva O. V.; Волосюк М. В.
  Зайва О. В. ''Управління змінами в контексті основних ризиків діяльності органу місцевого самоврядування'' Кваліфікаційна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю 073 ''Менеджмент'' – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв, 2022. Кваліфікаційна робота присвячена проблемам теоретичних, методичних і прикладних аспектів управління змінами в контексті основних ризиків діяльності органу місцевого самоврядування. У роботі здійснено діагностику організаційно-функціональної системи Прибужанівської сільської ради, проаналізовано основні ризики діяльності органу місцевого самоврядування та оцінено ефективність управління змінами в досліджуваній організації. Окреслено напрями змін в Прибужанівській сільській раді як реакцію на ризики діяльності в сучасних умовах: підвищення гнучкості та адаптивності; використання технологій; покращення комунікацій з громадськістю; забезпечення кібербезпеки; підвищення ефективності управління ризиками; сприяння стійкості та стабільності; забезпечення етичного та відповідальногоуправління. Проаналізувавши існуючу Стратегію розвитку Прибужанівської сільської ради та взявши до уваги сучасний стан економічного та соціального розвитку держави, запропоновано певний перелік пропозицій щодо стратегічного управління змінами в діяльності досліджуваного органу публічної влади: забезпечення повноцінного навчального процесу в закладах освіти в умовах воєнного стану, а саме: організація змішаної форми навчання; забезпечення школярів зі статусом ВПО необхідними предметами шкільного приладдя; забезпечення якісного доступу до мережі Інтернет для закладів освіти та для учнів під час дистанційного навчання; забезпечення роботи позашкільної освіти, залучення дітей зі статусом ВПО до відвідування гуртків та секцій; забезпечення якісного доступу до мережі Інтернет для закладів культури; створення умов для безперешкодного отримання медичної допомоги внутрішньо переміщеними особами; проведення дослідження стану трудових ресурсів в громаді з урахуванням розміщених на території сільради внутрішньопереміщених осіб; сприяння підвищенню обізнаності та кваліфікації існуючихта майбутніх підприємців та сільгоспвиробників, в тому числі серед внутрішньо переміщених осіб.
 • Документ
  Етико-деонтологічні аспекти в управлінні якістю роботи закладів охорони здоров’я
  (2021) Сорока І. С.; Soroka I. S.; Волосюк М. В.
  Сорока І. С. ''Етико-деонтологічні аспекти в управлінні якістю роботи закладів охорони здоров’я'' Кваліфікаційна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю 073 ''Менеджмент'' – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв, 2021. Кваліфікаційна робота присвячена проблемам теоретичних, методичних і прикладних аспектів дотримання етико-деонтологічних норм в управлінні якістю роботи закладів охорони здоров’я. У роботі проведено оцінку системи якості надання медичної допомоги в Україні, здійснено аналіз регламентів побудови етичних взаємовідносин лікаря та пацієнта та оцінку методів та інструментів побудови етичних взаємовідносин між керівником та медичним персоналом. Запропоновано напрями вдосконалення кадрової політики в системі охорони здоров’я. Серед завдань з вдосконалення кадрової політики в сфері охорони здоров'я вагоме місце займає оцінка якості надання медичної допомоги, важливим аспектом якої є оцінка її етичної компоненти. Окреслено необхідність впровадження принципу колегіальності в діяльність закладів охорони здоров’я з метою підвищення якості медичної допомоги. Етико-деонтологічні аспекти в управлінні якістю роботи в медичних закладах включають,поміж іншого, внутрішньо-колективні відносини, засновані на моральних та етичних підходах, таких як дружелюбність, взаємна повага, такт та почуття товариської взаємодопомоги. Медична робота має колективний характер, і вона неможлива без встановлення етичних і професійно-доцільних взаємовідносин всередині колективу.
 • Документ
  Управління професійним розвитком персоналу закладу охорони здоров’я
  (2021) Приходько О. А.; Prikhodko O. A.; Волосюк М. В.
  Приходько О. А. ''Управління професійним розвитком персоналу закладу охорони здоров’я'' Кваліфікаційна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю 073 ''Менеджмент'' – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв, 2021. Кваліфікаційна робота присвячена проблемам теоретичних, методичних і прикладних аспектів управління професійним розвитком персоналу комунального некомерційного підприємства «Веселинівська районна лікарня» Веселинівської селищної ради Миколаївської області. У роботі здійснено кількісно-якісний аналіз складу персоналу Веселинівської районної лікарні, проаналізовано складові процесу професійного розвитку персоналу та здійснено оцінку факторів впливу на професійний розвиток персоналу досліджуваного закладу охорони здоров’я. Запропоновано напрями удосконалення організаційно-функціональної діяльності щодо забезпечення професійного розвитку персоналу лікарні, серед яких найважливішим є удосконалення процедури проведення атестації медичних кадрів. В контексті удосконалення механізму мотивації до професійного саморозвитку та навчання у кваліфікаційній роботі сформовано характеристику видів навчання кадрів залежно від мотиваторів, в якій під кожен вид навчання визначено систему можливих стимулів.
 • Документ
  Державне регулювання реабілітаційної допомоги в системі охорони здоров’я
  (2021) Матросова О. І.; Matrosova O. I.; Волосюк М. В.
  Матросова О. І. ''Державне регулювання реабілітаційної допомоги в системі охорони здоров’я''. Кваліфікаційна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю 073 ''Менеджмент'' – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв, 2021. Кваліфікаційна робота присвячена проблемам теоретичних, методичних і прикладних аспектів державного регулювання реабілітаційної допомоги в системі охорони здоров’я. У роботі здійснено аналіз проблем державного управління у сфері реабілітаційної допомоги в Україні та досліджено сучасний стан та тенденції надання реабілітаційної допомоги в Україні. Запропоновано імплементацію світового досвіду реалізації державної політики реабілітації, враховуючи особливості національної системи охорони здоров’я. Окреслено необхідність підтримки телереабілітації як сучасного напряму відновлювальної медицини. Як сучасний напрям відновлювальної медицини, телереабілітація має суттєві переваги перед традиційною реабілітаційною допомогою: дозволяє дешево надавати медичну допомогу без інституалізації; полегшує прямий доступ пацієнта до віддаленої реабілітаційної команди або одного реабілітолога, не вимагаючи переміщення будь-кого з учасників, що є важливим особливо для віддалених, сільських територій; може бути потенційно корисним інструментом у профілактичній медицині, надаючи пацієнтам корисну інформацію про стан їхнього здоров’я; надає можливість задати питання про делікатні проблеми віддаленому лікарю; підвищує рівень медичної досвідченості пацієнтів та технічної освіти медичних працівників за рахунок використання нових комунікаційних технологій. Але існують певні ризики для активного впровадження телереабілітації, що містяться у безпеці та спроможності надання якісної реабілітаційної допомоги.
 • Документ
  Особливості організаційно-функціональної діяльності закладу охорони здоров’я в умовах адаптації до змін зовнішнього середовища
  (2021) Дубова І. О.; Dubova I. O.; Волосюк М. В.
  Дубова І. О. "Особливості організаційно-функціональної діяльності закладу охорони здоров’я в умовах адаптації до змін зовнішнього середовища". Кваліфікаційна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю 073 "Менеджмент" – Національний університеткораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв, 2021. Кваліфікаційна робота присвячена проблемам теоретичних, методичних і прикладних аспектів адаптування організаційно-функціональної діяльності комунального некомерційного підприємства «Миколаївська обласна клінічна лікарня Миколаївської обласної ради» до змін зовнішнього середовища. У роботі досліджено організаційно-функціональну діяльність Миколаївської обласної клінічної лікарні в умовах адаптації до змін зовнішнього середовища та проведено оцінку ефективності організаційно-функціональної діяльності досліджуваної організації. Окреслено розвиток стратегічного управління у Миколаївській обласній клінічній лікарні. Впровадження стратегічного менеджменту в практику роботи лікарні призведе до: організаційних змін; розвитку координаційної та прогнозуючої функції менеджменту; стимулювання інноваційної діяльності закладу охорони здоров’я; стимулювання постійного процесу розвитку персоналу медичного закладу та перехід до моделі самоосвітньої організації; розвитку механізмів управління ризиками та розроблення і реалізації антикризових програм; зосередження уваги на підвищення якості всіх видів діяльності медичного закладу. Надано рекомендації щодо удосконалення інноваційного розвитку досліджуваної лікарні як важливої умови його адаптації до змін зовнішнього середовища. Види інновацій, які доцільно застосувати у роботі цього медичного закладу: медичні та технологічні, організаційні, економічні, інформаційно-технологічні, медико-фармацевтичні.
 • Документ
  Вдосконалення системи управління персоналом промислового підприємства
  (2023) Сергійчук Н. С.; Sergiychuk N. S.; Сергійчук С. І.
  Сергійчук Н. С. "Вдосконалення системи управління персоналом промислового підприємства". Кваліфікаційна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю 073 "Менеджмент" – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв, 2023. Кваліфікаційна робота присвячена актуальним проблемам теоретичних, методичних і практичних аспектів вдосконалення системи управління персоналом на промисловому підприємстві НВКГ "Зоря"–"Машпроект". Розглянуті сутність та зміст управління персоналом підприємства. Досліджено основні функції управління персоналом на підприємстві. Досліджено основні елементи системи управління персоналом на підприємстві. Проведено аналіз управління персоналом виробничого підприємства ДП НВКГ "Зоря"–"Машпроект". Розкрита загальна господарсько-економічна характеристика діяльності підприємства. Проведено аналіз трудових показників та аналіз роботи кадрової служби. Розроблено основні напрямки вдосконалення системи управління персоналом на державному підприємстві НВКГ "Зоря"–"Машпроект". Представлено процес удосконалення мотивації праці на основі розробки компенсаційних пакетів. Вдосконалено методи управління персоналом на державному підприємстві НВКГ "Зоря"–"Машпроект". Запропоновані заходи з вдосконалення професійно-технічного навчання робітників.
 • Документ
  Дослідження методів оцінки ризиків інвестиційних проектів
  (2023) Сергійчук М. І.; Serhiychuk M. I.; Сергійчук С. І.
  Сергійчук М. І. "Дослідження методів оцінки ризиків інвестиційних проектів". Кваліфікаційна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю 073 "Менеджмент" – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв, 2023. Кваліфікаційна робота присвячена актуальним проблемам теоретичних, методичних і практичних аспектів вдосконалення методичних підходів з оцінки ризику інвестиційних проектів з метою забезпечення ефективного управління інвестиційними процесами. Розглянуті теоретико-методологічні основи оцінки ризиків інвестиційних проектів. Досліджено методологічні засади оцінки інвестиційних проектів. Розглянута характеристика ризиків в інвестиційних проектах та методи їх оцінки. Проведено аналіз вітчизняної практики оцінки ризиків інвестиційних проектів. Розкрита загальна характеристика досліджуваного підприємства. Проведено методи оцінки ризиків при прийнятті інвестиційних рішень. Розроблено рекомендації щодо оцінки та врахування ризиків в інвестиційних проектах. Удосконалена методика мінімізації похибки в оцінці ризиків інвестиційних проектів. Проведена апробація рекомендацій на прикладі інвестиційного проекту ДП «Миколаївський авіаремонтний завод «НАРП». Розкрито механізм нейтралізації інвестиційних ризиків.
 • Документ
  Удосконалення системи організації охорони здоров'я України
  (2022) Шестопалов Є. О.; Shestopalov E. O.; Сергійчук С. І.
  Шестопалов Є. О. "Удосконалення системи організації охорони здоров'я України". Кваліфікаційна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю 073 "Менеджмент" – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв, 2022. Кваліфікаційна робота присвячена актуальним проблемам теоретичних, методичних і практичних аспектів вдосконалення інноваційної діяльності у сфери охорони здоров'я. У роботі розглянуто принципи формування системи охорони здоров'я України, представлено стратегічні аспекти реформування системи охорони здоров'я та розглянуто зарубіжний досвід. Проведено аналіз тенденцій та стратегічних орієнтирів системи охорони здоров’я України та проведено оцінку ефективного організаційного інструментарію системи охорони здоров’я. Запропоновано механізм впровадження державної політки для мінімізації ризиків реформування системи охорони здоров'я України, який включає зниження долі прямих платежів населення, послаблення негативного впливу співплатежів на користування медичними послугами, запровадження механізму державно-приватного партнерства, забезпечення рівності доступу населення до медичних послуг та запровадження моніторингу ефективності реформи охорони здоров’я за допомогою запропонованих індикаторів. Розроблено науково-методичний підхід щодо впровадження інноваційних напрямів у сфері управління та розвитку закладів охорони здоров’я, що поєднують формування інноваційної інфраструктури, інноваційного фінансово-економічного механізму, а також обліково-аналітичне, нормативно-правове, методичне та інформаційне забезпечення, які дають змогу підвищити якість і доступність медичної допомоги та підвищити ефективність використання ресурсів охорони здоров’я.
 • Документ
  Удосконалення підприємницької діяльності у медичній сфері
  (2022) Пламінський О. В.; Plaminsky O. V.; Сергійчук С. І.
  Пламінський О. В. "Удосконалення підприємницької діяльності у медичній сфері". Кваліфікаційна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю 073 "Менеджмент" – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв, 2022. Кваліфікаційна робота присвячена актуальним проблемам теоретичних, методичних і практичних аспектів підприємницької діяльності у медичній сфері. У роботі розглянуто сутність і зміст підприємницької діяльності у медичній сфері, конкурентні переваги приватного медичного закладу та особливості державного регулювання ринку приватної медицини. Проведено аналіз системи фінансування медичних закладів та проведена оцінка правового регулювання приватного сектора в охороні здоров’я України. Запропоновано механізм антикризового управління розвитку діяльності суб’єктів підприємницької діяльності у медичній сфері, який включає кластерний аналіз стану сфери охорони здоров’я, розробку та реалізацію заходів з ліквідації кризового стану, прогнозування розгортання кризи у сфері охорони здоров’я за групами показників та оцінку і реалізацію заходів з антикризового управління сферою охорони здоров’я, що сприятиме розвитку малого та середнього бізнесу, поліпшенню стосунків влади і підприємців, покращенню бізнес-середовища та підвищенню конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. Розроблено науково-методичний підхід щодо впровадження інформаційно-аналітичної системи антикризового управління розвитком підприємницької діяльності у медичній сфері, що дозволить забезпечити зростання медичної ефективності через підвищення рівня задоволення потреб в медичній допомозі з найкращими результатами лікування та завдяки перевищенню доходів над витратами.
 • Документ
  Вдосконалення управління якістю в сфері охорони здоров'я
  (2022) Легка О. В.; Legka O. V.; Сергійчук С. І.
  Легка О. В. "Вдосконалення управління якістю в сфері охорони здоров'я". Кваліфікаційна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю 073 "Менеджмент" – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв, 2022. Кваліфікаційна робота присвячена актуальним проблемам теоретичних, методичних і практичних аспектів вдосконалення інноваційної діяльності у сфери охорони здоров'я. У роботі розглянуто сутність і зміст управління якістю медичних послуг, основи стандартизації та структура системи управління якістю в закладах охорони здоров’я. Проведено аналіз системи контролю якості медичної допомоги в закладах охорони здоров'я Миколаївської області та проведено оцінку системи управління якістю первинної медичної допомоги. Запропоновано модель системи управління якістю медичної допомоги на основі внутрішнього аудиту, яка складаєтся з нормативно-правового забезпечення управління якістю медичної допомоги і середовища забезпечення якості медичної допомоги в закладі охорони здоров’я і цикл аудиту, також визначає базові положення процесів управління якістю та умови ефективного управління якістю медичних послуг і дієвість внутрішнього аудиту, що сприятиме підвищенню ефективності прийняття і реалізації управлінських рішень для забезпечення безперервного покращення якості медичної допомоги в закладі охорони здоров’я. Розроблено науково-методичний підхід щодо поліпшення якості медичних послуг на основі математичної моделі з урахуванням найбільш значущих критеріїв та визначенням їхньої ваги в загальній оцінці, що дасть змогу лікувальним закладам на підставі налагодженого зворотного зв’язку з пацієнтами розрахувати діапазон якості наданих медичних послуг.
 • Документ
  Розвиток державного регулювання охорони здоров'я в Україні
  (2022) Демидюк Н. Є.; Demydyuk N. E.; Сергійчук С. І.
  Демидюк Н. Є. "Розвиток державного регулювання охорони здоров'я в Україні". Кваліфікаційна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю 073 "Менеджмент"" – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв, 2022. Кваліфікаційна робота присвячена актуальним проблемам теоретичних, методичних і практичних аспектів вдосконалення системи державного регулювання охорони здоров'я в Україні. У роботі розглянуто сутність, зміст, принципи, інструменти та особливості механізму державного регулювання сфери охорони здоров'я. Досліджено підходи до побудови економічних механізмів системи охорони здоров’я та проведено порівняльний аналіз фінансування сфери охорони здоров’я України та країн Європейського союзу. Запропоновано механізм державного регулювання продуктивністю праці в сфері охорони здоров’я, який включає суб'єкт, об'єкт, мету, цілі та принципи, а також інструменти реалізації механізму та макроекономічні показники, який дозволить покращити забезпечення фінансовими ресурсами, новітніми технологіями лікування та діагностики, удосконалення системи управління медичними закладами, підвищення кваліфікації кадрів та сприяння створенню конкуренції на медичному ринку. Розроблено науково-методичний підхід щодо впровадження сучасних напрямів державного регулювання інноваційного розвитку сфери охорони здоров'я України, що поєднують інноваційну політику, державні цільові програми, систему освіти, захист інтелектуальної власності, підтримку інноваційних проектів, організаційно-управлінське, законодавчо-правове, фінансово-інвестиційне, інформаційне забезпечення реалізації напрямів інноваційного розвитку сфери охорони здоров’я, які дають змогу підвищити якість і доступність медичних послуг.
 • Документ
  Формування і розвиток медичного страхування в Україні
  (2022) Войтюк Д. М.; Voytyuk D. M.; Сергійчук С. І.
  Войтюк Д. М. "Формування і розвиток медичного страхування в Україні". Кваліфікаційна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю 073 "Менеджмент" – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв, 2022. Кваліфікаційна робота присвячена актуальним проблемам теоретичних, методичних і практичних аспектів вдосконалення інноваційної діяльності у сфери охорони здоров'я. У роботі розглянуто сутність і зміст страхової діяльності й медичного страхування. Розкриті проблеми фінансування медичного страхування в Україні. Розглянуто системи медичного страхування зарубіжних країн. Проведено аналіз ринку медичного страхування в Україні та досліджено систему медичного страхування. Запропоновано науково-методичний підхід щодо реалізації медичного страхування як єдиного комплексу, що сприятиме запровадженню державної та приватної підсистем фінансового забезпечення, підвищенню ефективності менеджменту в поєднанні з розвитком медичної науки та забезпечить поступові зміни в системі охорони здоров’я, що позитивно впливатиме на поліпшення здоров’я населення й підвищення соціально-економічної ефективності медичної галузі України. Розроблено модель впровадження мікрострахування для розвитку добровільного медичного страхування в Україні, що сприяєтиме вирішенню ряду соціальних проблем, забезпечуючи медичне обслуговування всіх категорій громадян та дозволить залучити до страхування нових споживачів страхових послуг з нижчим ризиком для них втрати своїх коштів.
 • Документ
  Удосконалення інноваційної діяльності у сфері охорони здоров'я
  (2021) Подима Р. Ю.; Podyma R.Y.; Сергійчук С. І.
  Подима Р. Ю. "Удосконалення інноваційної діяльності у сфері охорони здоров'я". Кваліфікаційна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю 073 "Менеджмент" – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв, 2021. Кваліфікаційна робота присвячена актуальним проблемам теоретичних, методичних і практичних аспектів вдосконалення інноваційної діяльності у сфери охорони здоров'я. У роботі досліджено сутність і зміст інноваційної діяльності у закладах охорони здоров'я. Розглянуто особливості державного регулювання інноваційної діяльності у закладах охорони здоров'я. Представлені проблеми інноваційної діяльності в галузі охорони здоров’я. Проведено аналіз діяльності закладів охорони здоров'я в умовах їх інноваційного розвитку. Досліджено фактори інноваційного розвитку установ охорони здоров'я. Вдосконалено напрями інноваційної діяльності для підвищення ефективності використання інноваційного потенціалу у сфері охорони здоров'я. Розроблено підходи до інноваційної діяльності держави в сфері охорони здоров’я.
 • Документ
  Удосконалення маркетингової діяльності закладів охорони здоров'я
  (2021) Омелянчук Р. А.; Omelyanchuk R.A.; Сергійчук С. І.
  Омелянчук Р. А. "Удосконалення маркетингової діяльності закладів охорони здоров'я". Кваліфікаційна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю 073 "Менеджмент" – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв, 2021. Кваліфікаційна робота присвячена актуальним проблемам теоретичних, методичних і практичних аспектів вдосконалення маркетингової діяльності закладів охорони здоров'я. У роботі проведено аналіз маркетингової діяльності закладів охорони здоров'я на ринку медичних послуг та розроблено шляхи удосконалення маркетингової діяльності закладів охорони здоров'я. Запропоновано маркетингові інструменти у галузі охорони здоров’я України, до яких відносяться: розвиток культури здорового способу життя, попередження захворюваності населення, просування діяльності державних закладів, соціальна реклама в галузі медицини, використання PR-технології, створення відчуття комфорту і приватність, проведення різного роду акції та заходи, які сприятимуть поширенню інформації для досягнення мети попередження захворювань у населення та пропаганди здорового способу життя. Розроблено науково-методичний підхід щодо покращення маркетинговій діяльності на основі концепції підвищення якості надання послуг та збільшення продажів медичного страхування, а також навчання кваліфікованих працівників страховому бізнесу, підтримка хороших страховиків на ринку медичного страхування та популяризація послуг медичного страхування серед населення, що дозволить створити нову цінність для застрахованих пацієнтів та підвищить якість медичних послуг.