Навчально-методичні матеріали (АтаЕУ)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 9 з 9
 • Документ
  Системи керування промисловими робототехнічними комплексами
  (2022) Блінцов В. С.; Буруніна Ж. Ю.; Надточий А. В.; Надточій В. А.
  У навчальному посібнику викладено загальнотеоретичні та прикладні питання побудови промислових робототехнічних комплексів та структури й функціонування систем керування такими комплексами. Наведено відомості про алгоритми роботи систем керування, про сенсори та виконавчі механізми систем керування промисловими роботами та робототехнічними комплексами. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" та 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології".
 • Документ
  Автоматичне керування прив'язними підводними системами при проведенні морських операцій на великих акваторіях
  (2018) Надточий, В. А.; Алоба, Л. Т.; Войтасик, А. М.; Клочков, О. П.; Сірівчук, А. С.; Nadtochy, V. A.; Aloba, L. T.; Voytasik, A. M.; Klochkov, O. P.; Sirivchuk, A. S.
  У навчальному посібнику розглянуто питання автоматизації підводно-технічних робіт, що виконуються прив'язними підводними системами при виконанні ними пошуку та знешкодження небезпечних підводних об'єктів на великих за площею акваторіях. Навчальний посібник призначений для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою "Морська робототехніка" зі спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" галузі знань 14 "Електрична інженерія".
 • Документ
  Автоматичне керування прив'язними підводними системами при роботі з точковими підводними об'єктами
  (2018) Буруніна, Ж. Ю.; Надточий, В. А.; Алоба, Л. Т.; Войтасик, А. М.; Клочков, О. П.; Сірівчук, А. С.; Burunina, Zh.Yu.; Nadtochy, V. A.; Aloba, L. T.; Voytasik, A. M.; Klochkov, O. P.; Sirivchuk, A. S.
  У навчальному посібнику розглянуто питання автоматизації підводно-технічних робіт, що виконуються прив'язними підводними системами, оснащеними начіпними інструментами - маніпуляторами, різаками тросів тощо. Навчальний посібник призначений для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою "Морська робототехніка" зі спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" галузі знань 14 "Електрична інженерія".
 • Документ
  Хвильова електростанція з гнучким енергопоглинаючим елементом
  (2020) Блінцов, В. С.; Блінцов, О. В.; Бабкін, Г. В.
  Викладено огляд технічних рішень щодо побудови хвильових електростанцій та напрямок удосконалення таких об'єктів морської енергетики на основі гнучких електропоглинаючих елементів. Наведено відомості про математичне забезпечення для комп'ютерного дослідження функціонування та експериментальні дослідження макета хвильової електростанції. Для наукових співробітників, спеціалістів, аспірантів та студентів, які навчаються за спеціальностями 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" та 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології".
 • Документ
  Підводна археологія північного Причорномор'я. Стан та перспективи розвитку
  (2019) Ієвлев, М. М.; Чубенко, О. В.; Блінцов, В. С.; Надточий, А. В.
  Монографія присвячена проблемам виявлення пам'яток археології, які знаходяться під водами Чорного моря, його лиманів, річок та водосховищ. Викладено історію розвитку Чорного моря у пізньому голоцені, динаміку розвитку прибрежної смуги північного Причорномор'я протягом 4-х тисяч років. Розглянуто перспективи розвитку підводних археологічних досліджень на основі застосування засобів підводної робототехніки. Для науковців, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів, які працюють у галузі підводної археології та проектного менеджменту.
 • Документ
  Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни "Інтелектуальне керування в електромеханічних системах"
  (2015) Блінцов, В. С.; Надточій, В. А.; Надточій, А. В.
  Наведено загальні відомості про дисципліну, зміст лекційних занять, перелік контрольних питань, перелік завдань для самостійної та індивідуальної роботи студентів, поточний і підсумковий модульний контроль успішності, а також список рекомендованої літератури. Призначено для студентів п'ятого курсу денної та заочної форм навчання, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст" за спеціальністю 7.05070204 "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод".
 • Документ
  Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни "Комплектні електроприводи"
  (2015) Блінцов, В. С.; Надточій, В. А.; Надточій, А. В.
  Наведено загальні відомості про дисципліну, зміст лекційних занять, перелік контрольних питань, перелік завдань для самостійної та індивідуальної роботи студентів, поточний та підсумковий модульний контроль успішності, а також список рекомендованої літератури. Призначено для студентів п'ятого курсу денної та заочної форм навчання, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст" за спеціальністю 7.05070204 "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод".
 • Документ
  Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни "Електроустаткування суден"
  (2015) Блінцов, В. С.; Надточій, В. А.; Надточій, А. В.
  Наведено загальні відомості про дисципліну, зміст лекційних занять, перелік контрольних питань, перелік завдань для самостійної та індивідуальної роботи студентів, поточний та підсумковий модульний контроль успішності, а також список рекомендованої літератури. Призначено для студентів четвертого курсу денної та заочної форм навчання, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" за напрямом підготовки 6.051201 "Суднобудування та океанотехніка".
 • Документ
  Автоматизація керування одноланковими самохідними прив'язними підводними системами
  (2014) Блінцов, О. В.; Надточій, В. А.
  У посібнику наведено загальні відомості про склад та області застосування одноланкових самохідних прив'язних підводних систем, розглянуто особливості їх математичного опису як об'єктів керування. Розглянуті питання автоматизації керування просторовим рухом підводного апарату як виконавчого елемента одноланкової самохідної прив'язної підводної системи. Посібник призначений для студентів спеціальності 8.05070202 "Електричні системи і комплекси транспортних засобів" спеціалізацій 8.05070202.02 "Електрообладнання і автоматика підводно-технічних систем і комплексів" і 7.092201.03 "Експлуатація суднових автоматизованих систем".