Навчально-методичні матеріали (АтаЕУ)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 16 з 16
 • Документ
  Мікропроцесорні комплекси і системи діагностики, контролю та керування технологічними процесами
  (Миколаїв "НУК", 2024) Надточій Віктор Анатолійович; Надточий Анатолій Вікторович
  Курс «Мікропроцесорні комплекси і системи діагностики, контролю та керування технологічними процесами» є фундаментальною, складовою частиною інженерної підготовки спеціалістів за спеціальністю 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» в частинні формування теоретичних знань та практичних навичок в задачах проектування та аналізу узагальнених характеристик і властивостей систем автоматичного регулювання. Завдання на курсову роботу передбачає розвинення розуміння та застосування теоретичного та прикладного базису у формі широковживаних підходів та методів аналізу та синтезу характеристик основ автоматичного регулювання і управління визначеного типу згідно з індивідуальним варіантом.
 • Документ
  Електричні машини
  (Миколаїв "НУК", 2024) Надточий Анатолій Вікторович; Надточій Віктор Анатолійович
  Курс «Електричні машини» є фундаментальною, складовою частиною інженерної підготовки спеціалістів за спеціальністю 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» в частинні формування теоретичних знань та практичних навичок в задачах проектування та аналізу узагальнених характеристик і властивостей систем автоматичного регулювання. Завдання на курсову роботу передбачає розвинення розуміння та застосування. теоретичного та прикладного базису у формі широковживаних підходів та методів аналізу та синтезу характеристик основ автоматичного регулювання і управління визначеного типу згідно з індивідуальним варіантом.
 • Документ
  Основи автоматичного регулювання і управління
  (Миколаїв "НУК", 2024) Надточий Анатолій Вікторович; Надточій Віктор Анатолійович
  Курс «Основи автоматичного регулювання і управління» є фундаментальною, складовою частиною інженерної підготовки спеціалістів за спеціальністю 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» в частинні формування теоретичних знань та практичних навичок в задачах проектування та аналізу узагальнених характеристик і властивостей систем автоматичного регулювання. Завдання на курсову роботу передбачає розвинення розуміння та застосування теоретичного та прикладного базису у формі широковживаних підходів та методів аналізу та синтезу характеристик основ автоматичного регулювання і управління визначеного типу згідно з індивідуальним варіантом.
 • Документ
  Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
  (2024) Блінцов Володимир Степанович; Михаліченко Павло Євгенович; Надточій Віктор Анатолійович; Надточий Анатолій Вікторович
  Призначено для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістрського) рівнів, денної та заочної форми навчання, що навчаються за спеціальністю 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка».
 • Документ
  Основи теорії електроприводів
  (2024) Філіпщук Олександр Миколайович
  У представлених методичних вказівках до курсового проектування викладено основні положення щодо виконання курсового проекту з курсу «Основи теорії електроприводів». Викладено методику вибору за потужністю електродвигунів для механізмів повторно-короткочасного режиму роботи, наведено методику розрахунку характеристик електродвигунів при живленні від перетворювачів та від цехової мережі. Розглянуто розрахунок перехідних процесів електроприводу та наведено методику перевірки на нагрівання, перевантажувальну здатність двигунів і перетворювачів, методику розрахунку енергетичних показників електроприводу. У вказівках наданий стислий опис і порядок виконання роботи, рекомендації по складанню пояснювальної записки та графічної частини. Навчальне видання призначене для здобувачів ступеня бакалавр за спеціальністю 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» за освітньо-професійною програмою: «Автоматизоване управління технологічними об’єктами та комплексами». Методичні вказівки можуть використовуватися здобувачами інших електромеханічних спеціальностей.
 • Документ
  Електроніка та мікросхемотехніка
  (2024) Фролов О. М.; Буренко О. В.; Субботкіна О. П.
  Методичні вказівки включають варіанти завдань до курсової роботи, приклади виконання завдань, критерії оцінювання курсової роботи. Призначено для студентів електротехнічних, електромеханічних та інших спеціальностей, які вивчають дисципліну «Електроніка та мікросхемотехніка».
 • Документ
  Системи керування технологічними об’єктами і енерготехнічними процесами
  (2024) Філіпщук О. М.
  У представлених методичних вказівках до курсового проектування викладено основні положення щодо виконання курсової роботи, тематика якої обіймає розділи курсу по вивченню роботи систем автоматизованого електроприводу постійного струму на основі тиристорних перетворювачів. Також здійснюються розрахунки електродвигунів із редукторами, гальмами і датчиками зворотного зв’язку за струмом та швидкістю, моделювання роботи системи керування електроприводом на ПК. У вказівках висвітлені матеріали, які необхідні для розрахунку відповідних характеристик, стислий опис і порядок виконання роботи, рекомендації по складанню пояснювальної записки та графічної частини. Навчальне видання призначене для здобувачів ступеня бакалавр за спеціальністю 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» за освітньо-професійною програмою: «Автоматизоване управління технологічними об’єктами та комплексами». Методичні вказівки можуть використовуватися здобувачами інших електромеханічних спеціальностей.
 • Документ
  Системи керування промисловими робототехнічними комплексами
  (2022) Блінцов В. С.; Буруніна Ж. Ю.; Надточий А. В.; Надточій В. А.
  У навчальному посібнику викладено загальнотеоретичні та прикладні питання побудови промислових робототехнічних комплексів та структури й функціонування систем керування такими комплексами. Наведено відомості про алгоритми роботи систем керування, про сенсори та виконавчі механізми систем керування промисловими роботами та робототехнічними комплексами. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" та 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології".
 • Документ
  Автоматичне керування прив'язними підводними системами при проведенні морських операцій на великих акваторіях
  (2018) Надточий, В. А.; Алоба, Л. Т.; Войтасик, А. М.; Клочков, О. П.; Сірівчук, А. С.; Nadtochy, V. A.; Aloba, L. T.; Voytasik, A. M.; Klochkov, O. P.; Sirivchuk, A. S.
  У навчальному посібнику розглянуто питання автоматизації підводно-технічних робіт, що виконуються прив'язними підводними системами при виконанні ними пошуку та знешкодження небезпечних підводних об'єктів на великих за площею акваторіях. Навчальний посібник призначений для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою "Морська робототехніка" зі спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" галузі знань 14 "Електрична інженерія".
 • Документ
  Автоматичне керування прив'язними підводними системами при роботі з точковими підводними об'єктами
  (2018) Буруніна, Ж. Ю.; Надточий, В. А.; Алоба, Л. Т.; Войтасик, А. М.; Клочков, О. П.; Сірівчук, А. С.; Burunina, Zh.Yu.; Nadtochy, V. A.; Aloba, L. T.; Voytasik, A. M.; Klochkov, O. P.; Sirivchuk, A. S.
  У навчальному посібнику розглянуто питання автоматизації підводно-технічних робіт, що виконуються прив'язними підводними системами, оснащеними начіпними інструментами - маніпуляторами, різаками тросів тощо. Навчальний посібник призначений для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою "Морська робототехніка" зі спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" галузі знань 14 "Електрична інженерія".
 • Документ
  Хвильова електростанція з гнучким енергопоглинаючим елементом
  (2020) Блінцов, В. С.; Блінцов, О. В.; Бабкін, Г. В.
  Викладено огляд технічних рішень щодо побудови хвильових електростанцій та напрямок удосконалення таких об'єктів морської енергетики на основі гнучких електропоглинаючих елементів. Наведено відомості про математичне забезпечення для комп'ютерного дослідження функціонування та експериментальні дослідження макета хвильової електростанції. Для наукових співробітників, спеціалістів, аспірантів та студентів, які навчаються за спеціальностями 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" та 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології".
 • Документ
  Підводна археологія північного Причорномор'я. Стан та перспективи розвитку
  (2019) Ієвлев, М. М.; Чубенко, О. В.; Блінцов, В. С.; Надточий, А. В.
  Монографія присвячена проблемам виявлення пам'яток археології, які знаходяться під водами Чорного моря, його лиманів, річок та водосховищ. Викладено історію розвитку Чорного моря у пізньому голоцені, динаміку розвитку прибрежної смуги північного Причорномор'я протягом 4-х тисяч років. Розглянуто перспективи розвитку підводних археологічних досліджень на основі застосування засобів підводної робототехніки. Для науковців, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів, які працюють у галузі підводної археології та проектного менеджменту.
 • Документ
  Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни "Інтелектуальне керування в електромеханічних системах"
  (2015) Блінцов, В. С.; Надточій, В. А.; Надточій, А. В.
  Наведено загальні відомості про дисципліну, зміст лекційних занять, перелік контрольних питань, перелік завдань для самостійної та індивідуальної роботи студентів, поточний і підсумковий модульний контроль успішності, а також список рекомендованої літератури. Призначено для студентів п'ятого курсу денної та заочної форм навчання, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст" за спеціальністю 7.05070204 "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод".
 • Документ
  Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни "Комплектні електроприводи"
  (2015) Блінцов, В. С.; Надточій, В. А.; Надточій, А. В.
  Наведено загальні відомості про дисципліну, зміст лекційних занять, перелік контрольних питань, перелік завдань для самостійної та індивідуальної роботи студентів, поточний та підсумковий модульний контроль успішності, а також список рекомендованої літератури. Призначено для студентів п'ятого курсу денної та заочної форм навчання, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст" за спеціальністю 7.05070204 "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод".
 • Документ
  Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни "Електроустаткування суден"
  (2015) Блінцов, В. С.; Надточій, В. А.; Надточій, А. В.
  Наведено загальні відомості про дисципліну, зміст лекційних занять, перелік контрольних питань, перелік завдань для самостійної та індивідуальної роботи студентів, поточний та підсумковий модульний контроль успішності, а також список рекомендованої літератури. Призначено для студентів четвертого курсу денної та заочної форм навчання, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" за напрямом підготовки 6.051201 "Суднобудування та океанотехніка".
 • Документ
  Автоматизація керування одноланковими самохідними прив'язними підводними системами
  (2014) Блінцов, О. В.; Надточій, В. А.
  У посібнику наведено загальні відомості про склад та області застосування одноланкових самохідних прив'язних підводних систем, розглянуто особливості їх математичного опису як об'єктів керування. Розглянуті питання автоматизації керування просторовим рухом підводного апарату як виконавчого елемента одноланкової самохідної прив'язної підводної системи. Посібник призначений для студентів спеціальності 8.05070202 "Електричні системи і комплекси транспортних засобів" спеціалізацій 8.05070202.02 "Електрообладнання і автоматика підводно-технічних систем і комплексів" і 7.092201.03 "Експлуатація суднових автоматизованих систем".