Матеріали науково-практичних заходів (НБ)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 69
 • Документ
  Публікаційна активність здобувачів наукового ступеня PHD як оцінка їх наукової діяльності
  (2023) Костирко Т. М.; Білоножко К. С.; Kostyrko T. M.; Bilonozko K. S.
  У доповіді представлені результати другого етапу моніторингу публікаційної активності здобувачів наукових ступенів PhD у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова на основі даних наукометричних БД Scopus і Web of Science, спрямованого на оцінювання результатів їхньої наукової діяльності. Розглянуто пріоритетні завдання НБ НУК щодо підвищення публікаційної активності здобувачів наукового ступеня PhD, а саме: сприяння формуванню знань і навичок щодо роботи з науковою інформацію, оволодіння стратегіями пошуку наукової літератури та інформації загалом, набуття компетентностей, достатніх для представлення наукових результатів у публікаціях, що входять до наукометричних баз даних. Оприлюднення результатів дослідження спрямоване на підвищення публікаційної активності здобувачів наукових ступенів.
 • Документ
  Використання онлайн-інструментів в процесі формування інформаційної грамотності
  (2021) Костирко, Т. М.
  Проаналізовано можливості використання онлайн-інструментів та ресурсів, які дозволяють організувати співпрацю під час навчального процесу. Розглянуто етапи та напрями співробітництва з використанням онлайн-сервісів. Здійснено огляд інструментів та підготовлено приклади їх застосування на всіх етапах навчального процесу. Продемонстровано переваги використання описаних сервісів.
 • Документ
  Бібліометричний аналіз публікацій науковців у журналах відкритого доступу як інструмент підвищення публікаційної активності вишу
  (2021) Костирко, Т. М.; Корольова, Т. Д.; Kostyrko, T. M.; Korolova, T. D.
  Бібліометричні дослідження наукової діяльності дозволяють виявляти шляхи наукового зростання і перспективні напрямки, визначати місце і потенціал наукових колективів, проводити інформаційний пошук нестандартних та нетрадиційних методів розвитку науки та інновацій. У доповіді проаналізовано публікації вчених Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК ім. адм. Макарова) у журналах відкритого доступу (ВД) з використанням продуктів і сервісів наукометричної бази даних (БД) Scopus. Сформульовано пропозиції для підвищення публікаційної активності та кращого представлення наукових результатів закладу вищої освіти (ЗВО) шляхом збільшення публікацій у журналах ВД.
 • Документ
  Сучасні тренди розвитку бібліотеки ЗВО цифрової епохи в структурі інформаційного забезпечення навчального процесу, наукової та дослідницької діяльності ЗВО
  (2021)
  До збірки матеріалів конференції увійшли доповіді та виступи фахівців бібліотечно-інформаційної сфери з нагальних питань функціонування бібліотек ЗВО, а саме: цифрової трансформації бібліотек; тренди розвитку книгозбірень; формування основ інформаційно культури та академічної доброчесності; впровадження цифрових бібліотечних сервісів; досвіду роботи з питань інформаційної компетентності; перспектив інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек; ролі бібліотеки у соціокультурному розвитку навчального закладу тощо.
 • Документ
  Створення й популяризація електронних інформаційних ресурсів у науково-освітньому процесі ЗВО (досвід Наукової бібліотеки НУК ім. адм. Макарова)
  (2021) Костирко, Т. М.; Корольова, Т. Д.; Kostyrko, T. M.; Korolova, T. D.
  Представлено досвід Наукової бібліотеки НУК ім. адм. Макарова зі створення і популяризації електронних інформаційних ресурсів у науково-освітньому процесі закладу вищої освіти.
 • Документ
  Моніторинг публікаційної активності здобувачів наукових ступенів доктора, кандидата наук, Phd в НУК ім. адм. Макарова
  (2021) Костирко, Т. М.; Корольова, Т. Д.; Kostyrko, T. M.; Korolova, T. D.
  Анотація. У доповіді представлені результати моніторингу публікаційної активності здобувачів наукових ступенів доктора, кандидата наук, PhD в НУК ім. адм. Макарова на основі даних наукометричних БД Scopus і Web of Science, спрямованого на оцінювання результатів їхньої наукової діяльності. Отримані результати можна використовувати для подальшого підвищення публікаційної активності як здобувачів наукових ступенів, так і університету в цілому.
 • Документ
  Бібліометрична оцінка досліджень з напрямку наноструктурування промислових металів і сплавів, напилених покриттів у БД Scopus
  (2020) Костирко, Т. М.; Жигалкіна, М. С.; Kostyrko, T. M.; Zhyhalkina, M. S.
  Анотація. У статті представлені результати бібліометричного дослідження, спрямованого на удосконалення обладнання та підвищення властивостей покриттів та розвиток напрямку «Наноструктурування промислових металів і сплавів, напилених покриттів» на основі продуктів і сервісів наукометричної БД Scopus. Отримані результати можна використовувати для подальших наукових досліджень з даної та суміжних тем, а також застосовувати в процесі викладання матеріалознавчих дисциплін та технології напилення покриттів.
 • Документ
  Бібліометричний аналіз наукових видань, в яких публікуються автори-НПП НУК ім. адм. Макарова (за даними наукометричної бази даних SCOPUS)
  (2020) Костирко, Т. М.; Корольова, Т. Д.; Kostyrko, T. M.; Korolova, T. D.
  Анотація. У статті представлені результати бібліометричного дослідження наукових видань, в яких публікуються автори-НПП НУК ім. адм. Макарова (за даними наукометричної бази даних Scopus), спрямованого на оцінювання результатів наукової діяльності. Отримані результати можна використовувати для подальшого підвищення публікаційної активності як авторів, так і університету в цілому.
 • Документ
  Event-Management в PR-комунікаціях НБ НУК, або як залучити користувача до бібліотеки
  (2018) Мігунова, Т. С.; Migunova, T. S.
  У доповіді висвітлюється досвід роботи НБ НУК з організації event-заходів як одного з видів сучасної маркетингової комунікаційної стратегії. Означено функції масово-комунікаційної діяльності сучасної бібліотеки, надано перелік напрямків, за якими здійснюється робота з подієвого менеджменту.
 • Документ
  Університетська бібліотека як мультифункціональний центр закладу вищої освіти
  (2018) Костирко, Т. М.; Kostyrko, T. M.
  Розглядається стратегія розвитку Наукової бібліотеки університету, а саме, робота з менеджменту бібліотеки як інтелектуально-інформаційного та дозвілевого центру.
 • Документ
  Аналітичний огляд публікаційної активності науковців Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова в міжнародних наукометричних інформаційних ресурсах
  (2018) Корольова, Т. Д.; Korolova, T. D.
  У роботі розглянуті основні напрямки підвищення публікаційної активності науковців Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК) у міжнародних наукометричних інформаційних ресурсах. Представлено досвід роботи Наукової бібліотеки НУК імені адмірала Макарова з науково-аналітичної підтримки наукових досліджень вчених університету.
 • Документ
  Від вивчення потреб до комплексного дослідження інформаційної поведінки науково-педагогічних працівників університету
  (2018) Жигалкіна, М. С.; Zhigalkinа, M. S.
  У доповіді викладені загальні результати анкетування науково-педагогічних працівників НУК, яке проводилося з метою з'ясувати ставлення професорсько-викладацького складу університету до наукометричних баз даних, проаналізувати, які ідентифікатори вченого вони використовують у роботі, яким БД надають перевагу, та проблеми, які виникають при інтеграції досліджень у світову науку.
 • Документ
  Analytical review of Admiral Makarov Nus’s publication activity in international scientometric platforms
  (2020) Kostyrko, T. M.; Korolova, T. D.; Костирко, Т. М.; Корольова, Т. Д.
  Objective. The article considers the analytical work of the Scientific Library of Admiral Makarov National University of Shipbuilding (NUS) on the publishing activity of the university at the international scientometric platforms. Methods of the research are based on a systematic approach, structural-functional and scientometric analysis of methods for evaluating the effectiveness and publication activity of academic staff and the university as a whole. Results. During the study, the authors proved: 1. Scientific Library of Admiral Makarov NUS actively implements innovative forms of activity, develops and diversifies the library service to aid the university research work; 2. The role of the Scientific Library as an active partner at the stages of the life cycle of scientific research of university scientists is growing; 3. Analytical work of the Scientific Library of Admiral Makarov NUS on the publishing activity of the university emphasizes and strengthens the role of the library in the processes of increasing the representation of university scientists in the global space of scientific communications, the introduction of scientometric and bibliometric research methods. Conclusions. Originality of the work lies in the expansion of ideas about the analytical work of the Scientific Library of Admiral Makarov NUS on the publishing activity of the university, which today is an important factor for further objective evaluation of the effectiveness of the academic library. This provides an opportunity to better understand the specifics of the scientific activities of HEI libraries as resource and information centres. Practical value. The obtained results can be used to increase the publishing activity of HEI at the international scientometric platforms.
 • Документ
  Загальноуніверситетські заходи наукової бібліотеки – як складова її іміджевої та маркетингової діяльності
  (2019) Кузнецова, І. В.; Kuznetsova, I. V.
  У пропонованій статті розглянуті питання культурно-просвітницької діяльності ЗВО та висвітлюється досвід роботи Наукової бібліотеки Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Розкриті основні завдання та напрямки культурно-масової роботи. Визначено бібліотеку як соціально-комунікативний центр формування інформаційної культури й реалізації творчого потенціалу особистості.
 • Документ
  Філософія відкритості: нові виклики до університетських бібліотек
  (2019) Костирко, Т. М.; Kostyrko, T. M.
  Розглядаються сучасні тенденції наукової комунікації, що базуються на витоках, методології та розвитку феноменів «відкритий контент» і «відкрита наука», підтримка моделі відкритого доступу міжнародною спільнотою на законодавчому рівні, а також визначено кроки університетських бібліотек на шляху до реалізації принципів відкритого доступу до наукового знання та втілення ідей відкритої науки.
 • Документ
  Участь Наукової бібліотеки НУК ім. адм. Макарова у проекті УБА «БібліоСинергія»: новий досвід, нові знання
  (2019) Корольова, Т. Д.; Korolova, T. D.
  В роботі досліджується участь Наукової бібліотеки НУК ім. адм. Макарова у проекті УБА «БібліоСинергія: підтримка наукових досліджень» та керування блоку «Компетентності бібліотекарів». «БібліоСинергія» – це фаховий майданчик в Україні, що працює в режимі 24/7 і допомогає конкретною інформацією щодо методів та способів реалізації напрямків діяльності бібліотек із підтримки наукових досліджень.
 • Документ
  Академічна доброчесність в навчальній та науковій діяльності бібліотеки ЗВО
  (2019) Жигалкіна М. С., М. С.; Zhigalkina, M. S.
  На досвіді Наукової бібліотеки Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова розглянуто вектори діяльності щодо формування стійких практик академічної культури та етики з акцентом на творчість і самостійність. У статті розглядаються актуальні завдання в дослідженні академічної доброчесності – боротьба з плагіатом, формування етичних норм академічної спільноти, виховання інформаційної грамотності, підвищення мотивації навчання. Описано комплекс заходів щодо академічної доброчесності, впроваджених в роботу НБ НУК з метою підвищення інформаційної компетентності студентів, молодих науковців та професорсько-викладацького складу університету.
 • Документ
  Бібліометрична оцінка досліджень з напрямку «Днопоглиблювальні роботи» у БД SCOPUS
  (2019) Костирко, Т. М.; Корольова, Т. Д.; Kostyrko, T. M.; Korolova, T. D.
  У статті представлені результати бібліометричного дослідження, спрямованого на отримання нових знань про розвиток напрямку «Днопоглиблювальні роботи» у світовому науковому просторі з використанням продуктів і сервісів наукометричної БД Scopus. Отримані результати можна використовувати для подальших наукових досліджень за даною та суміжними темами, а також застосовувати в процесі викладання дисциплін з днопоглиблювальних робіт.
 • Документ
  Віце-адмірал Степан Йосипович Макаров: роль бібліотечного краєзнавства з формування і популяризації наукових досягнень видатного флотоводця і дослідника
  (2019) Костирко, Т. М.; Корольова, Т. Д.
  Висвітлюється досвід краєзнавчої діяльності Наукової бібліотеки НУК з формування, зміцнення та просування «професійної пам'яті» і популяризації наукових досягнень видатного світового флотоводця і дослідника віце-адмірала Степана Йосиповича Макарова.