Монографії. Кафедра (МТМ)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 3 з 3
 • Документ
  Підвищення фізико-механічних властивостей металів і сплавів та напилених покриттів формуванням полігонізаційної наномасштабної субструктури
  (2023) Дубовий Олександр Миколайович; Карпеченко Антон Анатолійович; Бобров Максим Миколайович; Макруха Тетяна Олександрівна
  Проаналізовано стан і обґрунтовано можливість підвищення фізико-механічних властивостей металів, сплавів і напилених покриттів передрекристалізаційною термічною обробкою. Призначено для інженерно-технічних працівників машинобудування, студентів-магістрів, аспірантів і докторантів спеціальності «Матеріалознавство».
 • Документ
  Інформаційна підтримка технічного обслуговування систем залізнично-водного сполучення
  (2019) Казимиренко, Ю.; Дрозд, О.; Єгольников, О.; Kazymyrenko, Y.; Drozd, O.; Yeholnikov, O.
  Анотація. Сучасний розвиток комп’ютерних технологій у обслуговуванні та експлуатації транспортних засобів створює передумови для реалізації нових механізмів управління системами технічної діагностики і моніторингу, застосування яких дозволить у автоматичному режимі контролювати технічний стан та формулювати інформаційні повідомлення щодо відхилень показників від нормативних. Створення спеціалізованої інформаційної системи для вирішення завдань оцінювання технічного стану систем залізнично-водного сполучення є актуальним та спрямовано на удосконалення методу технічного діагностування і моніторингу пристроїв залізничної автоматики. Авторами запропоновано механізми проєктування інформаційної системи, для чого проаналізовано існуючі комп’ютерні діагностичні системи, визначено недоліки їх роботи, причини виникнення та наслідки, до яких вони призводять. В роботі застосовано об’єктно-орієнтований підхід та використано класичні технології проєктування баз даних. Особливості експлуатації інформаційних систем в умовах залізнично-водного сполучення полягають у поєднанні функцій залізничного транспорту з водним, що враховується при побудові структури бази даних, в основу якої покладено завдання мінімізації дублювання даних і спрощення процедур їх обробки та поновлення. Програмне забезпечення дозволяє ефективно вирішувати дослідницькі та експлуатаційні завдання. Результати роботи можуть бути застосовані для тестування пристроїв залізничної автоматики на шляхах залізнично-водного сполучення.