Магістерські роботи (ЕМ)

Постійне посилання зібрання

У зібранні розміщено магістерські дисертації на здобуття ступеня магістра

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 86
 • Документ
  Дослідження впливу застосування альтернативного палива на ефективні показники 4-тактного автомобільного дизельного двигуна без наддуву, потужністю 42 кВт
  (2023) Богинська Людмила Вікторівна; Нестеренко Вікторія Валентинівна
  Розроблена відповідно до завдання кваліфікаційна робота містить в собі необхідні конструкторські креслення, розрахункові і пояснювальні матеріали по двигуну 3ЧН10,5/12 і детальну розробку конструкції форсунки. Кваліфікаційна робота оформлена текстовим документом у вигляді пояснювальної записки та графічної конструкторської частини проекту загальною кількістю 6 листів формату А1, технологічного процесу складання форсунки. Двигун Д-130 потужністю 44 кВт встановлюється на автомобілі невеликої вантажепід’ємності та легкі трактори. У другому розділі кваліфікаційної роботи по заданим вихідним параметрам проектованого двигуна (Ре=42 кВт) визначено двигун – прототип Д-130 (Ре =33,1кВт при n=2000хв-1) і виконані розрахунки робочого циклу. По результатам розрахунків робочого процесу побудовані індикаторна діаграма дійсного робочого циклу та діаграми сил, що діють на деталі КШМ, величини яких знайдені в динамічному розрахунку двигуна. Значне місце в дипломному проекті зайняла розробка конструкції електронно-гідравлічної форсунки, яка забезпечує підвищення надійності та ресурсних показників двигуна завдяки покращенню рівномірності роботи. В пояснювальній записці приведений детальний опис запроектованої конструкції та виконане обґрунтування запропонованої. В технологічному розділі кваліфікаційної роботи розроблено технологічний процес складання форсунки. В ході цієї розробки складено маршрутний технологічний процес складання, визначено час на виконання кожної операції складання. Враховуючи те, що запроектований двигун є джерелом шуму і вібрації, велику увагу в кваліфікаційній роботі відведено на розробку заходів по зменшенню негативного впливу його роботи на обслуговуючий персонал і на навколишнє середовище.
 • Документ
  Підвищення ефективності 4-тактного головного суднового дизельного двигуна потужністю 170 кВт за рахунок використання теплоакумулюючої системи. Прототип 6ЧН15/18
  (2023) Боровик Євгеній Юрійович; Нестеренко Вікторія Валентинівна
  У даному дипломному проекті розроблена теплоакумулююча масляна система передпускового розігріву на базі двигуна 3Д6Н. Вузловим питанням проекту є аналіз впливу теплоакумулюючих систем у складі суднових енергетичних установок. Дипломний проект складається з розрахунково-пояснювальної записки (4 розділи) та 8 креслень формату А1. У "Конструкторському розділі" розраховані параметри робочого процесу, теплового балансу та динаміка двигуна. Спеціальним питанням проекту є ”Математичне моделювання та визначення ефективності теплоакумулюючої системи”. Виконано розрахунок економічної ефективності теплоакумулюючої системи. Розглянуто питання охорони праці та охорони навколишнього середовища.
 • Документ
  Покращення показників 4-тактного двигуна потужністю 600 кВт для стаціонарної електростанції при заміні виду палива (біогаз) з розробкою конструкції поршню. Прототип 6ГЧН 25/34
  (2023) Гірда Ігор Ігорович; Нестеренко Вікторія Валентинівна
  Розроблена відповідно до завдання ''Покращення показників 4-тактного двигуна потужністю 600 кВт для стаціонарної електростанції при заміні виду палива (біогаз) з розробкою конструкції поршню. Прототип 6ГЧН 25/34'' кваліфікаційна робота містить в собі необхідні конструкторські креслення, розрахункові і пояснювальні матеріали по газовому двигуну 6ГЧН 25/34 і детальну розробку конструкції поршневої групи. Кваліфікаційна робота оформлена текстовим документом у вигляді пояснювальної записки та графічної конструкторської частини проекту загальною кількістю 6 листів формату А1. У другому розділі кваліфікаційної роботи по заданим вихідним параметрам проектованого двигуна (Ре=600 кВт) визначений двигун – прототип 6ГЧН25/34 (Ре =530кВт при n=600хв-1) і виконані розрахунки робочого циклу. Результати розрахунків показали, що задану потужність газового двигуна можна отримати при тиску газоповітряної суміші у впускному колекторі двигуна рк = 0,19 МПа, ступеню стиску ε =10,5, коефіцієнті надлишку повітря α = 1,75. По результатам розрахунків робочого процесу побудовані індикаторна діаграма дійсного робочого циклу та діаграми сил, що діють на деталі КШМ, величини яких знайдені в динамічному розрахунку двигуна. В пояснювальній записці приведений детальний опис запроектованої поршневої групи та виконане обґрунтування запропонованої конструкції поршня та поршневих компресійних кілець. Розроблена конструкція поршня з підвищеною жорсткістю тронка та компресійного кільця з підвищеною герметичністю та покращеною зносостійкістю. В технологічному розділі кваліфікаційної роботи розроблено технологічний процес складання шатунно - поршневої групи. В кваліфікаційній роботі відведено на розробку заходів по зменшенню негативного впливу його роботи на обслуговуючий персонал і на навколишнє середовище.
 • Документ
  Покращення техніко-економічних показників 4-тактного газового двигуна потужністю 800 кВт для стаціонарної електростанції з розробкою конструкції храпового механізму, що обертає випускний клапан кришки циліндру. Прототип 6ГЧН 36/45
  (2023-12) Дубовскова Валерія Андріївна; Нестеренко Вікторія Валентинівна
  Мета роботи – дослідження індикаторних та ефективних показників газового двигуна при удосконаленні системи ГРМ. Завданням роботи є розрахунок робочого процесу газового двигуна аналітичним методом, проектування системи обертання клапанів і аналіз роботи випускних клапанів. Об’єкт дослідження – газовий двигун 6ГЧН 36/45. Метою виконання даної кваліфікаційної роботи була – розробка системи обертання клапанів, що відмінна від «Ротокап», та аналіз роботи випускних клапанів. Під час виконання кваліфікаційної роботи було розраховано робочий процес газового двигуна, тепловий баланс, побудовано індикаторні діаграми та діаграми сил, що діють в КШМ. При проведенні аналізу ефективних показників виявилось, що ефективна потужність спроектованого двигуна 6ГЧН 36/45 залишилася на тому ж рівні, що й в двигуна-прототипу за рахунок того, що середній ефективний тиск залишився на тому ж рівні. Питома ефективна витрата палива зменшилась за рахунок збільшення ефективного ККД. Було проведено комплексний аналіз умов роботи випускних клапанів та запропоновано ефективний метод усунення декотрих проблем (використання храпового механізму оберту клапанів). Також було проведено конструктивний розрахунок храпового механізму та пружини храповика. Велику увагу в даній кваліфікаційній роботі було приділено охороні навколишнього довкілля та охороні праці. Основними напрямами по зниженню шкідливого впливу двигуна є: використання нейтралізаторів шкідливих речовин; використання газоподібного палива; використання закритих систем вентиляції картера; ізоляція і екранування нагрітих деталей; закриття об’ємів, де рухаються і обертаються деталі, спеціальними кожухами. Були запропоновані заходи щодо зниження рівня шуму та вібрації при роботі двигуна, рекомендовано заходи для зниження токсичності відпрацьованих газів та захисту навколишнього середовища.
 • Документ
  Аналіз впливу зміни виду палива на ефективні показники 4-тактного дизельного двигуна потужністю 300 кВт з удосконаленням системи мащення. Прототип 6ГЧН 19/23
  (2023-12) Шмалько Аліна Геннадіївна; Нестеренко Вікторія Валентинівна
  Мета роботи – дослідження індикаторних та ефективних показників газодизельного двигуна при зміні виду палива. Завданням роботи є розрахунок робочого процесу газодизельного двигуна аналітичним методом. Визначення впливу виду палива на ефективні та індикаторні показники двигуна, що проектується, в порівнянні з двигуном-прототипом. Об’єкт дослідження – газовий двигун 6ГЧН 19/23 потужністю 330 кВт при 1000 хв-1. Під час виконання кваліфікаційної роботи було розраховано робочий процес газодизельного двигуна, тепловий баланс та обчислено сили, що діють в КШМ. При конструюванні системи мащення було проведено аналіз існуючих систем мащення та конструкцій масляних насосів. Серед можливих варіантів було обрано систему мащення з «сухим» картером та шестеренний масляний насос. Система мащення з «сухим» картером була обрана через те, що при такій системі змащення, коли маслозбірна цистерна розташована поза картера, масло не відчуває вплив від дії гарячих відпрацьованих газів і менше забруднюється продуктами згоряння палива. Шестеренний масляний насос було обрано нами через те, що він простий в конструкції та експлуатації, а також відносно дешевий. Було проведено розрахунок системи мащення, в якому визначено площі фільтруючих поверхонь фільтрів тонкого та грубого очищення, а також циркуляційну подачу масла та площу поверхні теплообміну кожухотрубного теплообмінника. При розрахунку масляного насоса визначено його циркуляційну подачу, конструктивні особливості зубчастих коліс та потужність, яка використовується на його привід. Розраховано вал насоса на кручення та визначено його мінімально допустимий діаметр. Велику увагу в даній кваліфікаційній роботі приділено охороні навколишнього довкілля та охороні праці. В ході виконання даного розділу дипломної роботи був проведений аналіз небезпечних та шкідливих факторів, які виникають при роботі двигуна. Також було зроблено огляд техніки безпеки та протипожежного захисту при експлуатації двигуна. Були запропоновані заходи щодо зниження рівня шуму та вібрації при роботі двигуна. Рекомендовано заходи для зниження токсичності відпрацьованих газів та захисту навколишнього середовища.
 • Документ
  Покращення ефективних показників автомобільного дизельного двигуна потужністю 45 кВт за рахунок вдосконалення системи подачі палива. Прототип 4Ч 7,6/8,4
  (2023-12) Доценко В’ячеслав В’ячеславович; Нестеренко Вікторія Валентинівна
  В кваліфікаційній роботі, відповідно до завдання запропоновано рішення щодо покращення ефективних показників автомобільного дизельного двигуна на базі двигуна-прототипу 4Ч 7,6/8,4 потужністю 45 кВт за рахунок вдосконалення системи подачі палива. Розглянуто та описано особливості конструкції та роботи двигуна-прототипу. Виконано розрахунок параметрів робочого циклу двигуна та на основі отриманих результатів побудовано теоретичну та дійсну індикаторну діаграми. Визначено величини сил та моментів, що діють в кривошипно-шатунному механізмі двигуна та складових зовнішнього теплового балансу. Описано систему подачі палива штатного двигуна, розглянуто її переваги та недоліки. Розглянуто можливість роботи паливної апаратури дизеля на альтернативному рідкому паливі. Проаналізовано особливості застосування альтернативного рідкого палива та запропоновано комплекс заходів щодо переводу двигуна на двох і більше паливний режим роботи. Здійснено розрахунок параметрів паливної апаратури з урахуванням використання альтернативного рідкого палива. Здійснено порівняльний аналіз отриманих результатів щодо застосування штатного дизельного та альтернативного рідкого палива. Розглянуто проблеми шкідливого впливу проектованого дизельного двигуна на навколишнє середовище під час роботи. Визначено кількісні показники викиду основних токсичних компонентів проектованого двигуна. Проаналізовано основні небезпеки, які можуть виникати під час ремонту та експлуатації двигуна, та запропоновано заходи щодо їх запобігання. Визначено рівні шуму та вібрації проектованого двигуна.
 • Документ
  Пiдвищення експлуатаційних показників стаціонарного газoвoгo двигуна пoтужнicтю 620 кВт з розробкою системи подачі газоподібного палива (біогазу).
  (2023) Демченко Олександр Олександрович; Дубовець Андрій Іванович
  Пояснювальна записка до кваліфікаційної магістерської роботи на тему ''Пiдвищення експлуатаційних показників стаціонарного газoвoгo двигуна пoтужнicтю 620 кВт з розробкою системи подачі газоподібного палива (біогазу)'' мicтить в coбi неoбхiднi кoнcтруктoрcькi креcлення, рoзрахункoвi i пoяcнювальнi матерiали пo газoвoму двигуну 6ГЧН 25/34. Квалiфiкацiйна рoбoта oфoрмлена у виглядi пoяcнювальнoї запиcки та графiчнoї кoнcтруктoрcькoї чаcтини прoекту загальнoю кiлькicтю 5 лиcтiв фoрмату А1. В пояснювальній записці приведений опис конструкції двигуна-прототипу 6ГЧН25/34 та об’єкту на якому він встановлюється, розрахований робочий процес з визначенням його основних параметрів, приведене обґрунтування розробленої конструкції системи подачі біогазу. Також розроблені заходи з охорони праці і захисту навколишнього середовища. На завершення зроблені загальні висновки по кваліфікаційній роботі. Додатки до пояснювальної записки містять креслення двигуна 6ГЧН25/34, складальне і робоче креслення колінчастого валу, специфікації двигуна та колінчастого валу.
 • Документ
  Розробка поршня покращеної конструкції з використанням протизадирного напилення стаціонарного газового двигуна 6ГЧН18/22 потужністю 220 кВт
  (2023) Бесараб Андрій Сергійович; Дубовець Андрій Іванович
  Пояснювальна записка до кваліфікаційної магістерської роботи на тему ''Розробка поршня покращеної конструкції з використанням протизадирного напилення стаціонарного газового двигуна 6ГЧН18/22 потужністю 250 кВт'' складається із Вступу, чотирьох розділів та Додатків - 5 листів креслень формату А1. В пояснювальній записці приведений опис конструкції двигуна-прототипу 6ГЧН18/22 та об’єкту на якому він встановлюється, розрахований робочий процес з визначенням його основних параметрів, приведене обґрунтування розробленої конструкції поршня та виконаний його розрахунок на міцність. Також розроблені заходи з охорони праці і захисту навколишнього середовища. На завершення зроблені загальні висновки по кваліфікаційній роботі. Додатки до пояснювальної записки містять креслення двигуна 6ГЧН18/22, складальне і робоче креслення поршня, специфікації двигуна та поршня.
 • Документ
  Застосування випарив нафти у якості палива для головного двигуна MAN 6S70MC-С нафтоналивного танкеру ''Ardenne Venture''
  (2023-12) Янковський Денис Олександрович; Білоусов Євген Вікторович
  Постійне зростання вимог до екологічних показників роботи суднових дизельних установок з однієї сторони й підвищення вартості палив з іншої, змушують розроблювачів суднових дизельних двигунів шукати нетрадиційні підходи до розв'язку проблеми скорочення шкідливих викидів і зниження експлуатаційних витрат на паливо. Досвід останніх десятиліть показав, що ефективне вирішення проблем суднової енергетики можливо тільки на базі комплексного підходу, коли всі процеси, пов'язані з роботою й експлуатацією судновою енергетичною установкою (СЕУ) розглядаються як єдине ціле. До нововведень, спрямованих на вдосконалювання робочого процесу у двигунах останніх моделей, можна віднести: підвищення тиску наддування до 0,32...0,4 МПа; підвищення тиску (рс) і температури (Тс) наприкінці стиску до 10...16 МПа й 900...1200 К, відповідно, а також підвищення максимального тиску циклу (рz) до 18,5...23,0 МПа; підвищення тиску упорскування палива до 90...150 МПа; перехід на акумуляторні системи упорскування з мікропроцесорними системами керування й контролю; оптимізація фаз газорозподілу й керування ними, зокрема перехід на, так званий, Міллер-Процес; застосування спеціальних законів подачі палива в камеру згоряння, зокрема з перед- або післявприском, а так само з декількома послідовними упорскуваннями; використання інших технічних рішень, до яких можна віднести: використання водопаливних емульсій; зволоження надувального повітря; пряме упорскування води в робочий простір двигуна, перепуск газів, що відробили, на впуск двигуна і т. д. Одним з варіантів розв'язання проблеми відповідності вимогам по викидах в атмосферу із суден є застосування природного газу в якості основного суднового палива. Дане розв'язання дозволяє повністю виключити викиди сірки, суттєво скоротити викиди оксидів азоту й вуглецю, а також твердих часток, що може значно поліпшити екологічну обстановку в прибережних акваторіях і на внутрішніх водних шляхах. При цьому перехід на газове паливо на судах потенційно може забезпечити зниження операційних витрат за рахунок більш низької вартості газу в порівнянні із традиційними видами палива, а також за рахунок виключення витрат на виплату штрафів за перевищення екологічних норм на вміст шкідливих речовин у викидах судна. Однак перехід на газ спричиняє деякий ріст їх будівельної вартості, в основному – за рахунок дорогих систем зберігання газу.
 • Документ
  Покращення паливних показників головного двигуна MaK 9M43 додаванням малих домішок водню
  (2023-12) Цуренко Дмитро Михайлович; Галинкін Юрій Миколайович
  Представлений дипломний проект містить у собі 88 сторінок, 29 рисунків, 10 таблиць. При підготовці проекту було використано 19 джерел інформації. У проекті розроблений комплекс заходів щодо покращення паливних показників головного двигуна MаK 9M43C на режимах часткових навантажень шляхом використання малих домішок водню до палива. Виконано розрахунки ефективності використання запропонованих технічних рішень.
 • Документ
  Покращення технічних параметрів двигуна потужністю 50 кВт за рахунок використання газового палива та регулювання клапана в системі мащення
  (2023-12) Манзюк Владислав Олександрович; Тимошевський Борис Георгійович
  В кваліфікаційній роботі «Покращення технічних параметрів двигуна потужністю 50 кВт за рахунок використання газового палива та регулювання клапана в системі мащення» приведений опис конструкції двигуна – прототипу 4Ч 7,6/7,1, виконані розрахунки робочого процесу, теплового балансу та динаміки двигуна, проведено опис та аналіз існуючих конструкцій кришки циліндрів, опис конструкції запроектованої кришки циліндрів, перелічено вимоги, які пред’являють до конструкції кришки циліндрів. В графічній частині роботи виконані складальне креслення двигуна, кришки циліндрів та механізму обертання клапана, індикаторна діаграма та діаграми сил, що діють в КШМ.
 • Документ
  Модернізація головного двигуна Sulzer RTflex 50В танкеру-хімовозу для роботи на газовому паливі
  (2023) Сікерін Вячеслав Євгенійович; Білоусов Євген Вікторович
  вного тиску при подачі газу при низькому тиску. До експлуатації двотактних малооборотних двигунів з системою низького тиску приступила фірма Wärtsilä. Саме двигун цієї фірми типу RT-flex 50В встановлено на судні що розглянуто у даному дипломному проекти. Ціль роботи розробити комплекс заходів для переобладнання двигуна Sulzer RT-flex 50В системою подачі газу під низьким тиском, з метою покращення його економічних та екологічних показників. Завданням роботи є аналітичним методом провести розрахунок робочого процесу дизельного двигуна, який конвертується у газодизель. Порівняти і визначити вплив використання газового палива на характер перебігу робочого процесу його ефективні та екологічні показники. Об’єкт дослідження – газодизельний двигун RT-flex 50В, який випускається фірмою Wärtsilä. Встановлюється, на різні типи суден у якості головного, у тому числи на танкер-газовоз ''Gaschem Antarctic'', що розглянуто у даній роботі. Апробація результатів дослідження – автор прийняв участь в Міжнародній науково-практичній конференції ''Сучасні технології в автомобілебудуванні, транспорті та при підготовці фахівців'', яка проводилася Харківським національним автомобільно-дорожнім університетом 23-25 жовтня 2023 р. з доповіддю «Оптимізація геометричних параметрів проточної частини газоподаючого модуля малооборотного газодизельного двигуна»
 • Документ
  Покращення масо-габаритних показників дизельного двигуна для стаціонарної електростанції, потужністю 415 кВт, за рахунок оптимізації агрегату наддуву. Прототип 6ЧН 25/34
  (2023) Ігнатенко Олександр Вадимович; Швець Ігор Анаталійович
  В кваліфікаційній роботі, відповідно до завдання запропоновано рішення щодо покращення масо-габаритних показників стаціонарної електростанції, потужністю 415 кВт, спроектованого на базі двигуна-прототипу 6ЧН 25/34, за рахунок оптимізації агрегату наддуву. Описано об’єкт встановлення двигуна, яким є стаціонарна дизель-генераторна електростанція. Розглянуто та описано особливості конструкції та роботи двигуна-прототипу. Виконано розрахунок параметрів робочого циклу двигуна, на основі результатів якого, побудовано теоретичну та дійсну індикаторну діаграми. Визначено величини сил та моментів що діють в кривошипно-шатунному механізмі двигуна та складових зовнішнього теплового балансу. Описано систему наповнення штатного двигуна, та розглянуто її переваги та недоліки. Виявлено низьку ефективність роботи штатного агрегату наддуву на різних режимах роботи двигуна внаслідок не оптимального вибору типорозміру турбокомпресору. Здійснено перерахунок типорозміру у відповідності до вихідних параметрів дизельного двигуна. Виконано розрахунок вхідних та вихідних параметрів робочого тіла на вході та виході з колеса компресора та турбіни. Описано проблеми шкідливого впливу проектованого дизеля на навколишнє середовище під час роботи. Визначено кількісні показники викиду основних токсичних компонентів проектованого двигуна. Проаналізовано основні небезпеки які можуть виникати під час ремонту та експлуатації двигуна, та запропоновано заходи щодо їх запобігання. Визначено рівні шуму та вібрації проектованого двигуна.
 • Документ
  Покращення ефективних показників тепловозного двигуна, потужністю 3000 кВт, за рахунок вдосконалення елементів паливної апаратури. Прототип 16ЧН 25/27.
  (2023) Мардар Віталій Дмитрович; Швець Ігор Анатолійович
  В кваліфікаційній роботі, відповідно до завдання запропоновано рішення щодо покращення ефективних показників тепловозного двигуна, потужністю 3000 кВт, спроектованого на базі двигуна-прототипу 16ЧН 25/27, за рахунок вдосконалення елементів паливної апаратури. Описано об’єкт встановлення двигуна, яким є магістральний двохсекційний тепловоз 2ТЕ116. Розглянуто та описано особливості конструкції, роботи та експлуатації двигуна-прототипу. Виконано розрахунок параметрів робочого циклу двигуна, на основі результатів якого, побудовано теоретичну та дійсну індикаторну діаграми. Визначено величини сил та моментів що діють в кривошипно-шатунному механізмі двигуна та складових зовнішнього теплового балансу. Описано систему живлення штатного двигуна, та розглянуто її переваги та недоліки. Виявлено особливості роботи елементів системи живлення при різкій зміні навантаження на різних режимах роботи двигуна. Запропоновано комплекс заходів щодо покращення умов роботи та зниження теплової напруженості розпилювача форсунки. Виконано розрахунок елементів паливної апаратури на міцність. Розраховано витратні параметри елементів системи. Оцінено результати прийнятих конструкторських рішень. Описано проблеми шкідливого впливу проектованого дизеля на навколишнє середовище під час роботи. Визначено кількісні показники викиду основних токсичних компонентів проектованого двигуна. Проаналізовано основні небезпеки які можуть виникати під час ремонту та експлуатації двигуна, та запропоновано заходи щодо їх запобігання. Визначено рівні шуму та вібрації проектованого двигуна.
 • Документ
  Підвищення надійності роботи суднового двигуна, потужністю 150 кВт, за рахунок вдосконалення конструкції поршня. Прототип 6ЧСП 18/22
  (2023) Пак Олександр Васильович; Швець Ігор Анатолійович
  В кваліфікаційній роботі, відповідно до завдання запропоновано рішення щодо підвищення надійності роботи суднового двигуна, потужністю 150 кВт, спроектованого на базі двигуна-прототипу 6ЧСП 18/22 за рахунок вдосконалення конструкції поршня. Описано об’єкт встановлення двигуна, яким є судно типу буксир штовхач проекту № 911. Розглянуто та описано особливості конструкції та роботи двигуна-прототипу. Виконано розрахунок параметрів робочого циклу двигуна, на основі результатів якого, побудовано теоретичну та дійсну індикаторну діаграми. Визначено величини сил та моменти що діють в кривошипно-шатунному механізмі двигуна та складових зовнішнього теплового балансу. Описано будови шатунно-поршневої групи, розглянуто особливості її роботи та проблеми що виникають під час експлуатації, заначено переваги та недоліки. Виявлено особливості навантаження днища поршня під час роботи на різних режимах двигуна. Запропоновано вдосконалену конструкцію поршня що зменшує теплове навантаження та підвищує ефективність використання теплоти в циліндрі. Виконано розрахунок поршня на міцність та визначено його геометричні параметри. Розглянуто та описано проблеми шкідливого впливу проектованого дизеля на навколишнє середовище під час роботи. Визначено кількісні показники викиду основних токсичних компонентів проектованого двигуна. Проаналізовано можливі небезпеки що можуть виникати під час ремонту та експлуатації двигуна, за запропоновано заходи щодо їх запобігання. Визначено рівні шуму та вібрації проектованого двигуна
 • Документ
  Переведення головного дизеля L70MC-C контейнеровозу «Northern Valence» на газове паливо з метою покрашення його ефективних та екологічних показників
  (2023-12) Стукал Ірина Сергіївна; Білоусов Євген Вікторович
  Розвиток суднового дизелебудування йде по шляху інтенсифікації досліджень і практичної реалізації мер по підвищенню середнього ефективного тиску. Іншим принциповим рішенням наявних проблем суднового дизелебудування, стане все більше поширення суднових газових двигунів – як модифікацій існуючих основних размерностей суднових дизелів. Крім рішення екологічних проблем газові двигуни допоможуть у рішенні ряду інших завдань: надійності, паливної економічності й т. д. Найважливіша проблема – створення головних суднових і допоміжних дизельних агрегатів як інтелектуальних двигунів (на основі комп'ютерного управління). Ціль роботи розробити комплекс заходів щодо переобладнання двигуна 7L70МС-С під роботу на скрапленому газі, для скорочення експлуатаційних витрат за рахунок зменшення витрат на паливо. Завданням роботи є аналітичним методом провести розрахунок робочого процесу дизельного двигуна, який конвертується у газодизель. Порівняти і визначити вплив використання газового палива на характер перебігу робочого процесу його ефективні та екологічні показники. Об’єкт дослідження –дизельний двигун L70МС-С, який випускається фірмою MAN та встановлюється у якості головного, переважно на контейнеровози, у тому числі і на судно «Northern Valence. Апробація результатів дослідження – авторка прийняла участь в Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні технології в автомобілебудуванні, транспорті та при підготовці фахівців», яка проводилася Харківським національним автомобільно-дорожнім університетом 23–25 жовтня 2023 р. з доповіддю «Оптимізація геометричних параметрів проточної частини газоподаючого модуля малооборотного газодизельного двигуна».
 • Документ
  Використання скрапленого газу у якості палива для головного двигуна Wartsila L32, LPG-газовозу з метою зменшення витрат на його експлуатацію
  (2023-12) Чебаненко Віталій Віталійович; Білоусов Євген Вікторович
  Морське перевезення зріджених газів зі своєю розвиненою інфраструктурою й особливостями виникли з потреб сучасної економіки. Завдяки цьому флот танкерів-газовозів (або просто «газовозів») розвивався швидкими темпами: перший спеціально спроектований і побудований газовоз з'явився в 1953 р.; до кінця 1981 р., за даними конференції «Газтех–81», понад 550 газовозів успішно перевезли близько 250 млн. м3 тільки скрапленого природного газу (у західній літературі Liquefied Natural Gas (LNG)); до кінця 2003 р. світовий флот танкерів-газовозів у кількості приблизно 600 одиниць мав валову місткість 8785 тис. рег. т. За 50-літню історію свого розвитку танкер-газовоз став самостійним спеціалізованим типом морських транспортних суден. Важливу роль морське перевезення газів може зіграти для економіки незалежної України. Розвиток цього напрямку може дозволити диверсіфікувати постачання природного газу, знизивши тим самим залежність економіки країни від постачань газу по трубопроводах. У цьому зв'язку питання пов'язані з удосконалюванням експлуатаційних характеристик суден газовозів набувають особливу актуальність. Ефективний шлях зниження реального ризику при морському перевезенні зріджених газів – узагальнення й використання національного й міжнародного досвіду в галузі експлуатації газовозів, а також з'ясування точної природи, виду й ступеня можливої небезпеки. Якщо питанням проектування, конструкції, опису окремих видів газовозів присвячені багато статей і повідомлень, то по експлуатаційних аспектах проблеми кількість публікацій обчислюється одиницями, питання технології перевезення скраплених нафтових газів описово розглядаються практично в єдиній роботі. В Україні основна маса публікацій являє собою обзори й переклади іноземної інформації, повідомлення в періодичній пресі про дослідження окремих часткових питань, переважно за технологією перевезення. В галузі проектування газовозів безсумнівний інтерес представляє книга С. И. Логачева й М. М. Миколаєва, що не втратила свого значення дотепер.
 • Документ
  Покращення техніко-економічних параметрів 4-тактного газового двигуна потужністю 540 кВт для стаціонарної електростанції з розробкою форкамери
  (2023-12) Роман Олександр Андрійович; Грабовенко Олександр Іванович
  Завданням магістерської роботи є розробка конструкції форкамери, що забезпечить надійну та тривалу роботу газового двигуна 6ГЧН25/34 в експлуатаційних умовах. За базовий двигун був обраний газовий двигун з наддувом 6ГЧН25/34, конструкція якого добре відпрацьована і він тривалий час працює в когенераційних установках, але досвід його експлуатації свідчить про те, що ресурсні показники двигуна по причині необхідності підняття кришок циліндрів і притирання клапанів після 4000 годин двигуна є недостатнім. Основною причиною необхідності притирання клапанів та їх сідел є порушення форми тарілки клапана (залишкова деформація) спричинена високою температурою випускних газів, що омивають випускний клапан при його відкриванні. Зменшити температуру випускних газів в газовому двигуні практично неможливо при застосуванні штатної системи запалювання. Тому в магістерській роботі пропонується технічне рішення по застосуванню форкамеро-факельної системи запалювання, яка передбачає наявність в кришці робочого циліндру форкамери. При такій системі запалювання спочатку запалюється збагачена метаном газоповітряна суміш у форкамері, продукти згоряння якої з високою температурою і великою швидкістю викидаються в основну камеру згоряння циліндру і підпалюють збіднену газоповітряну суміш. При цьому забезпечується короткий період згоряння газового палива, а, отже, покращуються параметри робочого процесу двигуна. В результаті зменшується температура випускних газів та покращуються екологічні показники двигуна – зменшуються шкідливі викиди в атмосферу. Для вибору параметрів форкамери проведені розрахунки робочого процесу форкамери та газового клапана форкамери. Все це дало можливість оптимізувати витрату форкамерного та паливного газу і зменшити питому витрату газу при роботі газового двигуна-генератора на експлуатаційній потужності. В магістерській роботі розроблена конструкція кришки робочого циліндру з форкамерою з оформленням відповідних креслень.
 • Документ
  Покращення ефективних показників дизельного двигуна потужністю 300 кВт за рахунок вдосконалення системи наповнення. Прототип 6Ч 15/15.
  (2023-12) Паламарчук Олександр Олександрович; Швець Ігор Анаталійович
  В кваліфікаційній роботі відповідно до завдання запропоновано рішення щодо покращення ефективних показників дизельного двигуна потужністю 300 кВт, спроектованого на базі прототипу 6Ч 15/15 за рахунок вдосконалення системи наповнення. Описано об’єкт встановлення двигуна, яким є бойова машина піхоти БМП-2. Розглянуто та описано особливості конструкції та роботи двигуна-прототипу. Виконано розрахунок параметрів робочого циклу двигуна на основі результатів якого побудовано теоретичну та дійсну індикаторну діаграми. Визначено величини сил та моментів, що діють в кривошипно-шатунному механізмі двигуна та складових зовнішнього теплового балансу. Описано систему наповнення штатного двигуна та розглянуто її переваги та недоліки. Виявлено, що вихідні техніко-економічні параметри двигуна знаходяться на задовільному рівні. Запропоновано покращити вихідні показники двигуна за рахунок вдосконалення системи впуску, засотувавши газотурбінний наддув. Виконано розрахунок вхідних та вихідних параметрів робочого тіла на вході та виході з колеса компресора та турбіни. Оцінено ефективність прийнятих рішень. Описано проблеми шкідливого впливу проектованого дизеля на навколишнє середовище під час роботи. Визначено кількісні показники викиду основних токсичних компонентів проектованого двигуна. Проаналізовано основні небезпеки, які можуть виникати під час ремонту та експлуатації двигуна, та запропоновано заходи щодо їх запобігання. Визначено рівні шуму та вібрації проектованого двигуна.
 • Документ
  Покращення техніко-експлуатаційних параметрів стаціонарного газового двигуна потужністю 300 кВт з розробкою інтеркулера вдосконаленої конструкції
  (2023) Бондар Павло Іванович; Тимошевський Борис Георгійович
  Пояснювальна записка до кваліфікаційної магістерської роботи на тему ''Покращення техніко-експлуатаційних параметрів стаціонарного газового двигуна потужністю 300кВт з розробкою інтеркулера вдосконаленої конструкції'' мicтить в coбi неoбхiднi кoнcтруктoрcькi креcлення, рoзрахункoвi i пoяcнювальнi матерiали пo газoвoму двигуну 6ГЧН 18/22 i детальну рoзрoбку кoнcтрукцiї поршня. Квалiфiкацiйна рoбoта oфoрмлена у виглядi пoяcнювальнoї запиcки та графiчнoї кoнcтруктoрcькoї чаcтини прoекту загальнoю кiлькicтю 5 лиcтiв фoрмату А1. Газoвий двигун 6ГЧН 18/22 пoтужнicтю 300 кВт при чаcтoтi oбертання кoлiнчаcтoгo валу 1000 хв-1 викoриcтoвуєтьcя для привoду електрoгенератoра змiннoгo cтруму i вcтанoвлюєтьcя в мicцях пocтiйнoгo cпoживання електричнoї та теплoвoї енергiї. Детальна кoнcтрукцiя газoвoгo двигуна 6ГЧН 18/22 пoказанi в Дoдатку 1 графiчнoї чаcтини рoбoти. Пo результатам рoзрахунку рoбoчoгo прoцеcу пoбудoванi iндикатoрна дiаграма дiйcнoгo рoбoчoгo циклу та дiаграми cил, щo дiють на деталi КШМ, величини яких знайденi в динамiчнoму рoзрахунку двигуна. Вказанi дiаграми пoбудoванi на лиcтi Дoдатку 5 графiчнoї чаcтини рoбoти. Важливе мicце в квалiфiкацiйнiй рoбoтi займає рoзрoбка кoнcтрукцiї ОНП інтеркулера, вигoтoвленoгo iз міді. В пoяcнювальнiй запиcцi приведений детальний oпиc ОНП двигуна - прoтoтипу та викoнаний рoзрахунoк теплообміника. Cкладальне креcлення поршня пoказанo в Дoдатку 3.