Навчально-методичні матеріали. Кафедра економіки.

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 14 з 14
 • Документ
  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Прийняття управлінських рішень у кризових та надзвичайних ситуаціях"
  (2023) Руснак А. В.; Надточій І. І.
  Наведено загальні відомості про дисципліну, зміст лекційних та практичних занять, питання для самостійного вивчення за темами курсу, перелік контрольних питань, рекомендовані теми рефератів, а також список рекомендованої літератури. Призначено для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання.
 • Документ
  Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни "Стратегічне управління підприємством"
  (2022) Руснак А. В.; Надточій І. І.
  Наведено загальні відомості про дисципліну, питання для самостійного вивчення за темами курсу, перелік контрольних питань, а також список рекомендованої літератури. Призначено для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання.
 • Документ
  Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни "Безпека життєдіяльності та основи охорони праці"
  (2022) Руснак А. В.; Надточій І. І.
  Наведено загальні відомості про дисципліну, питання для самостійного вивчення за темами курсу, тестові завдання, теми рефератів та перелік контрольних питань, а також список рекомендованої літератури. Призначено для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання.
 • Документ
  Методичні вказівки для виконання тестових завдань з дисципліни "Прийняття управлінських рішень у кризових та надзвичайних ситуаціях"
  (2023) Руснак А. В.; Надточій І. І.
  Наведено загальні відомості про дисципліну, питання для самостійного вивчення за темами курсу, перелік контрольних питань, а також список рекомендованої літератури. Призначено для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання.
 • Документ
  Прийняття управлінських рішень в кризових та надзвичайних ситуаціях
  (2023) Руснак А. В.; Ломоносов А. В.; Ломоносова О. Е.; Надточій І. І.
  У навчальному посібнику розкриваються теоретичні та практичні основи, принципи, методи та інструменти, що використовуються в процесі розробки та прийняття управлінських рішень в кризових та надзвичайних ситуаціях. У кожній темі розглядаються теоретичні питання, надаються тестові та навчальні завдання, рекомендована тематика рефератів, питання для самоконтролю та питання для самостійного вивчення. Навчальний посібник буде корисний для здобувачів вищої освіти управлінських, економічних та технічних спеціальностей, викладачів, науковців, керівників та фахівців підприємств, підприємців.
 • Документ
  Управління проєктами
  (2023) Ломоносов Д. А.
  Наведено загальні відомості про дисципліну, зміст лекційних та практичних занять, варіанти завдань для самостійної роботи, перелік питань для поточного контролю, а також рекомендовані джерела інформації. Призначено для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання.
 • Документ
  Методи викладання економіки у сучасній вищій школі
  (2019) Коваленко, М. А.; Ломоносова, О. Е.; Швороб, Г. М.
  У науково-методичному виданні досліджуються проблеми адаптації процесу підготовки фахівців-економістів до вимог сучасної економіки та шляхи їх подолання, забезпечення відповідності навчального процесу вимогам Закону України "Про вищу освіту". Призначений для викладачів і організаторів навчального процесу у закладах вищої освіти, студентів, аспірантів.
 • Документ
  Конспект лекцій (опорний конспект лекцій) з дисципліни "Методологія наукових досліджень"
  (2019) Коваленко, М. А.; Ломоносов, А. В.
  Конспект лекцій (опорний конспект лекцій) з дисципліни «Методологія наукових досліджень» підготовки фахівців на другому (магістерському) освітньо-науковому рівні вищої освіти спеціальності 051 «Економіка»
 • Документ
  Інтелектуальний капітал підприємства
  (2019) Коваленко, М. А.; Ломоносов, А. В.; Ломоносова, О. Е.; Житченко, Г. О.
  У навчальному посібнику розкрито проблеми теорії і практики формування і управління розвитком інтелектуального капіталу підприємства. Висвітлено сутність інтелектуального капіталу як основного ресурсу суспільства знань. Наведено хар актеристики, структуру і елементи інтелектуального капіталу виробничого підприємства. Розглянуто методи оцінки капіталу і ефективності його використання. Визначено провідну роль закладів вищої освіти у формуванні і нарощуванні інтелектуального капіталу промислових підприємств і суспільства в цілому. Призначено для студентів економічних спеціальностей закладів вищої освіти.
 • Документ
  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків"
  (2019) Руснак, А. В.; Ломоносов, А. В.
  Наведено загальні відомості про дисципліну, зміст лекційних та практичних занять, питання для самостійного вивчення за темами курсу, перелік контрольних питань, поточний та підсумковий модульний контроль успішності, а також список рекомендованої літератури. Призначено для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ден- ної та заочної форм навчання.
 • Документ
  Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни "Основи підприємництва"
  (2019) Дюндін, В. Д.; Дюндіна, Н. Л.; Ломоносов, А. В.
  Наведено перелік тем лекційного матеріалу, тем і питань практичних занять, інші матеріали щодо підготовки до підсумкового модульного контролю та іспиту з дисципліни, систему контролю успішності, а також список рекомендованої літератури. Призначено для студентів першого курсу денної форми навчання, що навчаються за напрямами підготовки 030504 "Економіка підприємства", 051 "Економіка", галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки".
 • Документ
  Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Міжнародна економіка» для студентів денної та заочної форм навчання
  (2019) Дюндін, Валерій Дмитрович; Дюндіна, Наталія Леонідівна; Ломоносов, Анатолій Вадимович
  Наведено перелік тем лекційного матеріалу, тем і питань практичних занять, інші матеріали щодо підготовки до підсумкового модульного контролю та іспиту з дисципліни, систему контролю успішності, а також список рекомендованої літератури. Призначено для студентів четвертого курсу денної та заочної форм навчання, що навчаються за напрямом підготовки 030504 "Економіка підприємства", 051 "Економіка", галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки".
 • Документ
  Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни "Політична економія"
  (2019) Дюндін, Валерій Дмитрович; Дюндіна, Наталія Леонідівна; Ломоносов, Анатолій Вадимович; Dyundin, Valeriy; Dyundina, Nataliya; Lomonosov, Anatoly
  Наведено перелік тем лекційного матеріалу, тем і питань практичних занять, інші матеріали щодо підготовки до підсумкового модульного контролю та іспиту з дисципліни, систему контролю успішності, а також список рекомендованої літератури. Призначено для студентів першого курсу денної та заочної форм навчання, що навчаються за напрямами підготовки 030504 "Економіка підприємства", 051 "Економіка", галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки".
 • Документ
  Без назви