Бакалаврські роботи (КСУ)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 5
 • Документ
  Розробка web-додатку для автоматизації роботи піцерії
  (2022) Поянов, І. І.; Черно О. О.
  Обсяг кваліфікаційної роботи 69 сторінки, у якій: 23 рисунки та 16 використаних джерел. В кваліфікаційній роботі розроблено web-додаток для автоматизації піцерії. В процесі розробки web-додатку було виявлено основні проблеми піцерії; зібрано дизайн додатку за макетом; встановлено всі необхідні бібліотеки для коректної та швидкої роботи додатку; налагодження користувацького інтерфейсу та написання всіх функцій для повного функціонування додатку; проведення тестів щодо швидкості функціонування додатку на мобільній і ПК версії; розглянуто питання охорони праці щодо роботи за ПК.
 • Документ
  Розробка web-сайту школи програмування
  (2022) Клигіна, В. О.; Черно О. О.
  В рамках кваліфікаційної роботи розроблено web-сайт для школи програмування. Для його створення використовувались такі мови програмування як: HTML (для створення структури сайту), CSS (для покращення звонішнього вигляду), JS (створення інтерактивності в межах сайту). Адаптивність розробленого Інтернет-ресурсу дозволяє ефективно відображати web-сайт на різних пристроях. Реалізовано: аналіз існуючих сайтів на задану тематику, аналіз аудиторії, вибір макету. Розроблено текст програми на різних мовах програмування з описом головних тегів та функцій, що використовуються. Виконано тестування розробленого сайту. Виконано огляд питань з організації охорони праці користувачів ПК та цивільного захисту у небезпечних ситуаціях. Пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи складається з 78 сторінок, 16 рисунків, 2 таблиць, 15 джерел інформації.
 • Документ
  Автоматизація процесів розробки та тестування програмного забезпечення на основі CI/CD практик
  (2022) Черній, М. О.; Герасін О. С.
  Метою даної дипломної роботи є розробка програмних засобів автоматизації процесів розробки та тестування програмного забезпечення на основі CI/CD практик. В ході роботи проведено аналіз існуючих систем автоматізації, а також засобів та методів найбільш поширених для вирішення проблем бізнесу. Наведено структуру та програмні засоби реалізації мультифункціональної системи автоматизації для IT проекту. В результаті проведено моделювання системи на базі практик постійної інтеграції та розгортання програмного забезпечення, а також здійснено порівняльний аналіз ефективності автоматизації на проекті. Також, в роботі розглянуті питання охорони праці, а саме: аналіз небезпечних і шкідливих факторів для здоров’я інженера при розробці системи автоматиції в розрізі сучнах методик ведення розробки та використання гнучких технологій ведення проекту; можливі заходи для забезпечення підвищення безпечності робіт. Обсяг кваліфікаційної роботи становить 82 сторінки, робота містить 59 рисунків та 9 використаних джерел.
 • Документ
  Автоматизація процесів тестування веб-сервісу на основі Java
  (2022) Бойчук, А. М.; Герасін О. С.
  Кваліфікаційна робота присвячена розробці фреймворку для автоматизації тестування веб-сервісу на основі Java. Робота характеризується послідовною структурою. У вступній частині описується основна проблематика кваліфікаційної роботи. В першому розділі розглянуто cучасний стан проблеми автоматизації процесів тестування веб-сервісів, основні завдання автоматизованого тестування керуючих програм, класифікацію різновидів тестування та автоматизації тестування програмного забезпечення, а також проведено аналіз переваг та недоліків існуючих методик тестування. В другому розділі проведено складання документації для тестування веб-сервісів. В третьому розділі розроблено програмні засоби автоматизованого тестування веб-сервісів на основі Java. В четвертому розділі розглянуті питання охорони праці. За результатом проведеної роботи зроблено висновки. Обсяг кваліфікаційної роботи становить 82 сторінки, робота містить 43 рисунки, 11 таблиць та 16 використаних джерел.
 • Документ
  Система автоматичного керування гумозмішувачем
  (2022) Алфімов, В. К.; Топалов А. М.
  Метою даної дипломної роботи є розробка системи автоматичного керування гумозмішувачем. У дипломній роботі розглянутий технологічний процес виготовлення гуми, існуючі електроприводи гумозмішувачів та їх властивості. Наведено функціональну схему системи ПЧ-АД гумозмішувача зі зворотним зв’язком за швидкістю та структурна схема системи ПЧ-АД. Здійснено вибір та розрахунок параметрів основних елементів даної системи керування, зокрема, асинхронного електродвигуна, частотного перетворювача та датчика кутової швидкості. Здійснений розрахунок регуляторів швидкості обертання роторів гумозмішувача на основі методу компенсації. Проведено математичне моделювання та побудовані графіки перехідних характеристик у програмі Simulink з пакета программ MATLAB. На основі отриманих графіків перехідних процесів здійснений аналіз показників якості САК гумозмішувачем з розробленим регулятором. В роботі також розглянуті питання охорони праці.