Матеріали конференцій (ОЕА)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 76
 • Документ
  Війна = руйнація. Деякі нюанси обліку знищених активів
  (Національний університет «Одеська політехніка, 2024-05-17) Тертична Г. М.; Гавриленко Наталія Вікторівна
  Досліджено облікові проблеми відображення знищеного та зруйнованого майна. Вважаємо, що фронтовим та тимчасово окупованим підприємствам інвентаризацію знищеного майна слід проводити після відновлення доступу до активів та за відсутності загрози життю і здоров’ю працівників. Списувати знищені агресором активи з балансу слід у тому звітному періоді, коли закінчено інвентаризацію. Компенсуючий і мінбазний ПДВ за списаними активами, знищеними війною, не нараховується.
 • Документ
  Особливості обліку виробничих процесів у рибництві
  (Одеський національний морський університет, 2023) Лозовенко О. О.; Гавриленко Наталія Вікторівна
  Проблеми теорії і практики обліку витрат і калькулювання собівартості продукції висвітлені в багатьох наукових працях. Однак велика кількість питань щодо обліку і калькулювання собівартості продукції рибництва залишаються малодослідженими. Окрім цього, наявні теоретичні розробки досі залишаються невпровадженими в практичну діяльність рибних господарств. Дослідження присвячене обліку виробничих витрат конкретного підприємства, в результаті якого сформульовані пропозиції, врахування яких дозволить рибницькому господарству наприкінці кожного звітного періоду узагальнювати витрати на окремі види робіт із вирощування рибопосадкового матеріалу та товарної риби, а після завершення циклу обчислювати фактичну собівартість продукції. Така структура обліку дозволяє здійснювати контроль за відповідністю витрат якості продукції.
 • Документ
  Основні проблемні моменти відображення військової служби у додатку Д1 податкового розрахунку
  (Вид-во Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, 2024) Гавриленко Н. В.; Тертична Г.
  Після відміни обов’язкового збереження середнього заробітку за працівниками-солдатами деякі роботодавці за власною ініціативою продовжували підтримувати фінансово цих працівників. Варіанти фінансової підтримки були різні. В багатьох таких роботодавців постало питання щодо відображення таких виплат у додатку Д1 Податкового розрахунку, про що було розглянуто в даному дослідженні.
 • Документ
  Повернення товарів та його обліково-аналітичні нюанси у продавця
  (2024) Гавриленко Наталія
  Право покупця повернути товар визначене в законі або договорі. Операцію вважають виконаною в межах укладеного договору та відображають в бухгалтерському обліку як повернення. Слід наголосити на тому, якщо договір купівлі-продажу уклали без застереження про повернення товару, і покупець забажає повернути товар, сторони мусять укласти новий договір купівлі-продажу. Таке повернення слід відобразити в обліку як нове постачання (зворотний продаж) – вже від покупця продавцеві.
 • Документ
  Сучасні реалії розвитку сфери електронної ідентифікації
  (2024) Алетенко Н.; Гавриленко Н. В.
  Дискус про процеси цифровізації та електронної ідентифікації доволі давно є присутнім в багатьох наукових дослідженнях. Проблемне поле, яке ним формується, постійно розширяється і в сучасній економічній парадигмі нові цифрові медіа вимагають нових ідентифікацій, змінюються самі ідентичності, з необхідністю модифікуються практики та форми, в яких ідентичність репрезентується як в просторі сітьової комунікації, так і в реальному житті.
 • Документ
  Основні проблемні моменти відображення військової служби у додатку Д1 податкового розрахунку
  (КТГГ, 2023) Руденко Ростислав; Гавриленко Наталія Вікторівна
  Війна, на жаль, триває. Багато працівників залишили робочі місця, пішли на службу і боронять нашу Батьківщину, а перед їх роботодавцями постало нове завдання – правильно оформити період перебування працівника на війні, а також все це правильно і достовірно відобразити в об'єднаній податковій звітності. При цьому, як виявилося, найскладнішим є формування показників додатку Д1 до Податкового розрахунку. Тому вважаємо за необхідне зосередитись в представленому дослідженні саме на ньому.
 • Документ
  Права людини чи лише права озброєних конфліктів: що саме діє під час війни?
  (Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 2023) Коверний О. О.; Гавриленко Н. В.
  Вважаємо, що в кожному озброєному конфлікті стороною якого була Росія, мали місце порушення захисту цивільних осіб і об'єктів під час цього конфлікту. Зневага безпекою громадян, які постійно проживають на території озброєного конфлікту, є візитною картою Росії під час втручання в цей конфлікт. Недотримання норм конвенцій є прямим порушенням зобов'язань, які взяла на себе Росія, підписавши документи.
 • Документ
  Як вижити бізнесу в сучасних умовах, або оптимізація використання вільних площ і її облікові нюанси
  (2023) Гавриленко Н. В.
  Важливою умовою успішної роботи господарюючого суб’єкта є грамотне управління фінансами, оскільки без цього неможливі ні рентабельна робота, ні взаємовідносини з покупцями та постачальниками, кредиторами та інвесторами, про що свідчить значна кількість наукових праць. В зв’язку з цим ми розглянули варіанти використання підприємством площ, що звільнилися та не використовуються, наприклад: частини офісу, торгівельної площі, приміщення складу та т. п. Причини, з яких ці площі простоюють, можуть бути різними: скорочення виробництва, зміна напряму діяльності та т. п. У будь-якому разі такі площі – це додаткові витрати господарюючого суб’єкта на їх утримання.
 • Документ
  Directions of digitalization of DPS : what is in store for payers
  (Кам’янець-Подільській національний університет імені Івана Огієнка, 2023) Aletenko N.; Havrylenko N.
  Розглянуто та підтримано напрямки стратегії цифровізації ДПС, яка дозволить приїї ефективній реалізації за кілька років створити найкращу податкову службу.
 • Документ
  Нові пріоритети розвитку туризму в регіонах України під час війни
  (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 2023) Гавриленко Н. В.; Гайченя Р. О.
  З початком війни туризм в Україні зовсім зупинився. Вважаємо, що причин можна не перераховувати – всі ми щодня читаємо новини і бачимо, скільки зла завдали окупанти Україні. З'ясовано, що ситуація з воєнними діями також призвела до зміни аудиторії туристів. Якщо раніше основними внутрішніми туристами були пари та сім'ї з чоловіками, то зараз основними мандрівниками стали жінки та діти. Все це призвело до істотної зміни динаміки складу туристичних груп, а також появу попиту на різні види туристичних послуг.
 • Документ
  Peculiarities of government management in current Ukraine
  (2023) Havrilenko Nataliia; Koshutskyi Andrii
  Вважаємо, що питання державного управління традиційно були, є і, очевидно, будуть дуже актуальними для суспільства і держави, оскільки саме державне управління опосередковує весь спектр прийомів і методів публічно-правового впливу суб'єктів на суспільство та реалізованих у ньому суспільних відносин. Доведено, що це питання не програє своїй актуальності, оскільки постійно піддаючись впливу різних факторів (економічних, політичні, соціальні тощо), ця сфера суспільних відносин постійно перебуває в динаміці стан, змінюючи та модернізуючи.
 • Документ
  Загальні тенденції розвитку вітчизняного бізнесу в умовах війни
  (2023) Гавриленко Н. В.
  Війна йде вже більше року і, правду кажучи, прогнози щодо її скорого закінчення є досить туманними. Війна – це масштабна криза, в умовах якої ризики та ставки значно вищі, аніж за минулих криз. На зміну ризику втратити прибуток або збанкрутувати прийшов новий страх – страх втрати абсолютно усього, включно з власним життям. Однак, вітчизняний підприємець не зачаївся в очікуванні настання ідеальних умов, та й взагалі – чи були колись ті ідеальні умови?.
 • Документ
  Правові проблеми протидії поширенню деструктивної пропаганди в умовах війни
  (2023) Коверний О. В.; Гавриленко Н. В.; Гавриленко Наталія Вікторівна
  Боротьба з поширенням деструктивної пропаганди в умовах війни є одним із найскладніших і важливих завдань будь-якої держави, оскільки така пропаганда може завдати суттєвої шкоди національній безпеці, а також підірвати довіру населення до влади, що в результаті може ще більше дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію і навіть сприяти військовим поразкам. Незважаючи на зусилля уряду нашої країни, російська пропаганда продовжує залишатися серйозною загрозою національній безпеці України.
 • Документ
  Актуальні проблеми реалізації економічних прав людини в умовах війни
  (2023) Кошутський Андрій Сергійович; Гавриленко Наталія Вікторівна; Гавриленко Наталія Вікторівна
  Повномасштабна війна в Україні наразі вимагає перегляду та переосмислення підходів до формування політики у сфері державного регулювання економіки та пошуку нових ефективних методів державного управління. Кожна людина має право на соціальний та міжнародний порядок, за якого права та свободи, викладені у Загальній декларації прав людини, можна вважати повністю здійсненими. І навіть якщо більшість із нас відчувають, що таке глобалізація, сама ця концепція є складною і при цьому має найрізноманітніші зв'язки з правами людини.
 • Документ
  Peculiarities of government management in current Ukraine
  (ДУІТ, ХНУРЕ, МНТУ, 2023-11) Havrilenko Nataliia; Koshutskyi Andrii
  Питання державного управління традиційно були, є і, очевидно, будуть актуальними для суспільства і держави, оскільки саме державне управління опосередковує весь спектр прийомів і методів публічно-правового впливу суб'єктів на суспільство та реалізованих у ньому суспільних відносин. Це питання не програє його актуальностості, оскільки постійно піддаючись впливу різних факторів (економічних, політичні, соціальні тощо), ця сфера суспільних відносин постійно перебуває в динамічному стані.
 • Документ
  Liquidation of destroyed assets in war conditions
  (Collection of Scientific Papers «SCIENTIA», 2023-05-17) Havrilenko Nataliia
  Підприємства з територій, де ведуться активні бойові дії, вже відчули на собі нищівну силу війни: у багатьох зруйновані офіси, магазини, склади і навіть виробництва. А як щодо підприємства зі знищеними (втраченими) активами? Як оформити пов’язану з війною ліквідацію активів та відобразити її наслідки в бухгалтерському обліку? Саме про це ми зараз і поговоримо.
 • Документ
  Accounting features of the display of costs on innovation in the practical activities of enterprises
  (2023) Havrilenko Nataliia
  Вважаємо, що бухгалтерам суб’єктів господарювання, які здійснюють інноваційну діяльність та несуть витрати на розробку нової продукції, найзручніше вести облік витрат на розробку нової продукції на субрахунку 941. Для забезпечення інформаційних потреб системи управління таких підприємств з даними про інноваційні витрати пропонуємо деталізувати субрахунки до рахунків, що використовуються фірмою, та розробити рахунки для обліку інноваційних витрат з урахуванням підходів до їх обліку. Також вважаємо доцільним створення єдиної методики обліку витрат на розробку нових продуктів, яка завжди сприятиме забезпеченню достовірності інформації, систематичному виявленню резервів зниження витрат, підвищенню аналітичної якості інформації.
 • Документ
  Впровадження системи контролінгу для підвищення ефективності управління морскими портами
  (2021) Гавриленко Н. В.; Havrilenko N. V.
  В умовах постійно зростаючої конкуренції в морських портах повинна бути створена служба контролінгу, з допомогою якої можна буде приймати управлінські рішення. В доповіді представлені підходи до структури служби контролінгу, організації її роботи, вплив на інформаційні потоки та управлінські рішення.
 • Документ
  Дія Сіті: деякі нюанси правового режиму в умовах війни
  (2023) Гавриленко Н. В.; Havrilenko N. V.
  В умовах воєнного стану в Україні господарюючі суб'єкти продовжують працювати в різних обставинах, які зумовлюють ретельне відслідковування змін в податковому законодавстві. Режим Дія City називають унікальним правовим та податковим простором для IT-компаній в Україні. У чому його переваги з точки зору оподаткування, з'ясуємо у даній роботі.