Матеріали конференцій (ОЕА)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 62
 • Документ
  Peculiarities of government management in current Ukraine
  (ДУІТ, ХНУРЕ, МНТУ, 2023-11) Havrilenko Nataliia; Koshutskyi Andrii
  Питання державного управління традиційно були, є і, очевидно, будуть актуальними для суспільства і держави, оскільки саме державне управління опосередковує весь спектр прийомів і методів публічно-правового впливу суб'єктів на суспільство та реалізованих у ньому суспільних відносин. Це питання не програє його актуальностості, оскільки постійно піддаючись впливу різних факторів (економічних, політичні, соціальні тощо), ця сфера суспільних відносин постійно перебуває в динамічному стані.
 • Документ
  Liquidation of destroyed assets in war conditions
  (Collection of Scientific Papers «SCIENTIA», 2023-05-17) Havrilenko Nataliia
  Підприємства з територій, де ведуться активні бойові дії, вже відчули на собі нищівну силу війни: у багатьох зруйновані офіси, магазини, склади і навіть виробництва. А як щодо підприємства зі знищеними (втраченими) активами? Як оформити пов’язану з війною ліквідацію активів та відобразити її наслідки в бухгалтерському обліку? Саме про це ми зараз і поговоримо.
 • Документ
  Accounting features of the display of costs on innovation in the practical activities of enterprises
  (2023) Havrilenko Nataliia
  Вважаємо, що бухгалтерам суб’єктів господарювання, які здійснюють інноваційну діяльність та несуть витрати на розробку нової продукції, найзручніше вести облік витрат на розробку нової продукції на субрахунку 941. Для забезпечення інформаційних потреб системи управління таких підприємств з даними про інноваційні витрати пропонуємо деталізувати субрахунки до рахунків, що використовуються фірмою, та розробити рахунки для обліку інноваційних витрат з урахуванням підходів до їх обліку. Також вважаємо доцільним створення єдиної методики обліку витрат на розробку нових продуктів, яка завжди сприятиме забезпеченню достовірності інформації, систематичному виявленню резервів зниження витрат, підвищенню аналітичної якості інформації.
 • Документ
  Впровадження системи контролінгу для підвищення ефективності управління морскими портами
  (2021) Гавриленко Н. В.; Havrilenko N. V.
  В умовах постійно зростаючої конкуренції в морських портах повинна бути створена служба контролінгу, з допомогою якої можна буде приймати управлінські рішення. В доповіді представлені підходи до структури служби контролінгу, організації її роботи, вплив на інформаційні потоки та управлінські рішення.
 • Документ
  Дія Сіті: деякі нюанси правового режиму в умовах війни
  (2023) Гавриленко Н. В.; Havrilenko N. V.
  В умовах воєнного стану в Україні господарюючі суб'єкти продовжують працювати в різних обставинах, які зумовлюють ретельне відслідковування змін в податковому законодавстві. Режим Дія City називають унікальним правовим та податковим простором для IT-компаній в Україні. У чому його переваги з точки зору оподаткування, з'ясуємо у даній роботі.
 • Документ
  Облікові нюанси витрат на освоєння нової продукції
  (2022) Марченко, Оксана; Гавриленко,Наталія Вікторівна
 • Документ
  Деякі особливості обліково-аналітичного забезпечення контролінгу собівартості послуг
  (2022) Андрущенко, А. М.; Гавриленко, Наталія Вікторівна
  На нашу думку, вирішення проблеми самоконтролінгу полягає в передачі функції контролінгу підрозділам, які безпосередньо включені в ланцюг створення продукції громадського харчування. Мова в даному випадку йде про побудову процесно-орієнтованої децентралізованої структури, яка передбачає відповідну інтеграцію задач, які виконуватимуться всіма працівниками господарюючого суб’єкта.
 • Документ
  Підвищення економічної ефективності обліку виробничих витрат в умовах функціонування інформаційних систем
  (2013) Гавриленко, Н. В.
  Інтерес до аналізу продуктивності сильно зріс з початком економічної кризи. При обчисленні цього показника запропоновано розрізняти поточну і структурну продуктивність і враховувати взаємозв'язки продуктивності та інтенсивності праці.
 • Документ
  Використання показників економічної безпеки при оцінці системи внутрішньогосподарського контролю
  (2022) Гавриленко, Наталія
  Запропоновані показники зачасту використовуються в управлінні фінансовою стійкістю господарюючого суб'єкта, однак не слід зневажати низкою значущих для економічної безпеки таких об'єктів, як: 1)кадрові показники; 2) технологічні показники; 3) інформаційні показники; 4)силові показники. Поряд з моделюванням сугубо економічних процесів необхідним є моделювання соціально-політичних та інших процесів.
 • Документ
  Україна і інклюзивне цифрове суспільство: шлях до інтеграції
  (2022) Гавриленко, Н. В.
  Розглянуто основні кроки та досягнення України в створенні Єдиного цифрового ринку з ЄС. Наголошено на необхідності оновлення положень Угоди про асоціацію України щодо тематики цифрового ринку в зв'язку з його стрімким розвитком. Актуальними завданнями України в сфері цифровізації є одночасно імплементація вітчизняного цифрового порядку денного та приєднання до європейських стратегічних ініціатив з наближенням до нормативно-правової бази та стандартів Європейського Союзу
 • Документ
  Проблеми розвитку малих підприємств на прикладі малих міст Миколаївського регіону
  (2010) Гавриленко, Наталія Вікторівна
  Активізація участі населення малих міст у підприємницькій діяльності дозволяє забезпечити соціально-економічний розвиток цих міст та прилеглих до них сільських територій, підвищити рівень зайнятості населення, зменшити обсяги масової трудової міграції і відтоку активної частини населення за кордон, призупинити процеси зниження рівня якості людського капіталу.
 • Документ
  Методика обліку та формування облікової політики на малих підприємствах Миколаївського регіону
  (2011) Буга, Н. Ю.; Гавриленко, Н. В.
  Встановлено, що на даному етапі розвитку нашої держави, власники малих та середніх підприємств Миколаївського регіону не приділяють належної уваги обліковій політиці підприємства, що негативно впливає на процес ведення бухгалтерського обліку і функціонування підприємств в ринкових умовах господарювання. Тому тема облікової політики залишається актуальною і потребує подальших досліджень
 • Документ
  Екологічний податок і рента: облікові особливості
  (2019) Швед, В. Ю.; Гавриленко, Н. В.; Гавриленко Наталія Вікторівна
  З початком опалювального сезону бюджетні установи, які мають на балансі системи опалення, здійснюють викиди забруднюючих речовин або суміш таких речовин в атмосферне повітря. А це означає, що за певних умов виникає об’єкт та база оподаткування екологічним податком за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин. У такому разі установа є платником екологічного податку, а тому необхідно складати податкову декларацію з екологічного податку і, як завжди, виникають запитання щодо правильності обліку, розрахунку та сплати такого податку.
 • Документ
  Основні фактори необхідності планування і управління грошовими потоками на підприємстві
  (2020) Гавриленко, Н. В.; Філіпішина, К. І.
  Серед основних проблем щодо планування грошовими потоками на підприємствах можна визначити такі: управління грошовими засобами скоріше всього являє собою управління залишком грошових коштів на рахунках; процес планування грошовими потоками не скоординований з цілями самого підприємства; підприємствам властива неоднозначність планування грошових потоків в розрізі операційної, фінансової та інвестиційної діяльності або повна його відсутність; у більшості вітчизняних підприємств відсутні посади фінансового та інвестиційного менеджера.
 • Документ
  Порівняльний аналіз доцільності роботи за альтернативними способами оподаткування малих підприємств
  (ППІ НУК імені адмірала Макарова) Гавриленко, Н. В.
  Зважаючи на суттєві відмінності оцінки доцільності вибору способу оподаткування для юридичних та фізичних осіб, ці питання необхідно розглянути більш детально. Головним принципом визначення економічної доцільності переходу на спрощену систему оподаткування, на нашу думку є зіставлення суми податкових платежів при звичайній системі оподаткування із сумою податкових зобов’язань за єдиним податком. При цьому тими податками і зборами, які сплачують незалежно від факту переходу на спрощену систему, можна знехтувати, оскільки їх сплата практично не впливає на економічний ефект від переходу.
 • Документ
  Податкове стимулювання інвестиційної та інноваційної діяльності
  (ППІ НУК імені адмірала Макарова) Гавриленко, Н. В.
  Через систему податкових пільг держава захищає національного товаровиробника. Одночасно за допомогою податків держава може стимулювати фінансування пріоритетних галузей економіки, а також надходження коштів в економіку країни з таких джерел, як іноземні інвестиції. Саме вивченню цієї можливості податків присвячене дане дослідження.
 • Документ
  Нові моменти податкової звітності з ПДВ в умовах воєнного стану
  (2022) Гавриленко, Н. В.; Havrilenko, N. V.
  В умовах воєнного стану в Україні господарюючі суб'єкти продовжують працювати в різних обставинах, які зумовлюють ретельне відслідковування змін в податковому законодавстві. В доповіді представлені основні важливі нюанси виконання податкових зобов'язань платників ПДВ з моменту оголошення воєнного стану. Значну увагу приділено формуванням показників податкової декларації з ПДВ з врахуванням змін до Податкового Кодексу.
 • Документ
  Тематичний аналіз інноваційної діяльності підприємства
  (2015) Гавриленко, Н. В.; Гераськіна, О.
  Зазначено, що взаємодія менеджменту (як концепції управління) та тематичного аналізу інноваційної діяльності підприємства (як концепції інформаційної підтримки управління) створює можливість активізації ділової активності та зниження ризику прийняття помилкових управлінських рішень. Обгрунтовано, що тематичний аналіз інноваційної діяльності підприємства є виключно внутрішнім аналізом, який використовує різну інформацію, підпорядкований прийняттю обґрунтованих управлінських рішень.