Навчально-методичні матеріали (Т та ЦБ)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 34
 • Документ
  Конспект лекцій з дисципліни «Цивільний захист» (для іноземних студентів)
  (2023) Ізотов Валерій Ізмайлович; Маркіна Людмила Миколаївна; Савіна Оксана Юріївна; Штейн Павло Васильович
  Вміщено теоретичні матеріали щодо сучасних основ цивільного захисту України. Викладені основні принципи організації та заходів захисту населення і територій у надзвичайних ситуаціях, організації аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт. Дано поняття з питань планування цивільного захисту, навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях. Призначено для студентів закладів вищої освіти, професійно-технічних навчальних закладів, які вивчають дисципліну «Цивільний захист» за всіма спеціальностями, а також для викладачів цих дисциплін та слухачів курсів підвищення кваліфікації викладачів даної дисципліни. Вони можуть бути корисними керівному та командно-начальницькому складу аварійно-рятувальних служб суб’єктів господарювання під час проведення відповідних занять.
 • Документ
  Актуальні питання цивільного захисту
  (2020) Дубінін, Віктор Андрійович; Ізотов, Валерій Ізмаїлович; Ляшенко, Віктор Володимирович; Маркіна, Людмила Миколаївна; Савіна, Оксана Юріївна; Штейн, Павло Васильович
  Розглянуто загальні положення та принципи здійснення цивільного захисту, порядок класифікації надзвичайних ситуацій. Висвітлено питання єдиної державної системи цивільного захисту та її складових, сили та повноваження, забезпечення цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій, а також запобігання надзвичайним ситуаціям. Наведено посилання на нормативні документи з цих питань. Призначено для викладачів та студентів вищих навчальних закладів.
 • Документ
  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Забезпечення екологічної безпеки»
  (2022) Маркіна, Л. М.; Савіна, О. Ю.; Ушкац, С. Ю.; Жолобенко, Н. Ю.; Власенко, О. В.
  Вміщено методику та порядок виконання студентами практичних робіт під час вивчення навчальної дисципліни «Забезпечення екологічної безпеки». Призначено для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища».
 • Документ
  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Стратегія сталого розвитку»
  (2021) Маркіна, Л. М.; Савіна, О. Ю.; Ушкац, С. Ю.; Жолобенко, Н. Ю.; Власенко, О. В.
  Вміщено методику та порядок виконання студентами практичних робіт з визначення основних завдань під час вивчення дисципліни «Стратегія сталого розвитку». Методичні вказівки є організаційно-методичним документом. Призначено для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають дисципліну «Стратегія сталого розвитку» за всіма спеціальностями.
 • Документ
  Невідкладна допомога у нещасних випадках
  (2018) Маркіна, Л. М.; Савіна, О. Ю.
  Методичні вказівки є організаційно-методичним документом, що визначає порядок та методику самостійної підготовки студентів до участі в олімпіадах з дисципліни "Безпека життєдіяльності" та "Цивільний захист" за темою "Невідкладна допомога у нещасних випадках". Призначено для студентів ВНЗ, що вивчають дисципліни "Безпека життєдіяльності" та "Цивільний захист" за всіма спеціальностями, а також для викладачів цих дисциплін.
 • Документ
  Збірник звітів для виконання практичних завдань з дисципліни "Безпека життєдіяльності" для студентів денної форми навчання
  (2020) Савіна, О. Ю.; Маркіна, Л. М.
  Вміщено методика та порядок самостійного виконання практичних робіт з дисципліни "Безпека життєдіяльності". Збірник звітів є організаційно-методичним документом. Призначено для студентів ВНЗ денної форми навчання, які вивчають дисципліну "Безпека життєдіяльності" за всіма спеціальностями, а також для викладачів цих дисциплін. Вони можуть бути корисними керівному та командно-начальницькому складу аварійно-рятувальних служб суб'єктів господарювання під час проведення відповідних занять.
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт з дисципліни "Безпека життєдіяльності"
  (2020) Савіна, О. Ю.; Штейн, П. В.; Маркіна, Л. М.; Ізотов, В. І.
  Вміщено методика та порядок виконання студентами практичних та самостійних робіт з дисципліни "Безпека життєдіяльності". Є організаційно-методичним документом. Призначено для студентів ВНЗ, які вивчають дисципліну "Безпека життєдіяльності" за всіма спеціальностями, а також для викладачів цих дисциплін. Вони можуть бути корисними керівному та командно-начальницькому складу аварійно-рятувальних служб суб'єктів господарювання під час проведення відповідних занять.
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання практичних, лабораторних та індивідуальних робіт з дисципліни «Безпека життєдіяльності»
  (2013) Михайлюк, В. О.; Дубінін, В. А.; Кулалаєва, Н. В.; Ізотов, В. І.; Мармазинський, А. М.; Суковіцин, О. А.
  Методичні вказівки призначенні для студентів ВНЗів, які вивчають дисципліну «Безпека життєдіяльності» за всіма спеціальностями, а також для викладачів цієї дисципліни. Вони можуть також використовуватися керівним складом суб’єктів господарювання і фахівцями у сфері цивільного захисту для забезпечення практичної частини підготовки персоналу до дій у надзвичайних ситуаціях.
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання лабораторних та практичних робіт за темою "Захист населення у надзвичайних ситуаціях. Індивідуальні та колективні засоби захисту"
  (2009) Ізотов, В. І.; Мармазинський, О. А.; Штейн, П. В.
  Методичні вказівки є організаційно-методичним документом, що визначає порядок та методику виконання лабораторних та практичних робіт за темою: "Захист населення у надзвичайних ситуаціях. Індивідуальні та колективні засоби захисту". Методичні вказівки призначені для студентів всіх спеціальностей та форм навчання університету, які вивчають дисципліни "Безпека життєдіяльності" та "Цивільна оборона".
 • Документ
  Перша медична допомога у надзвичайних ситуаціях
  (2019) Савіна, О. Ю.; Маркіна, Л. М.
  Викладено теоретичні та практичні основи питання надання першої медичної допомоги у надзвичайних ситуаціях. Розглянуто способи, методи та прийоми надання першої медичної допомоги і методики викладання її питання студентам. Запропоновані тестові завдання для перевірки засвоєння матеріалу, які доповнені відповідями для самоперевірки. Призначено для студентів усіх спеціальностей, які вивчають курси безпеки життєдіяльності, цивільного захисту та інші дисципліни медичного спрямування, а також для викладачів і співробітників підприємств, які викладають або вивчають питання надання першої медичної допомоги.
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання лабораторної та практичної робіт за темою : «Моніторинг небезпечних подій»
  (2010) Михайлюк, В. О.; Суковіцин, А. М.; Юрченко, О. О.
  Методичні вказівки є організаційно-методичним документом, що визначає порядок та методику виконання лабораторної роботи з темою «Моніторинг життєвого середовища» та практичної роботи за темою «Прогностична оцінка небезпеки». Призначені для студентів усіх спеціальностей та форм навчання університету, які вивчають дисципліни «Безпека життєдіяльності» та «Цивільний захист». Можуть бути корисними керівникам відповідних рівнів та викладачам дисциплін напряму «Цивільна безпека» під час підготовки до занять з особовим складом невоєнізованих формувань об’єктів економіки та студентами ВНЗ.
 • Документ
  Цивільна безпека
  (2008) Михайлюк, В. О.; Халмурадов, Б. Д.
  Навчальний посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів, котрі вивчають дисципліни “Безпека життєдіяльності” та “Цивільна оборона“ за всіма фахами, а також для викладачів цих дисциплін. У навчальному посібнику наведено загально прийняті підходи, що застосовуються при розробці управлінських рішень щодо забезпечення стійкості території держави, її регіонів, адміністративно територіальних одиниць та об’єктів економіки у надзвичайних ситуаціях, і містяться типові методики виконання студентами практичних та розрахунково-графічних робіт під час опанування дисциплін напрямку “Безпека життєдіяльності”. Він може бути корисним також студентам при виконанні розділу з безпеки життєдіяльності та цивільної оборони в дипломних роботах (проектах) і керівному та командно-начальницького складу аварійно-рятувальних служб об’єктів економіки при підготовці та проведенні відповідних занять з підлеглими.
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання практичних, лабораторних та індивідуальних робіт за темою: "Оцінка наслідків радіаційного впливу на адміністративно-територіальні одиниці при аваріях на радіаційно-небезпечних об’єктах та застосуванні зброї"
  (2010) Михайлюк, В. О.; Ізотов, В. І.; Штейн, П. В.
  Методичні вказівки до виконання практичних, лабораторних та індивідуальних робіт за темою: "Оцінка наслідків радіаційного впливу на адміністративно-територіальні одиниці при аваріях на радіаційно-небезпечних об’єктах та застосуванні зброї".
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання практичної роботи за темою «Соціально-економічні засади управління аварійно-рятувальними та відбудовними роботами»
  (2012) Михайлюк, В. О.; Дубінін, В. А.; Ізотов, В. І.
  Методичні вказівки є організаційно-методичним документом, який визначає порядок та методику виконання практичної роботи за темою «Соціально-економічні засади управління аварійно-рятувальними та відбудовними роботами». Призначені для студентів усіх спеціальностей та форм навчання університету, які вивчають дисципліну «Цивільний захист». Також можуть бути корисними для фахівців у галузі цивільного захисту об’єктів економіки.
 • Документ
  Дидактичні засади викладання дисципліни "Безпека життєдіяльності" : методичні рекомендації
  (2018) Михайлюк, В. О.; Дубінін, В. А.; Ізотов, В. І.; Кулалаєва, Н. В.
  Розглянуто питання щодо методичного забезпечення викладання дисципліни "Безпека життєдіяльності" у навчальних закладах освіти. Подано також ідентифікацію дефініції "Культура безпеки професійної діяльності людини". Розглянуто загальноприйняті підходи, що застосовуються при визначенні складових елементів культури безпеки професійної діяльності та її функцій. Наведено основні положення філософських і психолого-педагогічних методів щодо формування особистості безпечного типу та заходи їхньої реалізації. Призначено для педагогічного складу навчальних закладів освіти, а також студентів з метою якісного викладання та опанування навчального матеріалу дисципліни "Безпека життєдіяльності".
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання лабораторних та практичних робіт за темою "Захист населення у надзвичайних ситуаціях. Індивідуальні та колективні засоби захисту"
  (2009) Ізотов, В. І.; Мармазинський, О. А.; Штейн, П. В.
  Методичні вказівки є організаційно-методичним документом, що визначає порядок та методику виконання лабораторних та практичних робіт за темою: "Захист населення у надзвичайних ситуаціях. Індивідуальні та колективні засоби захисту". Методичні вказівки призначені для студентів всіх спеціальностей та форм навчання університету, які вивчають дисципліни "Безпека життєдіяльності" та "Цивільна оборона".
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання розділу з питань безпеки життєдіяльності та цивільної оборони у дипломних роботах (проектах) студентів
  (2009) Михайлюк, В. О.; Ізотов, В. І.; Штейн, П. В.
  Методичні вказівки є організаційно-методичним документом, що визначає порядок та методику виконання розділу з питань безпеки життєдіяльності та цивільної оборони у дипломних роботах (проектах) студентів всіх спеціальностей та форм навчання університету. Методичні вказівки призначені для використання викладачами, студентами та фахівцями у сфері цивільного захисту.
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної (курсової) роботи "Комплексна оцінка стійкості об'єктів економіки та адміністративно-територіальних одиниць у надзвичайних ситуаціях"
  (2010) Михайлюк, В. О.; Ізотов, В. І.; Мармазинський, О. А.
  Методичні вказівки є організаційно-методичним документом, що визначає порядок та методику виконання розрахунково-графічної (курсової) роботи студентів за темою "Комплексна оцінка стійкості об’єктів економіки та адміністративно територіальних одиниць у надзвичайних ситуаціях". Розрахунково-графічна робота є завершальним етапом вивчення дисципліни "Цивільна оборона" та підґрунтям для розробки питань розділу дипломного проекту (роботи) з питань безпеки життєдіяльності (БЖД) та цивільної оборони (ЦО). Методичні вказівки створені відповідно до програми підготовки студентів вищих навчальних закладів (ВНЗ) за курсом "Цивільна оборона".
 • Документ
  Управление безопасностью и развитие культуры безопасности в морской индустрии
  (2013) Изотов, В. И.
  Рассмотрены вопросы обеспечения безопасности мореплавания.
 • Документ
  Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни "Цивільний захист"
  (2012) Штейн, Павло Васильович; Мармазинський, Олег Анатолійович
  Містять відомості про завдання дисципліни, зміст модулів і тем занять, організаційно-методичні вказівки щодо їх вивчення.