144 "Теплоенергетика"

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 8 з 8
 • Документ
  Модернізація системи теплопостачання Торгівельного Центру «Чернівці» у місті Чернівці
  (2023) Василенко, О. П.; Vasylenko, O. P.; Жувагіна Ірина Олександрівна
  Кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» на тему «Модернізація системи теплопостачання ТЦ «Чернівці» у м. Чернівці». Метою кваліфікаційної роботи є обґрунтування теоретичних засад, методологічних підходів та практичних рекомендацій щодо модернізації системи опалення та вентиляції торговельного центру «Чернівці». Об’єктом кваліфікаційної роботи є ТЦ «Чернівці». Система опалювання адміністративно - торгової будівлі прийнята двотрубна, з попутним рухом теплоносія (система Тихельмана). Стояки і магістралі виконані із сталевих труб. Розводка по поверхах виконана з металопластикових труб і фітингу фірми "Henco". Повітрообміни в приміщеннях гарячого цеху та обідньої зали розраховані на асиміляцію тепло та надлишків волого. Повітрообміни для допоміжних приміщень визначені за кратностями, відповідно до норм. Повітря в гарячий цех подається і видаляється за допомогою припливно-витяжного пристрою, що локалізує, встановленого над електричним модульованим обладнанням. У дипломному проекті проведено розрахунок повітророзподілу обідньої зали. Вибрана схема подачі повітря припливу забезпечує допустиму швидкість і температуру потоку повітря в приміщенні. Як припливні установки використовуємо обладнання фірми "ВЕЗА". Як витяжні пристрої – канальні та дахові вентилятори фірми «Systemair». На повітрозаборі використовуємо зовнішні решітки АРН. Для запобігання проникненню холодного повітря в приміщення холів офісів на 1 поверсі в тамбурах встановлюються 4 теплові завіси фірми Frico, потужністю 9 кВт кожна. Зроблено порівняння варіантів систем опалення – однотрубної та двотрубної. Основні результати кваліфікаційної роботи опубліковані у ХІ Студентському міжвузівському науково-практичному форумі "Енергозбереження як енергетична безпека України". Кваліфікаційна робота складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел, що налічує 43 найменування. Загальний обсяг роботи складає 85 сторінок.
 • Документ
  Розробка системи теплопостачання промислового цеху будівельної компанії «Сервісстрой» з вигототвленням металоконструкції
  (2023) Моріна, А. В.; Morina, А. V.; Жувагіна Ірина Олександрівна
  Кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» на тему «Розробка системи теплопостачання промислового цеху будівельної компанії «Сервісстрой» у м. Київ з виготовленням металоконструкції». Метою квaлiфiкaцiйної роботи є проектувaння системи теплопостaчaння промислового цеху з виготовлення метaлоконструкцiї. Об’єкт кваліфікаційної роботи будівельна компанія «Сервісстрой», розташована за адресою: вул. Магнітогорська, буд. 1, мiсто Київ. На основі проведених розрахунків для розробки системи опaлення був розроблений IТП для зaбезпечення цеху необхiдною тепловою потужнiстю. В опaлювaльнiй системi використaлися стaльнi рaдiaтори Compact, NOVELLO тип 33-300 тa модель 22-300, що розтaшовaнi вiдкрито пiд зaповненнями свiтлових отворiв (вiкнaми) будiвлi цеху. Дaнною роботою передбaчено зонувaння системи опaлювaння, як нaслiдок системa опaлювaння є двоконтурною. В представлених системaх використaли нове технологiчне облaднaння, що дозволяє з економiєю бiльш ефективно використовувати джерела енергiї, пiдвищення їх ККД зa рaхунок aвтомaтичної системи регулювaння в тепловому пунктi тa вентиляцiйнiй устaновцi. Строк окупностi об’єктiв в теплоенергетицi стaновить 2-4 роки, a в деяких випaдкaх склaдaє всього декiлькa мiсяцiв. В представленій системі опалення використовувaлися новiтнi енергозберiгaючi технологiї i мaтерiaли, якi дозволяють економити споживaння теплa. Основні результати кваліфікаційної роботи розглянуто та схвалено на X науково-практичному форумі «Енергозбереження як енергетична безпека України», ПННІ НУК імені адмірала Макарова, м. Первомайськ, 2022р. Кваліфікаційна робота на здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти складається із вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел та графічної частини. Повний обсяг роботи налічує 73 сторінку друкованого тексту. Робота містить 17 таблиць; 13 рисунків; список використаних джерел з 39 найменувань на 4 сторінках.
 • Документ
  «Проект системи вентиляції і опалення Калуської деревообробної компанії «Mercury holding grup» у м. Калуш з дослідженням теплових завіс».
  (2023) Янкул, Антон Віталійович; Yankul, A. V.; Жувагіна Ірина Олександрівна
  Кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» на тему «Проект системи вентиляції і опалення Калуської деревообробної компанії «Mercury holding grup» у м. Калуш з дослідженням теплових завіс». Метою квaлiфiкaцiйної роботи є проектувaння системи вентиляції та опалення Калуської деревообробної компанії з дослідженням теплових завіс. Об’єкт кваліфікаційної роботи є Калуська деревообробна компанія, розташована за адресою: вул. Промислова 13, мiсто Калуш, Івано-Франківська область. У представленій до захисту кваліфікаційній роботі було виконано проектування систем вентиляції та опалення Калуської деревообробної компанії «Mercury holding grup» у м. Калуш з дослідженням теплових завіс. Модернізовано систему водяного опалення деревообробної компанії. Запропоновані схеми у яких повітря, в холодний період року повертається в приміщення, що дозволяє значно зменшити втрати теплоти й знизити витрату припливного повітря. Запроваджено систему очищення видаляємого повітря, систему аспірації з можливістю його рециркуляції в холодний період сезону. При проектуванні систем опалення застосовані сучасні регулюючі, запірно-регулюючі пристрої. Основні результати кваліфікаційної роботи опубліковані у ХІ Студентському міжвузівському науково-практичному форумі "Енергозбереження як енергетична безпека України". Кваліфікаційна робота на здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти складається із вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел та графічної частини. Повний обсяг роботи налічує 106 сторінок друкованого тексту. Робота містить 17 таблиць; 23 рисунка.
 • Документ
  Проект модернізації системи теплопостачання дитячого садочка «Гранд-Гіпаніс» в м.Миколаєві з використанням сонячної енергії
  (2023) Биков, Артем; Bykov, A.O.; Жувагіна Ірина Олександрівна
  Кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» на тему «Проект модернізації системи теплопостачання дитячого садочка «Гранд-Гіпаніс» в м. Миколаїв з використанням сонячної енергії». Об’єкт розробки – сонячні водонагрівальні установки. Мета роботи – теоретичне обгрунтування комплексного використання геліоустановок, теплових насосів і акумуляторів теплоти для вдосконалення і підвищення енергоефективності існуючих систем теплопостачання дитячого садочка «Гранд-Гіпаніс». Реалізація комплексного підходу до створення геліоустановок, енергетичний потенціал яких використовується в сукупності з відомими способами теплопостачання (включаючи теплові насоси та акумулятори теплоти), показала, що існує технічна можливість нагріву води в СВНУ для споживачів незалежно від нестабільності генерації сонячної енергії. Розроблено узагальнюючий показник (комплексна енергетична характеристика сонячного колектора), який визначається як відношення кількості теплової енергії, фактично виробленої колектором за день до кількості всієї надходить сонячної радіації в площину колектора. Комплексна енергетична характеристика сонячного колектора дозволяє проводити оцінку ефективності застосування сонячних колекторів різних типів. Основні результати кваліфікаційної роботи розглянуто та схвалено на X науково-практичному форумі «Енергозбереження як енергетична безпека України», ПННІ НУК імені адмірала Макарова, м. Первомайськ, 2022р. Кваліфікаційна робота на здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти складається із вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел та графічної частини. Повний обсяг роботи налічує 73 сторінку друкованого тексту. Робота містить 17 таблиць; 13 рисунків; список використаних джерел з 39 найменувань на 4 сторінках.
 • Документ
  Розробка системи теплопостачання загальноосвітньої школи №36 загальною площею 1200 м2 по вул. Потьомкінська 22, м. Миколаїв з розробкою теплообмінного апарату
  (2022) Гончаренко, Анастасія; Анастасенко С. М.
  Актуальність теми визначається необхідністю забезпечення комфортних умов для учнів, а також забезпечення комфортних умов праці персоналу школи. Проведені розрахунки теплової потужності системи опалення, тепловтрат через огороджуючі конструкції, опалювальних приладів, визначення витрати тепла на ГВП. В якості конструктивного вузла вибрано теплообмінний апарат та зроблено його тепловий, гідравлічний та розрахунок на міцність. Опалювальними приладами обрано чавунні радіатори. Розраховано площу поверхні і обрано промисловий зразок МС-140. Розроблено аксонометричну схему. Система перевірена на працездатність і встановлено насос, оскільки природної циркуляції не вистачає для якісної подачі теплоносія. В випускній роботі розроблені питання з охорони праці, а саме небезпечні та шкідливі чинники при експлуатації теплових пунктів.
 • Документ
  Розробка систем життєзабезпечення 3-х поверхового котеджу загальною площею 860 м2 по вул. Буслівська в м. Київ.
  (2022) Сологуб, Д. І.; Анастасенко, С. М.
  В кваліфікаційній роботі проведено розробку системи життєзабезпечення житлового приватного будинку, яка виконана відповідно з діючими нормами і правилами. Розглянуті системи гарячого, холодного водопостачання, водовідведення та опалення. Система опалення двотрубна, як опалювальні прилади прийняті опалювальні прилади «Радіатор TOP 50». Визначено джерело теплопостачання котел BAXI Slim 2.300 fi Розроблені системи гарячого та холодного водопостачання, водовідведення які є одними з найголовніших санітарно-технічних систем житлового приватного будинку. Розроблена система підйому води зі свердловини та система підготовки води до вживання. Розроблено система водовідведення. Проведені заходи з охорони праці та охорони навколишнього середовища.
 • Документ
  Розробка системи теплопостачання господарчого корпусу санаторію "Курорт Орлівщина" загальною площею 980 м2 з розробкою автоматизації систем опалення вентиляції та ГВП
  (2022) Пузир, Р. В.; Анастасенко Сергій Миколайович
  В кваліфікаційній роботі проведено розробку системи теплопостачання господарчого корпусу санаторію "Курорт Орлівщина", яка виконана відповідно з діючими нормами і правилами. Метою дипломного проекту є розробка системи опалення та систем припливно-витяжної вентиляції для господарського корпусу санаторія "Курорт Орлівщина" в с. Орлівщина. Виконано розрахунок теплового та повітряного режимів приміщень, гідравлічний розрахунок системи опалення, аеродинамічний розрахунок систем вентиляції. Підібрано опалювальне та вентиляційне обладнання, засоби автоматизації регулювання систем опалення та вентиляції. Розроблено автоматизацію систем опалення вентиляції та ГВП. Розроблені заходи з охорони праці та охорони навколишнього середовища.
 • Документ
  Розробка системи теплопостачання восьмиповерхового житлового будинку загальною площею 5564 м2
  (2020) Андрійчук, Олена Анатоліївна; Анастасенко, С. М.
  В даній бакалаврській кваліфікаційній роботі проектується система теплопостачання житлового восьмиповерхового будинку у м. Кропивницький, з офісами розміщеними на першому поверсі. Розміри будинку в плані 39140х18120. В будинку проектуються такі системи як опалення, гаряче водопостачання, вентиляція та дахова котельня з ІТП розміщеним у підвалі. Додатково виконуються такі розділи як охорона праці. Система опалення водяна двохтрубна з горизонтальною розводкою та поквартирним обліком, трубопроводи – металопластикові фірми Aquatherm, нагрівальні прилади – канальні конвектори фірми Purmo.