Матеріали конференцій (КТІБ)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 9 з 9
 • Документ
  Щодо забезпечення якості зображення в підводних системах відеоспостереження
  (2022) Касьянов Ю. І.; Kasianov Yurii Ivanovitch
  Розглянуто питання якості зображення в підводних системах відеоспостереження та визначено шляхи і засоби покращення якості. Наведено структуру адаптивної системи освітлення та результати дослідження впливу освітленості на роздільну здатність відеокамери підводного апарату.
 • Документ
  Розробка ієрархічної структури системи інформаційного обміну підводного апарата
  (2022) Сірівчук, А. С.; Клочков, О. П.; Sirivchuk A. S.; Klochkov O. P.
  Розробка системи інформаційного обміну підводного апарата зазвичай є окремим завданням при проектуванні кожного засобу підводної робототехніки. Одним з завдань сьогодення є створення такої структури системи інформаційного обміну, що забезпечить її модульність конструкції та зменшення зусиль на розробку унікальної для кожної серії апаратів системи. Для вирішення даного завдання пропонується використання трирівневої системи інформаційного обміну, яка забезпечить модульність системи.
 • Документ
  Механізми інформаційних технологій у сфері державної реєстрації актів цивільного стану
  (2021) Божаткіна Є. С.; Божаткін С. М.; Назарко А.А.; Bozhatkina Yelyzaveta Serhiivna; Bozhatkin Sergij Mykhailovych; Nazarko Artem Arkadiiovich
  Розглянуто аспекти впровадження механізмів інформаційних технологій у сферу державної реєстрації актів цивільного стану. Досліджено напрями та механізми формування ефективної системи цифрових адміністративних послуг. Наведено можливості використання вебпорталів для оптимізації комунікації роботи державних органів юстиції та громадян.
 • Документ
  Аналіз систем виявлення та реагування на кібератаки для оптимізації роботи SOC
  (2023) Сірівчук, А. С.; Михайличенко А. В.; Sirivchuk A. S.; Mykhailychenko A.V.
  Забезпечення інформаційної безпеки є важливою задачею будь-якої організації. SOC займаються забезпеченням виявленню та реакції інциденти в сфері кіберзахисту. Для забезпечення даних функцій необхідно оптимізувати процес системи моніторингу та захисту інформації в комп’ютерній системі організації. В роботі приведено короткий опис та особливості SIEM, SOAR та XDR-систем та їх роль в роботі SOC.
 • Документ
  Проблема узагальнення спектрів тривалих нестаціонарних сигналів
  (2023) Касьянов Ю. І.; Kasianov Yurii Ivanovitch
  Розглянуто проблему узагальнення спектрів тривалих нестаціонарних сигналів та визначено можливі шляхи її вирішення. Наведено приклад узагальнення спектрів довготривалих українських мовленнєвих сигналів, отриманих в програмі Sound Forge, шляхом обробки зображень в Mathcad.
 • Документ
  Моніторинг джерел безперебійного живлення
  (2023) Трибулькевич С. Л.; Трибулькевич В. В.; Trybulkevych Serhii; Trybulkevych Viktorіia
  Проаналізовано основні проблеми, які виникають при вводі у експлуатацію в одній мережі джерел безперебійного живлення різноманітних виробників. Розроблено уніфіковану схему підключення обладнання у локальну мережу для централізованого збору даних та керування.
 • Документ
  Ескізний проект створення вантажного саморухомого підводного носія
  (2021) Блінцов, В. С.; Бабкін, Г. В.; Войтасик А. М.; Клочков, О. П.; Сірівчук, А. С.; Алоба Л. Т.; Blintsov, V. S.; Babkin, G. V.; Voytasik A. N.; Klochkov A. P.; Sirivchuk A. S.; Aloba Л. Т.
  Розглянуто основні проблеми, які потребують свого вирішення при розробці ескізного проекту вантажного саморухомого підводного носія. Сформульовано низку науководослідних і організаційно-технічних заходів, виконаних при виконанні ескізного проекту. Обґрунтовано перелік прийнятих технічних рішень для елементів і систем вантажного саморухомого підводного носія.
 • Документ
  Концепція модульного програмного забезпечення підводних апаратів
  (2023) Сірівчук, А. С.; Клочков О. П.; Sirivchuk A. S.; Klochkov O. P.
  Розробка нових засобів підводної робототехніки є актуальною задачею сьогодення. Одним з ключових етапів створення підводних апаратів є розробка його програмного забезпечення. Представлено опис бібліотеки базового класу підводного апарата для об'єктно-орієнтованої мови програмування.
 • Документ
  Дослідження системи управління інформаційною безпекою судна на мережі Петрі
  (2018) Бабійчук, Дмитро; Турти, Марина; Babiichuk, Dmytro; Turty, Marina
  Проведено огляд принципів функціонування системи управління інформаційної безпеки (СУІБ). Визначено особливості об'єкта інформаційної діяльності, системи захисту інформації і СУІБ які доцільно враховувати в імітаційній моделі, проаналізовано математичні основи методів побудови імітаційних моделей СУІБ, створена інформаційна модель системи управління інформаційної безпеки судна та відповідна їй імітаційна модель.