Статті (ВМ)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 7 з 7
 • Документ
  Mathematical competences as a basis of prospective engineers training in higher technical educational institutions
  (2021) Romanchuk, N. O.; Романчук, Н. О.
  У статті досліджуються теоретико-методологічні засади формування математичних компетентностей як необхідної умови підготовки майбутніх інженерних фахівців у вищих технічних закладах освіти. Розглядається проблема реалізації математичної підготовки майбутніх інженерів на засадах компетентнісного підходу з метою їх ефективної діяльності в галузі промислового виробництва на рівні світових стандартів. На основі аналізу сучасних концепцій переосмислюються сутність, мета, зміст підготовки майбутніх фахівців інженерного профілю у вищих технічних закладах освіти з позиції реалізації компетентнісного підходу. Математична освіта розглядається як базова для підготовки фахівців технічного профілю. Незважаючи на те, що питанню підготовки студентів у вищих технічних закладах освіти приділялася значна увага у дослідженнях наукової спільноти, проблема формування їх математичних компетентностей залишалася мало вивченою і не була предметом спеціального наукового дослідження. Мета статті полягає в дослідженні теоретико-методологічних засад формування математичних компетентностей майбутніх фахівців інженерного профілю як основи їх професійної підготовки. У роботі використовуються теоретичні методи дослідження: вивчення та аналіз психологопедагогічної, нормативної та спеціальної літератури з проблеми дослідження; аналіз державних освітніх стандартів, програм, навчальних посібників і методичних матеріалів. Визначаються особливості викладання математичних дисциплін у вищих технічних закладах освіти. Розкриваються основні підходи, принципи реалізації компетентнісного підходу в освіті. Характеризуються етапи формування професійної компетентності майбутніх фахівців інженерного профілю. Акцентується увага на особистісних цінностях майбутнього інженерного фахівця в процесі формування його професійної компетентності. Обґрунтовуються процедурна, технологічна, логічна, дослідницька та методологічна складові математичної компетентності фахівців технічної сфери. Доводиться ефективність формування математичних компетентностей майбутніх інженерів з метою підготовки висококваліфікованих фахівців технічного профілю.
 • Документ
  Застосування інформаційно-комунікаційних технологій навчання іноземним мовам у вищих навчальних закладах
  (2017) Романчук, Н.; Романчук, Н.; Romanchuk, N.; Romanchuk, N.
  У статті досліджуються можливості застосування інформаційно-комунікаційних технологій навчання іноземним мовам у вищих навчальних закладах у сучасних умовах. Проаналізовано актуальні проблеми, сучасні підходи до викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах
 • Документ
  Психолого-педагогічні засади впровадження особистісно орієнтованих технологій навчання у вищих навчальних закладах
  (2017) Романчук, Н. О.; Майборода, О. В.
  У статті досліджуються психолого-педагогічні засади впровадження особистісно орієнтованих технологій навчання у вищих навчальних закладах. Розкриваються сутність особистіcно орієнтованого підходу в освіті, особливості розробки технологій особистісно орієнтованого навчання у вищих навчальних закладах
 • Документ
  Реалізація сучасних технологій навчання в процесі підготовки студентів у вищих технічних закладах освіти
  (2017) Романчук, Н. О.; Гайша, О. О.; Romanchuk, N. О.; Gaisha, O. O.
  У статті досліджуються теоретичні засади та практичні аспекти реалізації сучасних технологій навчання в процесі підготовки студентів у вищих технічних закладах освіти. Проаналізовано сучасні підходи, сутність, зміст підготовки студентів у вищих технічних закладах освіти
 • Документ
  Актуальні проблеми викладання математичних дисциплін у вищих технічних закладах освіти
  (2015) Романчук, Н. О.; Гайша, О. О.; Romanchuk, N. О.; Gaisha, O. O.
  У статті досліджуються сучасний стан та актуальні проблеми викладання математичних дисциплін у вищих технічних закладах освіти. Розкриваються сутність, особливості та значення математичної підготовки студентів у вищих технічних закладах освіти
 • Документ
  Урахування суб’єктного досвіду студента в процесі викладання математичних дисциплін
  (2016) Романчук, Н. О.; Romanchuk, N. О.
  У статті досліджуються теоретичні засади та практичні шляхи врахування суб’єктного досвіду студента в процесі викладання математичних дисциплін. Проаналізовано сучасний стан та актуальні проблеми викладання математичних дисциплін у вищих технічних закладах освіти
 • Документ
  Організація самостійної роботи студентів у процесі викладання математичних дисциплін у вищих технічних закладах освіти
  (2016) Романчук, Н. О.; Romanchuk, N. O.
  У статті досліджуються теоретичні засади та практичні аспекти організації самостійної роботи студентів у процесі викладання математичних дисциплін. Проаналізовано сучасні підходи щодо викладання математичних дисциплін у вищих технічних закладах освіти