Навчально-методичні матеріали. Кафедра фізики.

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 18 з 18
 • Документ
  Курс лекций по физике. Механика
  (2020) Бурунина, Ж. Ю.; Коваль, С. С.; Ушкац, М. В.; Шаповал, Н. А.; Евфимко, К. Д.
 • Документ
  Молекулярная физика
  (1985) Грипич, Николай Григорьевич
  В методических указаниях представлено описание лабораторных работ по молекулярной физике.
 • Документ
  Механика
  (1985) Грипич, Николай Григорьевич
  В методических указаниях представлены описания работ, поставленных в лабораториях кафедры физики НКИ. Во введении дана теория погрешностей, а в каждой работе - методика ее выполнения.
 • Документ
  Теорія відносності. Теплове випромінювання. Квантові оптичні явища
  (2007) Ушкац, Михайло Вікторович; Коваль, Сергій Станіславович
  Наведено задачі з розділів: "Теорія відносності", "Теплове випромінювання", "Квантові оптичні явища" для індивідуальної роботи протягом вивчення загального курсу фізики. Призначено для студентів усіх факультетів.
 • Документ
  Фізика атома й атомного ядра
  (2007) Ушкац, Михайло Вікторович; Коваль, Сергій Станіславович
  У збірнику наведені задачі з розділів: атом Бора, рентгенівське випромінювання, елементи квантової механіки, радіоактивність, ядерні реакції для індивідуальної роботи протягом вивчення загального курсу фізики.
 • Документ
  Електрика
  (2006) Шенкевич, Володимир Миколайович; Сипко, Володимир Павлович; Титюченко, Лідія Іванівна
  Наведено задачі з електрики, призначені для індивідуальної роботи студентів всіх факультетів протягом вивчення загального курсу фізики.
 • Документ
  Оптика
  (2003) Мочалов, Олександр Олександрович; Буруніна, Жанна Юріївна
  Описано лабораторні роботи з оптики, які виконуються в лабораторіях кафедри фізики УДМТУ.
 • Документ
  Коливання та хвилі
  (2003) Мочалов, Олександр Олександрович; Таранчук, Олександр Олександрович
  Методичні вказівки складаються з опису лабораторних робіт з тми "Коливання та хвилі".
 • Документ
  Електрика
  (2007) Мочалов, Олександр Олександрович; Шенкевич, Володимир Миколайович
  Описано лабораторні роботи з електрики, які виконуються в лабораторіях кафедри фізики на базі сучасного обладнання. Кожна лабораторна робота містить короткі теоретичні відомості, опис установки в цілому і окремих приладів, методику виконання та контрольні запитання. Призначені для студентів усіх факультетів.
 • Документ
  Електромагнетизм
  (2004) Мочалов, Олександр Олександрович; Шенкевич, Володимир Миколайович
  Описано лабораторні роботи з електромагнетизму, які поставлені в лабораторіях кафедри фізики НУК на базі сучасного обладнання.
 • Документ
  Механіка - 2
  (2003) Мочалов, Олександр Олександрович; Сипко, Володимир Павлович
  Наведено описи робіт, які поставлені в лабораторіях кафедри фізики УДМТУ на базі сучасного обладнання.
 • Документ
  Механіка - 1
  (2003) Мочалов, Олександр Олександрович; Таранчук, Олександр Олександрович
  Наведено лабораторні роботи, що виконуються в лабораторіях кафедри фізики УДМТУ та були апробовані протягом багатьох років у ході студентських лабораторних занять.
 • Документ
  Механіка
  (2002) Ушкац, Михайло Вікторович; Мочалов, Олександр Олександрович
  У збірнику наведені задачі з механіки для індивідуальної роботи протягом вивчення загального курсу фізики.
 • Документ
  Хвильова оптика
  (2005) Коваль, Сергій Станіславович; Ушкац, Михайло Вікторович
  У збірнику наведені задачі з хвильової оптики для індивідуальної роботи протягом вивчення загального курсу фізики. Збірник призначений для студентів усіх факультетів. У підборі задач брали участь викладачі кафедри фізики: В.М. Шенкевич (розділ "Інтерференція світла"), М.В. Ушкац (розділ "Дифракція світла"), В.В. Кондратенко, С.С. Коваль (розділ "Поляризація світла").
 • Документ
  Коливання та хвилі
  (2007) Коваль, Надія Іванівна; Коваль, Сергій Станіславович
  Наведено задачі з розділу "Коливання та хвилі" для індивідуальної роботи протягом вивчення загального курсу фізики. Призначено для студентів усіх факультетів. Збірник уклали викладачі кафедри фізики: Н.І. Коваль - розділ "Механічні коливання"; С.С. Коваль - розділ "Електромагнітні коливання".
 • Документ
  Магнітне поле
  (2005) Коваль, Сергій Станіславович; Ушкац, Михайло Вікторович
  В збірнику наведені задачі з магнітного поля для індивідуальної роботи протягом вивчення загального курсу фізики.
 • Документ
  Молекулярна фізика і термодинаміка
  (2004) Коваль, Надія Іванівна; Коваль, Сергій Станіславович; Стратієнко, Лариса Іванівна
  У збірнику наведені задачі з молекулярної фізики і термодинаміки для індивідуальної роботи протягом вивчення загального курсу фізики.Призначений для студентів усіх факультетів. Підбір задач здійснили викладачі кафедри фізики: С.С. Коваль ("Молекулярно-кінетична теорія газу"), Н.І. Коваль ("Адіабатний процес. Робота газу при різних процесах"), Л.І. Стратієнко ("Другий закон термодинаміки").
 • Документ
  Фізика атомів та квантів
  (2003) Мочалов, Олександр Олександрович; Ушкац, Михайло Вікторович
  Описано лабораторні роботи з фізики і квантів, які проведені в лабораторіях кафедри фізики УДМТУ на базі сучасного обладнання.