Навчально-методичні матеріали (ОЕА)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 14 з 14
 • Документ
  Податкова система: курс лекцій
  (2006) Гавриленко, Н. В.
  Викладено механізм оподаткування юридичних і фізичних осіб в Україні; розкрито вплив податків на обсяги та ефективність виробництва. Порівнюються вітчизняні податки та зарубіжні системи оподаткування підприємницької діяльності. Посібник містить рекомендації щодо методики вирішення практичних типових задач, які допоможуть студентам краще засвоїти теоретичний матеріал і використати його на практиці.
 • Документ
  Податкова система: практикум
  (2006) Гавриленко, Н. В.
  Викладено механізм оподаткування юридичних і фізичних осіб в Україні; розкрито вплив податків на обсяги та ефективність виробництва. Порівнюються вітчизняні податки та зарубіжні системи оподаткування підприємницької діяльності. Посібник містить рекомендації щодо методики вирішення практичних типових задач, які допоможуть студентам краще засвоїти теоретичний матеріал і використати його на практиці.
 • Документ
  Методичні вказівки і завдання до проведення практичних занять з навчальної дисципліни "Стратегічний управлінський облік" для здобувачів другого (магістерського) рівня ступеню вищої освіти: магістр галузі знань: 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності: 051 Економіка освітньопрофесійної програми: обліково-аналітичне забезпечення економічної діяльності підприємства
  (2018) Гавриленко, Н. В.; Грищенко, О. В.; Козіцька, Н. О.
  Методичні вказівки і завдання для виконання практичних робіт з дисципліни "Стратегічний управлінський облік" підготовлений на основі типової робочої і навчальної програм для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності спеціальності: 051"Економіка" освітньо-професійної програми: обліково-аналітичне забезпечення економічної діяльності підприємства (магістр). Посібник включає завдання для практичних робіт, самостійної та індивідуальної роботи студентів, тестові завдання, теми рефератів до кожної теми навчальної дисципліни.
 • Документ
  Фінанси
  (2020) Гавриленко, Н. В.
  Практикум містить завдання, призначені для проведення практичних занять і самостійної роботи здобувачів вищої освіти, а також методичні вказівки щодо вирішення цих завдань. Методичні вказівки спрямовані на закріплення та поглиблення знань із загальнодержавних, місцевих міжнародних та корпоративних фінансів. Призначені для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” спеціальності “Облік і оподаткування”, «Економіка і підприємництво» денної та заочної форми навчання.
 • Документ
  Методичні вказівки і завдання до проведення практичних занять з навчальної дисципліни "Облік і звітність в оподаткуванні" для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання за освітньопрофесійною програмою "Облік і аудит" спеціальності 071 "Облік і оподаткування" галузі знань 07 "Управління і адміністрування"
  (2018) Гавриленко, Н. В.; Грищенко, О. В.; Козіцька, Н. О.
  Методичні вказівки і завдання для виконання практичних робіт з дисципліни "Стратегічний управлінський облік" підготовлений на основі типової робочої і навчальної програм для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 071 "Облік і оподаткування" (магістр). Посібник включає завдання для практичних робіт, самостійної та індивідуальної роботи студентів, тестові завдання, теми рефератів до кожної теми навчальної дисципліни.
 • Документ
  Оподаткування
  (2018) Гавриленко, Н. В.
  Посібник містить вимоги, завдання до практичних робіт, методичні вказівки щодо їх виконання, питання для обговорення, теми рефератів, тестові завдання та рекомендовану літературу. Спрямований на поглиблення та розвиток теоретичних і практичних знань студентів про організацію податкової системи та податкової політики, методику розрахунків, порядку сплати податків і зборів юридичними та фізичними особами. Призначений для підготовки бакалаврів за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»
 • Документ
  Методичні вказівки і завдання для виконання курсової роботи з дисципліни „Оподаткування” здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» ОПП «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання
  (Первомайськ. ПФ НУК) Гавриленко, Наталія; Грищенко, Олена; Козіцька, Наталя
  Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни «Оподаткування» складені на основі робочої програми навчальної дисципліни «Оподаткування» для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» ОПП «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання, затвердженої у 2018 р. Курсова робота призначена для ґрунтовного опрацювання здобувачами окремих тем навчальної дисципліни та оволодіння ними практичними навичками з розрахунку податкових зобов’язань платників за основними, формуючими більшу частину доходів Зведеного бюджету країни, податками. Відповідно до зазначеного курсова робота складається з теоретичної і практичної частини. Виконання здобувачами передбачених даними вказівками завдань розкриє розуміння ними основних принципів оподаткування в Україні, вміння розраховувати податкові зобов’язання та оцінювати вплив податкової політики на розвиток національного господарства.
 • Документ
  Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні»
  (2018) Гавриленко, Н. В.
  Методичні вказівки та завдання призначені для підготовки та проведення практичних занять з дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання
 • Документ
  Методичні вказівки і завдання для виконання курсової роботи з дисципліни "Оподаткування"
  (2018) Гавриленко, Н. В.
  Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни «Оподаткування» складені на основі робочої програми навчальної дисципліни «Оподаткування» для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» ОПП «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання, затвердженої у 2018 р. Курсова робота призначена для ґрунтовного опрацювання здобувачами окремих тем навчальної дисципліни та оволодіння ними практичними навичками з розрахунку податкових зобов’язань платників за основними, формуючими більшу частину доходів Зведеного бюджету країни, податками. Відповідно до зазначеного курсова робота складається з теоретичної і практичної частини. Виконання здобувачами передбачених даними вказівками завдань розкриє розуміння ними основних принципів оподаткування в Україні, вміння розраховувати податкові зобов’язання та оцінювати вплив податкової політики на розвиток національного господарства
 • Документ
  Методичні вказівки і завдання до проведення практичних занять з навчальної дисципліни "Стратегічний управлінський облік" для здобувачів другого (магістерського) рівня ступеню вищої освіти: магістр галузі знань: 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності: 051 Економіка освітньо-професійної програми: обліково-аналітичне забезпечення економічної діяльності підприємства "Стратегічний управлінський облік"
  (2018) Гавриленко, Н. В.; Грищенко, О. В.; Козіцька, Н. О.
  Методичні вказівки і завдання для виконання практичних робіт з дисципліни „Стратегічний управлінський облік” підготовлені на основі типової робочої і навчальної програм для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності спеціальності: 051 Економіка освітньо-професійної програми: обліково-аналітичне забезпечення економічної діяльності підприємства (магістр). Посібник включає завдання для практичних робіт, самостійної та індивідуальної роботи студентів, тестові завдання, теми рефератів до кожної теми навчальної дисципліни.
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Судово-бухгалтерська експертиза”
  (2021) Гавриленко, Н. В.; Козіцька, Н. О
  Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Судово-бухгалтерська експертиза» допомагають здобувачам вищої освіти закріпити на практиці здобуті теоретичні знання з правових і організаційних питань провадження справ в системі правоохоронних органів, з методики експертного дослідження фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, а також навчитися застосовувати здобуті знання у майбутній професійній діяльності
 • Документ
  Фінанси
  (2020) Гавриленко, Н. В.
  Практикум містить завдання, призначені для проведення практичних занять і самостійної роботи здобувачів вищої освіти, а також методичні вказівки щодо вирішення цих завдань. Методичні вказівки спрямовані на закріплення та поглиблення знань із загальнодержавних, місцевих міжнародних та корпоративних фінансів. Призначені для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” спеціальності “Облік і оподаткування”, «Економіка і підприємництво» денної і заочної форми навчання
 • Документ
  Оподаткування
  (2018) Гавриленко, Н. В.
  Посібник містить вимоги, завдання до практичних робіт, методичні вказівки щодо їх виконання, питання для обговорення, теми рефератів, тестові завдання та рекомендовану літературу. Спрямований на поглиблення та розвиток теоретичних і практичних знань студентів про організацію податкової системи та податкової політики, методику розрахунків, порядку сплати податків і зборів юридичними та фізичними особами. Призначений для підготовки бакалаврів за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»
 • Документ
  Податкова система: практикум
  (2007) Гавриленко, Н. В.
  Викладено механізм оподаткування юридичних і фізичних осіб в Україні; розкрито вплив податків на обсяги та ефективність виробництва. Порівнюються вітчизняні податки та зарубіжні системи оподаткування підприємницької діяльності. Посібник містить рекомендації щодо методики вирішення практичних типових задач, які допоможуть студентам краще засвоїти теоретичний матеріал і використати його на практиці.