Навчально-методичні матеріали (ЖР та PR-технологій)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 13 з 13
 • Документ
  Журналістська майстерність
  (2024) Клименко Наталя Григорівна; Спанатій Олександр Сергійович
  У навчально-методичних рекомендаціях представлено матеріали для підготовки до практичних занять із дисципліни. Дібрано велику кількість завдань. Ретельне опрацювання практичного матеріалу дозволить студентам здобути практичні навички роботи з текстами. Видання буде корисно студентам вищих навчальних закладів, хто навчається за спеціальністю «Журналістика (реклама і зв’язки з громадськістю)».
 • Документ
  Практична стилістика і літературне редагування : навч.-метод. рек. та вказівки до самостійної роботи
  (2024) Гузенко Світлана Валентинівна
  У навчально-методичних рекомендаціях представлено матеріали для підготовки до практичних занять із дисципліни. Дібрано велику кількість завдань. Ретельне опрацювання практичного матеріалу дозволить студентам здобути практичні навички роботи з текстами. Видання буде корисно студентам вищих навчальних закладів, хто навчається за спеціальністю «Журналістика (реклама і зв’язки з громадськістю)».
 • Документ
  Методичні рекомендації щодо проходження практик для студентів спеціальності 061 Журналістика
  (2024) Гузенко Світлана Валентинівна; Клименко Наталя Григорівна
  У навчально-методичних рекомендаціях представлено матеріали для підготовки до навчальної, виробничої та переддипломної практики. Видання буде корисно студентам вищих навчальних закладів, хто навчається за спеціальністю «Журналістика (реклама і зв’язки з громадськістю)».
 • Документ
  Стратегічні технології реклами та PR
  (2024) Спанатій О. С.; Гінкевич О. В.
  У навчально-методичних рекомендаціях представлено матеріали для підготовки до практичних занять із дисципліни. Дібрано велику кількість завдань. Ретельне опрацювання практичного матеріалу дозволить студентам здобути практичні навички роботи з текстами. Видання буде корисно студентам вищих навчальних закладів, хто навчається за спеціальністю «Журналістика (реклама і зв’язки з громадськістю)».
 • Документ
  Теорія твору
  (2024) Філатова Оксана Степанівна
  У навчально-методичних рекомендаціях та вказівках до самостійної роботи висвітлено найважливіші питання програмного матеріалу з курсу «Теорія твору». Головну увагу зосереджено на завданнях, що дають змогу закріпити теоретичні знання та виробити практичні навички з метою їх застосування під час написання медіатворів різних жанрів, при створенні PR‐рекламних матеріалів (імідж‐модулів, прес‐релізів, прес-ревю, інформаційних повідомлень для ЗМІ тощо), підготовці радіо- і телевізійних роликів, джинґлів тощо. Призначені для студентів спеціальності 061 Журналістика, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Реклама та зв’язки з громадськістю».
 • Документ
  Кризові комунікації
  (2024) Костирко Тамара Миколаївна
  У навчально-методичних рекомендаціях та вказівках до самостійної роботи розглядаються теоретичні та методологічні аспекти кризових комунікацій, аналіз кризових явищ; визначаються основні передумови, чинники та закономірності виникнення кризових явищ; управління організацією під час кризи. Рекомендації за змістом відповідають робочій навчальній програмі дисципліни та призначені для самостійного вивчення теоретичного курсу та виконання самостійної роботи студентами спеціальності журналістики, реклами та PR-технологій.
 • Документ
  Аналітика інформаційного середовища
  (2024) Костирко Тамара Миколаївна
  В сучасних умовах інформаційна аналітика виступає органічною компонентою усіх різновидів інформаційної діяльності. Аналітик, спираючись на інформаційні моделі, створює нові знання, виступаючи дослідником своєї предметної області. Метою навчальної дисципліни «Аналітика інформаційного середовища» є ознайомлення з практичними можливостями використання методів і прийомів аналітики для оптимізації рекламної та PR-діяльності. Навчально-методичні рекомендації призначено для студентів спеціальності журналістики, реклами та PR-технологій.
 • Документ
  Нетворкінг
  (2024) Філатова Оксана Степанівна
  У навчально-методичних рекомендаціях та вказівках до самостійної роботи висвітлено найважливіші питання програмного матеріалу з курсу «Нетворкінг». Головну увагу зосереджено на завданнях, що дають змогу закріпити теоретичні знання й виробити практичні навички опанування студентами мистецтва спілкування та створення взаємозв’язків, які максимально підвищують ефективність вирішення актуальних життєвих та професійних завдань. Призначені для студентів спеціальності 061 Журналістика, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Реклама та зв’язки з громадськістю».
 • Документ
  Методичні рекомендації щодо створення бібліометричного профілю науковця для здобувачів наукових ступенів: другого (магістерського) – магістра; третього (освітньо-наукового) – доктора філософії; наукового рівня – доктора наук
  (2023) Костирко Тамара Миколаївна; Ларенкова Світлана Володимирівна; Гординець Світлана Юріївна
  Серед важливих завдань сьогодення для науковця особливе місце посідає поширення інформації про особисті наукові напрацювання. Основним інструментарієм для вирішення цих завдань є створення та підтримка в актуальному стані наукових профілів. Створення власного академічного профілю в Інтернеті може допомогти продемонструвати видимість та авторитетність, а також визначити інтереси дослідника і знайти потенційних співробітників у своїй галузі досліджень. Керування власним профілем дає змогу зв’язати свої особисті дані з інформацією про внесок у науку, наприклад, про статті, монографії, наукові доповіді, патенти, замітки у пресі. Все це гарантує, що інші дослідники знайдуть правильну і повну інформацію про дослідження колег та їх кар’єру. Призначено для магістрів, аспірантів, науковців.
 • Документ
  Академічне письмо
  (2022) Костирко, Т. М.; Ларенкова, С. В.; Бондар, І. В.; Жигалкіна, М. С.
  Написання академічних текстів (навчальних, наукових, науково- публіцистичних, публіцистичних) для студентів технічних вишів зазвичай становить труднощі, а тому теоретичний і практичний матеріал навчального посібника спрямовано на те, щоб навчити студентство мистецтву створення унікальних академічних текстів. Особлива увага приділена таким актуальним для вищої освіти поняттям, як академічне шахрайство і плагіат, а тому практичні завдання розроблено таким чином, щоб запобігти плагіаторству і шахрайству у студентському колі. Навчальний посібник призначено для студентів усіх спеціальностей та молодих учених.
 • Документ
  Історія соціокультурної комунікації: публіцистика
  (2021) Філатова, О. С.
  У навчально-методичних рекомендаціях та вказівках до самостійної роботи представлено матеріали, які стануть у пригоді студентам в освоєнні та поглибленні знань про українську публіцистику: теоретичну і практичну самобутність публіцистичної творчості, історичні форми розвитку, способи творення й поширення. Зокрема подаються плани практичних занять, тестові завдання, орієнтовані питання до модульних контрольних робіт та екзамену, вказівки до самостійного вивчення окремих тем курсу тощо.
 • Документ
  Теорія і практика редагування
  (2019) Гузенко, Світлана Валентинівна
  У посібнику представлено короткий огляд теоретичних відомостей із загальної теорії і практики редагування. Дібрано велику кількість текстів, уривків, що потребують правки. Ретельне опрацювання практичного матеріалу дозволить студентам здобути практичні навички роботи з текстами. Посібник буде корисний студентам філологічних спеціальностей закладів вищої освіти, усім, хто небайдужий до художнього слова.
 • Документ
  Основи медіаграмотності
  (2019) Костирко, Т. М.; Корольова, Т. Д.; Жигалкіна, М. С.
  Наведено відомості про методику проведення занять з курсу "Основи медіаграмотності". До кожної теми даються плани занять, рекомендована література, завдання для самостійної роботи, контрольні питання для самоперевірки. Наведено теми залікових рефератів, перелік питань підсумкового контролю, навчально-методичні матеріали, електронні ресурси з дисципліни та основні медіаосвітні терміни. Призначено для студентів усіх спеціальностей усіх форм навчання.