Навчально-методичні матеріали (БМтаККК)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 12 з 12
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з розділу будівельної механіки корабля «Основи теорії пружності»
  (2024) Соков Валерій Миколайович
  Викладено теоретичний і практичний матеріал для виконання розрахунково-графічних робіт з розділу «Основи теорії пружності» згідно з робочою програмою навчальної дисципліни «Будівельна механіка корабля» НУК ім. адмірала Макарова для освітнього ступеня «бакалавр». Призначено для студентів кораблебудівних, машинобудівних, електротехнічних та інших спеціальностей.
 • Документ
  Методичні вказівки до самостійної роботи студентів заочної форми навчання при вивченні дисципліни «Опір матеріалів»
  (2021) Коростильов Л. І.; Клименков С. Ю.; Литвиненко Д. Ю.; Соков, В. М.; Дядюра Є. Ю.; Морозан Л. М.; Ткаченко Ю. М.
  Наведено матеріали, необхідні для самостійної роботи студентів при вивченні другої частини програми дисципліни «Опір матеріалів», зміст, вихідні дані, приклади для виконання індивідуальних розрахункових та контрольних робіт. Представлено перелік типових питань до захисту робіт, складання заліку і екзамену, типові задачі, а також перелік основної і додаткової літератури.
 • Документ
  Методичні вказівки до самостійної роботи студентів заочної форми навчання при вивченні дисципліни «Опір матеріалів»
  (2020) Коростильов Л. І.; Клименков С. Ю.; Литвиненко Д. Ю.; Соков, В. М.; Дядюра Є. Ю.; Морозан Л. М.; Ткаченко Ю. М.
  Наведено матеріали, необхідні для самостійної роботи студентів при вивченні першої частини програми дисципліни «Опір матеріалів» з поси-ланням на основну літературу, зміст, вихідні дані, приклади і рекомендовану літературу для виконання індивідуальних розрахункових робіт, контрольної роботи, питання до захисту робіт, складання заліку і екзамену, типові задачі, а також перелік основної і додаткової літератури. Ці вказівки можуть бути використані також студентами денної форми навчання.
 • Документ
  Lectures for the Subject "Structural Mechanics for Ship 1"
  (2017) Соков Валерій Миколайович
  Представлено лекційний та практичний матеріал з курсів "Теорія пружності" та "Будівельна механіка" англійською мовою, на який відведено 64 години. В рамках курсу "Теорія пружності" розглянуто класичну лінійну теорію пружності. В рамках курсу "Будівельна механіка" розглянуті наступні питання: згин і стійкість прямих стержнів та їх систем; згин і стійкість жорстких прямокутних пластин. Наведені початкові відомості про числові методи в теорії пружності та будівельній механіці. Лекційна частина містить 32 години. Практична частина містить 11 задач і також запланована в обсязі 32 годин. Призначено для початкового ознайомлення студентів з технічними дисциплінами англійською мовою.
 • Документ
  Theory of elasticity
  (2021) Соков, В. М.
 • Документ
  Лабораторні роботи з курсів "Контроль якості виробів із композиційних матеріалів", "Діагностика та дефектоскопія"
  (2022) Соломонюк, Н. С.; Копійка, С. В.
  Вміщено методичні вказівки до лабораторних робіт з курсів «Контроль якості виробів із композиційних матеріалів», «Діагностика та дефектоскопія», методики визначення різних дефектів структури в матеріалах та матеріали для вивчення технічно-апаратного оформлення дефектоскопії. Призначено для студентів спеціальності «Проєктування та виробництво конструкцій із композиційних матеріалів» та інших матеріалознавчих спеціальностей. Можуть бути використані також аспірантами й магістрантами матеріалознавчих, кораблебудівних та машинобудівних спеціальностей вищих навчальних закладів під час виконання дослідницьких робіт.
 • Документ
  Lectures for the Subject "Structural Mechanics for Ship 1"
  (2017) Соков, Валерій Миколайович
  Представлено лекційний та практичний матеріал з курсів "Теорія пружності" та "Будівельна механіка" англійською мовою, на який відведено 64 години. В рамках курсу "Теорія пружності" розглянуто класичну лінійну теорію пружності. В рамках курсу "Будівельна механіка" розглянуті наступні питання: згин і стійкість прямих стержнів та їх систем; згин і стійкість жорстких прямокутних пластин. Наведені початкові відомості про числові методи в теорії пружності та будівельній механіці. Лекційна частина містить 32 години. Практична частина містить 11 задач і також запланована в обсязі 32 годин. Призначено для початкового ознайомлення студентів з технічними дисциплінами англійською мовою.
 • Документ
  Методичні вказівки до самостійної роботи студентів заочної форми навчання при вивченні дисципліни "Опір матеріалів". Ч. II.
  (2021) Коростильов, Леонтій Іванович; Клименков, Сергій Юрійович; Литвиненко, Дмитро Юрійович; Соков, Валерій Миколайович; Дядюра, Евген Юрійович; Морозан, Людмила Миколаївна; Ткаченко, Юрій Миколайович
  Наведено матеріали, необхідні для самостійної роботи студентів при вивченні другої частини програми дисципліни "Опір матеріалів", зміст, вихідні дані, приклади для виконання індивідуальних розрахункових та контрольних робіт. Представлено перелік типових питань до захисту робіт, складання заліку і екзамену, типові задачі, а також перелік основної і додаткової літератури.
 • Документ
  Методичні вказівки до самостійної роботи студентів заочної форми навчання при вивченні дисципліни "Опір матеріалів". Ч. 1
  (2020) Коростильов, Л. І.; Клименков, С. Ю.; Литвиненко, Д. Ю.; Соков, В. М.; Дядюра, Є. Ю.; Морозан, Л. М.; Ткаченко, Ю. М.
  Наведено матеріали, необхідні для самостійної роботи студентів при вивченні першої частини програми дисципліни "Опір матеріалів" з посиланням на основну літературу, зміст, вихідні дані, приклади і рекомендовану літературу для виконання індивідуальних розрахункових робіт, контрольної роботи, питання до захисту робіт, складання заліку і екзамену, типові задачі, а також перелік основної і додаткової літератури. Ці вказівки можуть бути використані також студентами денної форми навчання.
 • Документ
  Проектування конструктивного мідель-шпангоута суховантажних суден
  (2002) Матвєєв, В'ячеслав Григорович; Кузнецов, Анатолій Іванович; Мартинець, Борис Миколайович; Михайлов, Борис Миколайович; Узлов, Олександр Миколайович; Цибенко, Микола Олександрович; Шарун, Григорій Васильович
  Наведено методичні рекомендації щодо виконання курсового проекту, які виходять з основних вимог Правил класифікації і побудови морських суден Російського морського регістру судноплавства 1999 р. з проектування конструктивних мідель-шпангоутів суховантажних суден. У додатку наведено відомості, які необхідні для проектування конструкцій суден цього типу.
 • Документ
  Проектування конструктивного мідель-шпангоута навалочних суден
  (2004) Матвєєв, В’ячеслав Григорович; Шарун, Григорій Васильович
  Наведено методичні рекомендації щодо виконання курсового проекту, які виходять з основних вимог Правил класифікації та побудови морських суден Російського морського Регістру судноплавства (том 1) 1999 р. і Правил класифікації та побудови морських суден Регістру судноплавства України (том 1) 2002 р. до проектування конструктивних мідель-шпангоутів суховантажних суден. Подано довідкові відомості, які необхідні для проектування конструкцій суден цього типу. Вказівки можуть використовуватись студентами, які навчаються за спеціальністю 8.100201 "Кораблі та океанотехніка", для дипломного проектування навалочних суден.
 • Документ
  Методические указания по выполнению практических заданий по конструкции корпуса судна. Ч. 1
  (2006) Михайлов, Борис Николаевич
  Изложен основной материал для начальной стадии изучения дисциплины ''Конструкция корпуса корабля''. Приведены основные понятия и терминология по этой дисциплине, характерные конструкции современных судов и методика определения геометрических характеристик поперечного сечения и напряжений от общего продольного изгиба корпуса. Общие затраты времени для усвоения изложенного материала и выполнения практических заданий составляют 20 часов. Указания предназначены для студентов кораблестроительного факультета.