Статті (МП)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 13 з 13
 • Документ
  Особливості обліку скрапленого вуглеводневого газу під час зберігання та транспортування
  (2019) Зівенко, О. В.; Zivenko, Oleksiy
  Щоб запобігти ухилянню від сплати акцизного податку під час зберігання та транспортування скраплених вуглеводневих газів (СВГ), для суб’єктів господарювання передбачено обов’язкове щоденне звітування про наявні об’єми продукту в резервуарах зберігання та об’єми перевантаження. Уваги потребує саме контроль об’єму СВГ як складної двофазної суміші, що суттєво змінює параметри фаз процесі під час зберігання та транспортування. Важливим вважають питання контролю складу рідкої суміші, оскільки для приведення об’єму до стандартної температури повинні використовуватися дані про склад рідини. Наведено оцінки похибок, що можуть впливати на визначення об’єму СВГ у резервуарі, а саме: похибки градуювання резервуара, похибки визначення рівня рідкої фази в резервуарі, похибки, що виникають під час приведення об’єму до стандартних умов внаслідок розрахунку складу рідкої та парової фаз, похибки визначення температури СВГ.
 • Документ
  Формирование и обработка полиметрического сигнала для оценки электрофизических характеристик контролирумых сред
  (2017) Жуков, Ю. Д.; Гордеев, Б. Н.; Зивенко, А. В.; Сливинский, А. П.
  Розглядається метод визначення електрофізичних характеристик газоподібних, рідких і сипучих середовищ за допомогою формування та аналізу поліметричного сигналу. Запропонований підхід дозволяє оцінити електрофізичні параметри середовища при впливі температури, тиску і інших факторів впливу. В основі цього методу лежить можливість оцінки коефіцієнта заломлення і поглинання середовища за параметрами відбитих імпульсів поліметричного сигналу, шляхом розрахунків часових та амплітудних параметрів сигналу. Наведені оцінки коефіцієнта поглинання і діелектричної проникності на прикладі рідкої пропан-бутанової суміші.
 • Документ
  Особливості обліку скрапленого вуглеводневого газу під час зберігання та транспортування
  (2019) Зівенко, О. В.; Zivenko, Oleksiy
  Щоб запобігти ухилянню від сплати акцизного податку під час зберігання та транспортування скраплених вуглеводневих газів (СВГ), для суб’єктів господарювання передбачено обов’язкове щоденне звітування про наявні об’єми продукту в резервуарах зберігання та об’єми перевантаження. Уваги потребує саме контроль об’єму СВГ як складної двофазної суміші, що суттєво змінює параметри фаз процесі під час зберігання та транспортування. Важливим вважають питання контролю складу рідкої суміші, оскільки для приведення об’єму до стандартної температури повинні використовуватися дані про склад рідини. Наведено оцінки похибок, що можуть впливати на визначення об’єму СВГ у резервуарі, а саме: похибки градуювання резервуара, похибки визначення рівня рідкої фази в резервуарі, похибки, що виникають під час приведення об’єму до стандартних умов внаслідок розрахунку складу рідкої та парової фаз, похибки визначення температури СВГ.
 • Документ
  Специализированная компьютерная система дистанционного обучения студентов
  (2020) Гайдай, А. Ю.; Грешнов, А. Ю.; Haidai, H. Yu.; Hrieshnov, A.Yu.
  Проведено аналіз останніх тенденцій в Україні та світі, який показав, що тепер стали особливо затребувані програмні додатки та сервіси, що дозволяють навчатися в дистанційному режимі, а останні тенденції у сфері розроблення і розвитку комп’ютерних навчальних систем дають зрозуміти, що такого роду програмні продукти є затребуваними, тому їх впровадження в навчальний процес вищих навчальних закладів є натепер основним завданням викладачів. Основним призначенням спеціалізованої комп’ютерної системи дистанційного навчання є автоматизація процесу навчання студентів і практикуючих конструкторів основам корабельної інженерії під час роботи в середовищі сучасної суднобудівної системи автоматизованого проектування вищого рівня CADMATIC. Основними цілями розробленої спеціалізованої комп’ютерної системи є: підвищення якості отриманої в процесі навчання інформації; скорочення часу на вивчення й опрацювання навчального матеріалу; вільний вибір часу і місця навчання; створення єдиної системи звітності за показниками навчання; забезпечення збору та первинної обробки вихідної інформації, необхідної для підготовки звітності за показниками навчання. Спеціалізована комп’ютерна система містить такі підсистеми: підсистему мультимедійного навчання; підсистему проведення тестування. Підсистема мультимедійного навчання являє собою систематизований набір відеоуроків з основ корабельної інженерії та навчання роботі в середовищі системи автоматизованого проектування CADMATIC. Підсистема проведення тестування складається із систематизованого набору тестових завдань різного типу. У програмі існує два основних види тестів: проміжний і контрольний (завершальний). Таким чином, аналіз вимог, що пред’являються до системи, дозволив розробити спеціалізовану комп’ютерну систему дистанційного навчання студентів основам корабельної інженерії та роботі в середовищі системи автоматизованого проектування CADMATIC, що дозволяє реалізувати можливість віддаленої роботи, як під час карантинних заходів, так і надалі. Система дозволяє підвищити якість засвоєних знань і ефективність сприйняття інформації за рахунок використання мультимедійних засобів навчання та інструментів системи автоматизованого проектування CADMATIC, а також скоротити час на вивчення матеріалу, в тому числі й час, витрачений викладачем на подання інформації та прищеплення практичних навичок у тих, хто проходить навчання. Система може використовуватися як студентами вищих навчальних закладів, так і практикуючими конструкторами в області проектування суден. Розроблене програмне забезпечення комп’ютерної системи дистанційного навчання відповідає основним принципам розроблення навчальних програм, а графічний інтерфейс користувача відповідає принципам простоти і зручності використання програми.
 • Документ
  Аналіз багатоякірної системи утримання плавучих об’єктів океанотехніки
  (2020) Галь, А. Ф.; Гайдай, Г. Ю.; Грєшнов, А. Ю.; Hal, A. F.; Haidai, H. Yu.; Hrieshnov, A. Yu.
  Отримано математичний вираз, що дозволяє проводити оцінку впливу маси якірної лінії на кінетичну енергію системи «плавучий об’єкт–якірний канат», на основі якого було проведено чисельний аналіз якірних зв’язків плавучих бурових платформ різного типу. Показано, що вплив маси якірної лінії на кінетичну енергію системи «плавучий об’єкт–якірний канат» малий і лежить у межах 1–2 %, а в багатьох випадках і значно нижче 1 %, водночас вплив приєднаних мас води якірної лінії також лежить у цих межах. Доведено, що зі збільшенням попереднього натягу якірного каната вплив маси якірної лінії зменшується; зменшення робочої глибини й довжини канату також приводить до зменшення впливу маси якірної лінії. Водночас маса сталевих тросів має менший вплив на кінетичну енергію системи в порівнянні з якірними ланцюгами. На підставі проведених розрахунків було виведено статистичну формулу для оцінювального розрахунку приєднаних мас води якірних ліній багатоякірних систем у залежності від їхніх технічних характеристик (погонної ваги якірного зв’язку, його діаметру й довжини). Фізика утримання плавучих об’єктів за допомогою багатоякірних систем досить складна й залежить від конструкції самого плавучого об’єкта, глибини моря в районі його розташування, а також погодних умов, які мають свої особливості в залежності від географії, рельєфу морського дна й інших океанографічних умов. Представлено конструктивні рішення різного роду проблем, пов’язаних з експлуатацією якірних ліній у складі системи «плавучий об’єкт–якірний канат», які вирішуються шляхом зміни площі ланок якірних ланцюгів, використання дроселів і ламінаторів потоку, що може, на думку авторів, значно зменшити кількість аварій на об’єктах із пасивними системами позиціювання. Формалізовано концептуальні положення регулювання силових потоків у гнучких якірних зв’язках системи утримання плавучого об’єкта внаслідок зміни приєднаної маси води в якірних лініях шляхом застосування додаткових елементів ланок якірних ланцюгів, що мають спеціальну конструкцію (додаткові елементи у вигляді плоских пелюсток, дроселів, ламінаторів).
 • Документ
  Логистические проекты морских трубопроводов
  (2019) Казарєзов, А. Я.; Галь, А. Ф.; Гайдай, Г. Ю.; Грешнов, А. Ю.
  Розглянуто основні технічні характеристики найкрупніших морських трубопровідних систем. Виконано аналіз особливостей експлуатації цих лінійних об’єктів океанотехніки. Досліджено статистичні характеристики морських газопроводів. Розроблено методику оцінки будівельної вартості морських газопроводів.
 • Документ
  Інформаційно-вимірювальна система обробки даних експерименту
  (2020) Галь, А. Ф.; Гайдай, Г. Ю.; Грєшнов, А. Ю.; Hal, A. F.; Haidai, H. Yu.; Hrieshnov, A. Yu.
  Розроблено інформаційно-вимірювальну систему, яку призначено для автоматизації обробки експериментальних даних у галузі океанотехніки та морських технологій. При цьому експериментальне дослідження проводилося на спеціально розробленому лабораторному стенді для вивчення динаміки багатоякірних систем позиціонування морських об’єктів, таких як плавучі бурові платформи, бурові та рятувальні судна та інші плавучі споруди. Представлено багатовіконний графічний інтерфейс системи, який розроблено з використанням середовища програмування NETBeans IDE та мови програмування високого рівня PHP. Показано роботу програми від початку її запуску, обробки результатів дослідження та до їх виведення на екран монітору. Графічний інтерфейс системи повністю відображує роботу системи, а саме: вибір вихідних даних із бази даних або їхній самостійний ввід користувачем, обробку числових даних, одержаних під час опитування датчика, побудову діаграм затухаючих коливань системи, розрахунок основних характеристик системи та порівняння їх із теоретичними значеннями, оцінку похибки розрахунків основних показників. Розроблена інформаційно-вимірювальна система обробки лабораторних даних дає змогу підвищити ефективність сприйняття інформації та достовірність одержаних результатів під час виконання лабораторної роботи, а також скоротити час на отримання експериментальних даних. Розроблена система дає змогу поліпшити значення таких показників: час збору і первинної обробки інформації; достовірність і точність отриманих експериментальних даних; достовірність і точність результатів обробки лабораторних даних; швидкість обробки експериментальних даних. Представлена інформаційно-вимірювальна система складається з таких елементів: пристроїв вимірювання, пристрою обробки вимірювальної інформації, пристрою зберігання інформації, пристрою подання інформації у вигляді реєстраторів і індикаторів, пристрою управління, що служить для організації взаємодії всіх вузлів системи, пристрою впливу на об’єкт, що включає в себе генератори стимулюючих впливів.
 • Документ
  Побудова рівняння трансформованого еліпсу передбачення за даними тривалості розробки 3D-моделей секцій корпусів суден
  (2017) Приходько, Сергій; Приходько, Наталія; Кудін, Олег; Кошовий, Дмитро; Prykhodko, Sergiy; Prykhodko, Natalia; Kudin, Oleh; Koshovy, Dmytro
  В статті вперше побудовано рівняння трансформованого еліпсу передбачення для двовимірних негаусівських даних тривалості розробки 3D-моделей секцій корпусів суден в залежності від маси секцій на основі перетворення Джонсона сім’ї SB. Наводиться приклад застосування цього рівняння до визначення викидів у зазначених двовимірних негаусівських даних.
 • Документ
  Constructing the transformed prediction ellipses on the basis of normalizing transformations for bivariate non-Gaussian data
  (2017) Приходько, Сергей Борисович; Приходько, Наталья Васильевна; Кудин, Олег Алексеевич; Смыкодуб, Татьяна Георгиевна
 • Документ
  Нелінійна регресійна модель для оцінювання трудомісткості робіт у суднобудівних проектах на основі двовимірного нормалізуючого перетворення Джонсона
  (2019) Приходько, Н. В.; Макарова, Л. М.; Кудін, О. О.
  У статті вперше побудовано нелінійну регресійну модель для оцінювання трудомісткості робіт з розробки конструкторської документації суден на основі двовимірного нормалізуючого перетворення Джонсона сімейства SB. Двовимірне нормалізуюче перетворення Джонсона враховує кореляцію між випадковими змінними двовимірного негаусівського вектору трудомісткості робіт. Використання двовимірного нормалізуючого перетворення Джонсона сімейства SB дозволяє зменшити довірчі інтервали і інтервали передбачення нелінійної регресії у порівнянні з одновимірним нормалізуючим перетворенням Джонсона сімейства SB та одновимірним нормалізуючим перетворенням на основі десяткового логарифму. Це дає змогу підвищити достовірність оцінювання трудомісткості робіт в проектах розроблення конструкторської документації суден.
 • Документ
  Побудова нелінійної регресійної моделі для оцінювання розміру веб-додатків, реалізованих мовою Java
  (2019) Макарова, Л. М.; Приходько, Н. В.; Кудін, О. О.; Makarova, L. M.; Prykhodko, N.V.; Kudin, O. O.
  Розглянуто проблему отримання ефективної системи оцінки кількості строк коду та оцінювання розміру веб-додатків, реалізованих мовою Java. Побудована нелінійна регресійна модель для оцінювання розміру веб-додатків, реалізованих мовою Java, на основі одновимірного нормалізуючого перетворення Джонсона. Проведено порівняння отриманих результатів з іншими моделями. Розраховані границі інтервалу передбачення для лінійної моделі, нелінійної моделі на основі десяткового логарифму та нелінійної моделі на основі нормалізуючого перетворення Джонсона. Усі значення нижньої границі інтервалу передбачення для нелінійних моделей більші нуля. Ширина інтервалу передбачення нелінійної регресії на основі нормалізуючого перетворення Джонсона менше, ніж для лінійної регресії, майже для всіх проектів. При порівнянні нелінійних моделей, ширина інтервалу передбачення моделі на основі нормалізуючого перетворення Джонсона менша для великих значень вихідних емпіричних даних. Також порівняно значення коефіцієнту детермінації R2, сeредньої величини відносної похибки MMRE та рівня прогнозування PRED(0,25) для трьох побудованих регресійних моделей. Значення наведених параметрів кращі для нелінійної регресійної моделі на основі нормалізуючого перетворення Джонсона, однак прийнятні значення MMRE та PRED(0,25) (не більше 0,25 та не менше 0,75 відповідно) для нелінійної регресії з використанням одновимірного нормалізуючого перетворення Джонсона не досягнуті, що свідчить про необхідність застосування двовимірного нормалізуючого перетворення Джонсона для урахування взаємного впливу двох випадкових величин.
 • Документ
  Constructing non-linear regression equations on the basis of bivariate normalizing transformations
  (2017) Prykhodko, S. B.; Prykhodko, N.V.; Makarova, L. M.; Kudin, O. O.; Smykodub, T. G.; Приходько, С. Б.; Приходько, Н. В.; Макарова, Л. М.; Кудін, О. О.; Смикодуб, Т. Г.
  Запропоновано методи побудови рівнянь, довірчих інтервалів та інтервалів передбачення нелінійних регресій на основі двомірних нормалізуючих перетворень для негаусовських даних. Застосування методів розглядається для одного набору двомірних негаусовських даних: для фактичної трудомісткості (години) і розміру (скориговані функціональні точки) зі 133 проектів з підтримки та розробки програмного забезпечення.
 • Документ
  Анализ погрешностей волоконно-оптического гироскопа с помощью метрологической модели
  (2013) Еременко, Андрей Петрович
  О проектировании датчиков бесплатформенных инерциальных навигационных систем.