Знак–інформація–мова: семіотика та комунікація

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Автори

Філіппова Ніна Михайлівна

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Навчальний посібник «Знак– інформація–мова: семіотика та комунікація» – це хрестоматія та система завдань для самостійної роботи студентів з дисципліни «Семіотична концептологія». Він складається з чотирьох розділів, які представляють основні поняття семіотики, мову як особливу знакову систему, семіотику літератури, прикладну семіотику. Призначено для студентів філологічних спеціальностей.

Опис

Філіппова, Н. М. Знак–інформація–мова: семіотика та комунікація : навч. посібник для самостійної роботи студ. спец. 035 «Філологія» / Н. М. Філіппова. – Вид. 2-ге, доп. і перероб. – Миколаїв : НУК, 2023. – 188 с.

Ключові слова

Бібліографічний опис