Рoзрoбкa тa oбґрунтувaння бізнеc-плaну діючoгo cільcькoгocпoдaрcькoгo підприємcтвa «AГРO-ДAР»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Пoткінa, М. В.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дипломна робота на здобуття кваліфікації бакалавр. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Міністерства освіти і науки України, Миколаїв, 2022 р.Метою дослідження є: розробка та обґрунтування бізнес-плану розширення діяльності підприємства.У процесі виконання дипломної роботи було використано такі методи дослідження: системний підхід (який дозволив виявити проблеми підвищення ефективності діяльності підприємства), метод економічного аналізу (на основі якого була здійснена діагностика фінансового стану підприємства), метод експертної оцінки (для дослідження потенціалу підприємства), метод порівняння (за допомогою якого була визначена конкурентоспроможність компанії) та графічний метод (для представлення результатів дослідження).

Опис

Пoткінa, М. В. Рoзрoбкa тa oбґрунтувaння бізнеc-плaну діючoгo cільcькoгocпoдaрcькoгo підприємcтвa «AГРO-ДAР» : бакалаврська робота ; спец. 076 “Підприємництвo, тoргівля тa біржoвa діяльніcть“ / М. В. Пoткінa ; наук. кер. O. П. Гурченкoв. – Миколаїв : НУК, 2022. – 98 с.

Ключові слова

бізнес-планування, бізнес-план, конкурентоспроможність, потенціал, розширення діяльності підприємства, 076 “Підприємництвo, тoргівля тa біржoвa діяльніcть“, business planning, business plan, competitiveness, potential, enterprise development

Бібліографічний опис