Контрольно-навчальне завдання як засіб активізації навчальної діяльності студента

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Автори

Коростильова, І. В.
Korostylova, I. V.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Удосконалення навчального процесу з урахуванням вимог сьогодення – одне з важливих завдань системи освіти. Описується досвід застосування контрольно-навчальних завдань в практиці викладання соціально-гуманітарних дисциплін. Аналізуються переваги застосування цього методу
Improving the educational process taking into account the requirements of the present is one of the important tasks of the education system. The experience of applying control and teaching tasks in the practice of teaching social humanitarian disciplines is described. The benefits of this method are analyzed.

Опис

Коростильова, І. В. Контрольно-навчальне завдання як засіб активізації навчальної діяльності студента / І. В. Коростильова // Гуманіт. вісн. НУК. – Миколаїв : НУК, 2010. – Вип. 3. – С. 92–94.

Ключові слова

постіндустріальне суспільство, життєвий успіх, ефективність діяльності, вміння, навички, контрольно-навчальне завдання, контроль, трансформація, аналіз, рефлексія, соціальна реальність

Бібліографічний опис

Зібрання