Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни "Моделювання та прогнозування стану довкілля"

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Автори

Благодатний, В. В.
Магась, Н. І.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

В методичних вказівках наведено методики для визначення максимальної приземної концентрації забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери, поля концентрації шкідливої домішки, розсіювання забруднюючих речовин на місцевостях зі складним рельєфом, забруднення атмосферного повітря на промисловому майданчику з урахуванням впливу забудови. Висвітлено питання особливостей прогнозування забруднення повітря автотранспортом, а також поширення токсичних та радіоактивних домішок. Призначено для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування".

Опис

Благодатний, В. В. Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни "Моделювання та прогнозування стану довкілля" [Електронний ресурс] : електрон. вид. комбін. використання на DVD-ROM. У 2 ч. Ч. 1 / В. В. Благодатний, Н. І. Магась ; НУК ім. адмірала Макарова. – Електрон. дані. – Миколаїв : НУК, 2011. – 7 електрон. опт. дисків (DVD-ROM). – Назва з етикетки диска.

Ключові слова

розсіювання домішок, гранично допустима концентрація, максимальна приземна концентрація, моніторинг забруднення атмосфери

Бібліографічний опис