Розвиток науки в концепції Т. Куна

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Старков, І. М.
Патлайчук, О. В.
Гончарова, О .О.
Starcov, Ihor
Patlaichuk, Oksana
Goncharova, Olena
Стаков, И. Н.
Патлайчук, О. В.
Гончарова, О. О.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Великий внесок в філософію науки зробили автори періоду постпозитивізму, описуючи її етапи розвитку та роль вченого в науці. Томас Кун розгорнуто дав своє уявлення про розвиток науки в своїй роботі «Структура наукових революцій» та надав своє тлумачення таким термінам, як «парадигма» та «дисциплінарна матриця».

Опис

Старков, І. М. Розвиток науки в концепції Т. Куна / І. М. Старков, О. В. Патлайчук, О. О. Гончарова // Матеріали ІІІ наук.-практ. конф. аспірантів та здобувачів наукового ступеню PhD (доктор філософії) "Сучасні проблеми філософіі науки". – Миколаїв : НУК, 2019. – С. 35–37.

Ключові слова

постпозитивізм, парадигма, нормальна наука, зріла наука, аномалії в науці, наукові революції, post-positivism, paradigm, normal science mature science anomalies in science, scientific revolutions, постпозитивизм, парадигма, нормальгная наука зелая наука аномалии в науке, научные революции

Бібліографічний опис