Обгрунтування впроваждження системи роздільного збору відходів для м. Миколаєва

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Іванчатенко, А. В.
Ivanchatenko, A. V.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Пояснювальна записка присвячена аналізу проблем поводження з побутовими відходами в Європі та Україні і пошуку оптимальних принципів роздільного збору вторинної сировини для міста Миколаєва. Метою магістерської роботи є аналіз результатів анкетування та вирішення проблем, які стосуються проблеми поводження в місті Миколаєві. Об’єкт дослідження – система збору, зберігання твердих побутових відходів. Предмет дослідження – процес поводження з твердими побутовими відходами для покращення санітарного стану міста Миколаєва. У першому розділі досліджено поводження з відходами в Європі та на Україні і закордонний досвід впровадження первинної системи сортування відходів. У другому розділі проаналізовано соціальні проблеми, що впливають на стан навколишнього середовища в Україні. У третьому розділі здійснено аналіз результатів анкетування населення міста Миколаєва. У четвертому розділі розроблено нові принципи роздільного збору вторинної сировини в місті Миколаєві. У п’ятому розділі проаналізовано фінансову складову впровадження системи сортування відходів в місті Миколаєві. У шостому розділі розглянуто охорону праці та вимоги до обладнання та працівників комунальних підприємств. Кількість сторінок – 94. Кількість рисунків в пояснювальні записці – 100. Кількість таблиць – 5. Використано 49 літературних джерел.

Опис

Іванчатенко, А. В. Обгрунтування впроваждження системи роздільного збору відходів для м. Миколаєва = Substantiation of introduction of system of separate waste collection for the city of Nikolaev : магістерська робота ; спец. 183 “Технології захисту навколишнього середовища“ / А. В. Іванчатенко ; наук. кер. Л. М. Маркіна. – Миколаїв : НУК, 2020. – 103 с.

Ключові слова

тверді побутові відходи, стратегія поводження, роздільний збір, сортування, анкетування, соціальне дослідження, існуючий стан, 183 “Технології захисту навколишнього середовища“, solid household waste, management strategy, separate collection, sorting, questionnaires, social research, current state

Бібліографічний опис