Покоління Х: основні характеристики у філософсько-антропологічному дискурсі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

Автори

Фаріонов, М. В.
Гончарова, О. О.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Миколаїв: НУК

Анотація

Робота присвячена основним особливостям покоління Х, закономірностям його розвитку та специфіці сприйняття ним соціальної реальності. Робиться акцент на тому, що покоління Х це покоління, яке пройшло своє повне становлення у минулому ХХ столітті, тому воно часто зазнає дезорієнтації у мінливому сьогоденні, просякнутому всебічним використанням мережі Інтернет і породженими цією мережею соціальними комунікаціями.

Опис

Фаріонов, М. В. Покоління X: основні характеристики у філософсько-антропологічному дискурсі / М. В. Фаріонов, О. О. Гончарова // Матеріали І всеукр. студ. наук.-практ. конф. "Філософські та культурологічні проблеми людства очима студентства. – Миколаїв : НУК, 2018. – С. 112–114.

Ключові слова

покоління Х, перспективи, виклики, майбутнє, особливості розвитку, реальність

Бібліографічний опис