Розробка технології складання і зварювання фундаменту стійки конвеєру зі сталі 10 ХСНД

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Нененко, С. В.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Даний дипломний проект висвітлює проблему розробки технології складання та зварювання стійки конвеєру. Метою дослідження є розробка технології складання і зварювання, яка передбачає підвищення продуктивності праці, скорочення собівартості і підвищення якості продукції. Дипломний проект складається з вступу, 5-ти розділів основної частини, висновків та списку використаної літератури. Розрахунково-пояснювальна записка містить ____ аркушів, графічна частина – 5 аркушів. Результатами виконаної роботи є: здійснення аналізу існуючої технології виготовлення конструкції та способів її зварювання; визначення очікуваної структури зварного з'єднання та його механічних властивостей; розрахунок собівартості складально-зварювальних робіт при виконанні річної програми випуску стійок конвеєру кількістю 500 шт.; вирішення питань охорони праці та техніки безпеки.

Опис

Нененко, С. В. Розробка технології складання і зварювання фундаменту стійки конвеєру зі сталі 10 ХСНД = Development of technology for assembly and welding of the foundation of the conveyor rack made of steel 10 HSND : бакалаврська робота ; спец. 131 “Прикладна механіка“ / С. В. Нененко ; наук. кер. О. М. Костін. – Миколаїв : НУК, 2021. – 74 с.

Ключові слова

сварка, суднобудування, корпус судна, деформація, 131 “Прикладна механіка“, quarrel, shipbuilding, deformation

Бібліографічний опис