Покращення екологічних показників двигуна автонавантажувача, потужністю 60 кВт, за рахунок вдосконалення системи подачі палива. Прототип 4Ч 9,8/12,7

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Ісайко, Микола Миколайович

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

В кваліфікаційній роботі, згідно поставленого завдання запропоновано конструкторське рішення щодо покращення екологічних показників двигуна автонавантажувача потужністю 60 кВт, спроектованого на базі двигуна прототипу 4Ч 9,8/12,7 за рахунок вдосконалення системи подачі палива. В роботі описано об’єкт встановлення двигуна, яким універсальний навантажувач Балканкар «Рекорд-2». Розглянуто та описано особливості конструкції та роботи двигуна-прототипу Д-3900К. Виконано розрахунок параметрів робочого циклу двигуна, на основі результатів якого, побудовано теоретичну та дійсну індикаторну діаграми. Визначено величини сил та моменти що діють в кривошипно-шатунному механізмі двигуна та складових зовнішнього теплового балансу. Описано будову штатної системи подачі палива. Проаналізовано її переваги та недоліки. Запропоновано заходи щодо вдосконалення системи подачі палива для покращення екологічних показників двигуна. Представлено конструкторське рішення, яке передбачає подачу змішаного палива, основу якого складає рідке дизельне паливо, з добавкою рідкої фази зрідженого газу. Запропоновано конструкцію форсунки для подачі змішаного палива. Розраховано основні параметри елементів системи живлення. Розглянуто проблеми щодо негативного впливу токсичних компонентів відпрацьованих газів на навколишнє середовище. Розраховано показники основних токсичних компонентів проектованого двигуна. Визначено можливі небезпеки що можуть виникати під час ремонту та експлуатації двигуна, та запропоновано заходи щодо їх запобігання. Визначено рівні шуму та вібрації проектованого двигуна.

Опис

Ісайко, М. М. Покращення екологічних показників двигуна автонавантажувача, потужністю 60 кВт, за рахунок вдосконалення системи подачі палива. Прототип 4Ч9,8/12,7 : бакалаврська робота ; спец. 142 "Енергетичне машинобудування" / М. М. Ісайко ; наук. кер. І. А. Швець. – Первомайськ : ПННІ НУК, 2022. – 78 с.

Ключові слова

універсальний навантажувач, двигун, робочий цикл, система подачі палива, паливний насос, форсунка, вібрація, шум, 142 "Енергетичне машинобудування", universal loader, engine, working cycle, fuel supply system, fuel pump, nozzle, vibration, noise

Бібліографічний опис