Підвищення ефективності суднових котлів при спалюванні водоналивних емульсій = Increase of efficiency of ships boilers at incineration of water-fuel emulsions

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012-06-25

Автори

Горячкін, Андрій Володимирович
Goryachkin, A. V.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дослідження, проведені на основі запропонованої моделі теплотехнічних і термохімічних процесів, показують, що спалювання ВПЕ з водовмістом W г близько 30 % надає можливість одночасно вирішувати задачі підвищення надійності роботи суднових котлів, захисту навколишнього середовища, забезпечення енергозбереження при спалюванні важких залишкових палив, що підтверджується результатами експериментальних та аналітичних досліджень = The researches conducted on the basis of the offered mathematical model show that incineration of WFE with Wr about 30 % gives possibility simultaneously to decide the tasks of defence of environment, increase of reliability of work, providing of energy-savings at incineration of heavy remaining fuels, that is confirmed by the results of experimental and analytical researches.

Опис

Горячкін, A. B. Підвищення ефективності суднових котлів при спалюванні водоналивних емульсій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.08.05 / A. B. Горячкін ; НУК ; наук. кер. В. М. Горбов. - Миколаїв, 2007. - 20 с.

Ключові слова

суднова енергетична установка, допоміжний та утилізаційний котли, водопаливна емульсія, низькотемпературна корозія, надійність і довговічність, зниження токсичності, підвищення ККД, ship propulsion plant, auxiliary and utilization boilers, water-fuel emulsion, low temperature corrosion, decline of toxicness, efficiency

Бібліографічний опис

Зібрання