Розробка системи керування електропривода насоса суднової системи змащення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Шевченко, Володимир Сергійович
Shevchenko, Volodymyr S.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Об’єм пояснювальної записки становить 91 аркуш, вона містить 4 розділи, 27 рисунків, 5 таблиць, 21 найменування в списку використаної літератури. Мультимедійна презентація представлена на 11 слайдах. Об’єктом дослідження є перехідні процеси в розробленій системі керування електропривода насоса суднової системи змащення. Предметом дослідження є показники якості керування в розробленій системі керування електропривода насоса суднової системи змащення. Метою роботи є розробка системи керування електропривода насоса суднової системи змащення. В роботі розроблено систему керування електропривода насоса А1 3В 4/160-5,8/160Б перекачування мастила суднової системи змащення. Застосовано систему скалярного керування, наведено її функціональну і структурну схеми. В автоматизованому електроприводі насоса суднової системи змащення використано асинхронний двигун RA200LB2 потужністю 37 кВт з частотою обертів 2950 об/хв та перетворювач частоти С200-4T-0370 потужністю 37 кВт. В роботі виконано синтез структури і розрахунок налаштувань регуляторів системи скалярного керування електропривода насоса А1 3В 4/160-5,8/160Б перекачування мастила суднової системи змащення, побудовано перехідній характеристики за швидкістю. Отримано основні показники якості керування: перерегулювання – 15,1 %, час перехідного процесу 0,9 с. Також, в кваліфікаційній роботі магістра приділена увага аналізу основних правил міжнародної конвенції MARPOL-73/78.

Опис

Шевченко, В. С. Розробка системи керування електропривода насоса суднової системи змащення = Development of a control system for the ship's electric drive lubrication systems : робота магістра ; 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" / В. С. Шевченко ; наук. кер. І. С. Білюк. – Херсон : ХФ НУК, 2020. – 92 с.

Ключові слова

система керування, автоматизований електропривод, насос, суднова система змащення, перехідні процеси системи, показники якості керування, control system, automated electric drive, pump, ship lubrication system, system transients, control quality indicators

Бібліографічний опис