Результативність і проблеми залучення іноземних інвестицій в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Дубова, С. С.
Вдовиченко, Л. Ю.
Dubova, S. S.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У доповіді представлено особливості залучення іноземних інвестицій в Україну. Обґрунтовано позитивні та негативні чинники при залученні іноземних інвестицій в Україні. Висвітлено основні підходи до вдосконалення державної політики щодо покращення залучення іноземних інвестицій в Україні для успішного функціонування національної економіки та забезпечення конкурентоспроможності на світовому ринку.
The report presents the features of attracting foreign investments to Ukraine. The positive and negative factors in attracting foreign investments in Ukraine are substantiated. The main approaches to the improvement of the state policy on improving the attraction of foreign investments in Ukraine for successful functioning of the national economy and ensuring competitiveness in the world market are highlighted.

Опис

Дубова, С. С. Результативність і проблеми залучення іноземних інвестицій в Україні / С. С. Дубова, Л. Ю. Вдовиченко // Матеріали всеукр. наук. екон. читань з міжнар. участю «Трансформація економічних процесів у морегосподарському комплексі України», 17–18 груд. 2019 р. – Миколаїв : Вид. Торубара В. В., 2019. – С. 139–144.

Ключові слова

іноземні інвестиції, світова економіка, національні економічні інтереси, національна економіка, foreign investment, world economy, national economic interests, national economy

Бібліографічний опис