Визначення залежності рівня розвитку Причорноморського регіону від напрямків реалізації фіскальної політики

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Іртищева, Інна Олександрівна
Криленко, Дмитро Володимирович
Irtyshcheva, Inna Oleksandrivna
Krylenko, Dmytro Volodymyrovych

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Детально досліджено вплив рівня розвитку Причорноморського регіону (на прикладі Миколаївської, Одеської та Херсонської областей) від напрямів реалізації фіскальної політики держави. Проведений аналіз доводить, що створено більш сприятливі умови для ведення господарської діяльності в Причорноморському регіоні. Забезпечено якісне сервісне обслуговування платників та сумлінне ставлення бізнесу до сплати податків. Запорука економічної стабільності та економічної безпеки – це високий рівень відповідальності бізнесу регіону. Покращення умов для ведення бізнесу спричинили збільшення доходної частини регіону та зростання надходжень до місцевого бюджету, що надало можливість органам місцевого самоврядування спрямувати додаткові кошти на фінансування соціально-культурної сфери життя усіх верств населення та мешканців регіону. Доведено, що показник бюджетних доходів громад не є миттєвим індикатором відновлення економічного зростання. На доходи місцевих бюджетів впливають наступні чинники: інфляція, зростання номінальної заробітної плати, пряма державна підтримка (трансферти), фіскальна децентралізація. Розширення прав регіональних місцевих органів та передача їм низки повноважень дозволить стимулювати розвиток промисловості та малого бізнесу, тільки після цього можна буде спостерігати збільшення частки власних і закріплених джерел доходів у місцевих бюджетах і зменшення частки трансфертів. Визначено, що стратегічне регіональне економічне зростання в процесі реалізації фіскальної політики повинно досягти головної мети – збільшення доходів та повноважень регіонів, а звідси і покращення соціально-економічного становища. На сучасному етапі розвитку фіскальної системи необхідно: децентралізувати не лише видатки, але й доходи; зменшити регіональні диспропорції та забезпечити економічний розвиток регіонів; налагодити прозорий процес бюджетного фіскального вирівнювання для усунення регіонального дисбалансу; система фінансування повинна бути прозорою і контрольованою.

Опис

Іртищева, І. О. Визначення залежності рівня розвитку Причорноморського регіону від напрямів реалізації фіскальної політики = Impact of the development level of the black sea region on the directions of implementation of fiscal policy / І. О. Іртищева, Д. В. Криленко // Економічний аналіз: зб. наук. пр. ТНЕУ. – Тернопіль: ТНЕУ, 2017. – Т. 27. – № 4. – С. 299–306.

Ключові слова

фіскальна політика, регіональна політика, податкове навантаження, державне регулювання, регіональне зростання, fiscal policy, regional policy, tax burden, state regulation, regional growth

Бібліографічний опис