Моніторинг ефективності використання трудового потенціалу регіону

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Мігай, Наталя Борисівна

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Розглянуто еволюцію поглядів та теоретичні аспекти поняття "трудовий потенціал". Визначено фактори, що впливають на формування конкурентних переваг трудового потенціалу регіону. Здійснено моніторинг ефективності використання трудового потенціалу регіону на основі розрахунку інтегрального показника. Запропоновано сформувати механізм відтворення трудового потенціалу регіону.

Опис

Мігай, Н. Б. Моніторинг ефективності використання трудового потенціалу регіону = Monitoring of efficiency of use of the labour potential of the region / Н. Б. Мігай // Молодий вчений. – 2017. – № 4.4 (44.4). – С.77–81.

Ключові слова

моніторинг, регіон, трудовий потенціал регіону, конкурентоспроможність трудового потенціалу, фактори впливу, механізм відтворення, monitoring, region, labour potential of the region, competitiveness of labour potential, factors of influence, mechanism of reproduction

Бібліографічний опис

Зібрання