Розвиток механізмів управління машинобудівним підприємством

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Вільчик, О. О.
Vilchyk, O.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Кваліфікаційна робота на здобуття ступеня магістра за спеціальністю 073 – Менеджмент, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв – 2020. Кваліфікаційна робота присвячена дослідженню теоретико-методичних положень основного механізма управління машинобудівного підприємства. Проведено аналіз операційної системи та організаційно-технологічної системи підприємства. Систематизовано методи формування та моніторингу бюджетів на поточний період. Проаналізовано формування бюджету постійних витрат, бюджету капітальних вкладень і нематеріальних активів, бюджету надходження коштів. Розкрито механізм поетапного створення відділу маркетингу, його задачі і функції. Розглянуті методи оцінки ринку на предмет позиціонування газотурбінної техніки на світовому ринку. Розроблено SWOT-аналіз конкуренції підприємства. Запропонована система організації підготовки договірної документації.

Опис

Вільчик, О. О. Розвиток механізмів управління машинобудівним підприємством = Development of machine-building enterprise management mechanism : магістерська робота ; спец. 073 “Менеджмент“ / О. О. Вільчик ; наук. кер. М. В. Фатєєв. – Миколаїв : НУК, 2020. – 107 с.

Ключові слова

управління, маркетинг, бюджетне планування, ринки збуту, підприємство, 073 “Менеджмент“, management, marketing, budget planning, markets that, the enterprise, outlet

Бібліографічний опис