Цифрова економіка в Україні: виклики сьогодення та завдання управління

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Іртищева, І. О.
Крамаренко, І. С.
Іртищев, О. С.
Гарагуля, А. В.
Ставцов, Р. В.
Irtyshcheva, I.
Kramarenko, I.
Irtyshchev, O.
Harahulia, A.
Stavtsov, R.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Метою статті є дослідження сучасного стану процесу цифровізації в Україні та розроблення організаційно-управлінської моделі управління нею. Проаналізовано, що за досліджуваний період ВВП збільшився у 3,3 рази, при цьому надходження від виду економічної діяльності інформація та телекомунікація у 4,2 рази. Частка виду економічної діяльності інформація та телекомунікації у складі ВВП в середньому становить 3-4% та має тенденцію до зростання, що є досить позитивним. Аналіз динаміки капітального інвестування за секцією діяльності інформація та телекомунікації за 2010–2018 роки свідчить про зростання частки телекомунікацій в його загальному обсязі капітальних інвестицій на 0,38 в.п. Таке підвищення відбулося внаслідок незначного збільшення інвестування телекомунікацій у 2018 році і загальним зростання суми капітальних інвестицій. В цілому, якщо за вісім років капітальні інвестиції збільшилися в 3,2 рази, то інвестиції за видом економічної діяльності інформація та телекомунікації в 3,5 разів. Аналіз структури капітального інвестування за секцією діяльності інформація та телекомунікації показав, що вона фактично не змінилась за період дослідження. Переважна сума коштів надходить за напрямом телекомунікації − 71%, видавнича діяльність, радіомовлення, телебачення − 16%, комп’ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг − 16% Доведено необхідність створення моделі управління цифровою економікою в Україні. Дана модель включає управління на трьох рівнях: І рівень − загальнонаціональний; ІІ рівень включає національні центри управління цифровою економікою до відповідних галузевих, приватних та інших центрів управління; ІІІ рівень − регіональні центри. Розраховано ефективність інвестиційних капіталовкладень в цифровізацію за умови використання організаційно-управлінської моделі, а саме інвестиції в цифрову економіку (інфраструктуру, цифровізацію виробництв, бізнесу, промисловості) збільшиться з 2,2 млрд $ у 2020 році до 20 млрд $ у 2030 і це призведе до дії акселератора, додатковому створенню ВВП за рахунок цифровізації до з 17 млрд $ до 280 млрд $ відповідно.

Опис

Цифрова економіка в Україні: виклики сьогодення та завдання управління = Digital economy in Ukraine: challenges of today and tasks of management / І. О. Іртищева, І. С. Крамаренко, О. С. Іртищев, А. В. Гарагуля, Р. В. Ставцов // Ефективна економіка. – 2020. –№ 7. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8074.

Ключові слова

цифровізація, цифрова економіка, капітальні інвестиції, капіталовкладення, ВВП, організаційно-управлінська модель управління, digitalization, digital economy, capital investments, capital investments, GDP, organizational and managerial management model

Бібліографічний опис