Розробка удосконаленої конструкції шатунно-поршневої групи газового двигуна потужністю 620 кВт. Прототип - 6ГЧН25/24

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Автори

Марченко, Роман Олександрович

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Наведено обґрунтування вибору конструкції поршня з додатковим маслоз’ємним кільцем на юбці поршня. Також проведений аналіз конструкції поршнів двигуна – прототипа та виявленні основні недоліки при їх роботі. За результатами аналізу та на основі опрацювання літератури було запропоновано змінити конструкцію поршня з метою забезпечення положення поршня, співвісне до осі циліндра за рахунок встановлення додаткового маслоз’ємного кільця. Проведенні розрахунки на міцність підтвердили можливість застосування конструкції поршня з додатковим маслоз’ємним кільцем для газового двигуна потужністю 620 кВт при частоті обертання колінчатого валу 600 хв-1

Опис

Марченко, Р. О. Розробка удосконаленої конструкції шатунно-поршневої групи газового двигуна потужністю 620 кВт. Прототип - 6ГЧН25/24 : бакалаврська робота ; спец. 142 "Енергетичне машинобудування" / Р. О. Марченко; наук. кер. С. М. Доценко. – Первомайськ : ПННІ НУК, 2023. – 65 с.

Ключові слова

газовий двигун, поршнева група, поршень, маслоз’ємне кільце, показники двигуна, 142 "Енергетичне машинобудування", gas engine, piston a groupa, piston, oil detachableringe, engine performance

Бібліографічний опис