Сучасний стан та чинники розвитку освіти дорослих

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Тубальцева, Н. П.
Тубальцева, С. А.
Тубальцев, А. М.
Tubaltseva, N.
Tubaltseva, S.
Tubaltsev, A.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Стаття присвячена питанням освіти дорослих у зв’язку зі станом продуктивних сил при переході суспільства до подальшого етапу розвитку. Розглядаються соціальні та економічні причини становлення освіти дорослих. Визначені етапи розвитку освіти дорослих, як наукового знання у взаємозв’язку з бурхливим розвитком капіталістичного способу виробництва та формуванням продуктивних сил. Проаналізовані функції освіти дорослих в історичному контексті становлення технологічних укладів. Виявлені чинники розвитку освіти дорослих, які в сучасних умовах впливають на продуктивні сили суспільства. Розкрито передумови необхідності переходу андрагогічної освіти в освіту впродож життя.

Опис

Тубальцева, Н. П. Сучасний стан та чинники розвитку освіти дорослих = The current state and factors of adult education development / Н. П. Тубальцева, С. А. Тубальцева, А. М. Тубальцев // Вісн. ХНАУ. Сер. Економічні науки. – Харків : ХНАУ, 2019. – № 1. – С. 213–223.

Ключові слова

освіта дорослих, андрагогіка, освіта впродовж життя, образование взрослых, андрагогика, образование в течении жизни, adult education, andragogy, lifelong education

Бібліографічний опис