Підготовка фахівців для суднобудівної галузі: європейський досвід та національні реалії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Іртищева, І. О.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

В статті доведено, що стратегія інноваційного розвитку економіки України, забезпечення її національної безпеки і обороноздатності висувають особливі вимоги до суднобудівної галузі як наукоємної високотехнологічної промисловості. Найважливішим елементом інноваційного розвитку суднобудування є його кадрове забезпечення фахівцями різного рівня професійної підготовки. Проаналізовано сучасний стан системи підготовки фахівців для галузі суднобудування. Вивчено провідний європейський досвід, можливості його адаптації та впровадження в Україні. Наведемо три ключові позиції, якими має володіти сучасний фахівець з суднобудування. Першочергова – це знання англійської мови. Друга позиція – це знання предметної області (фахова підготовка). Третя позиція – це володіння сучасними комп’ютерними технологіями.

Опис

Іртищева, І. О. Підготовка фахівців для суднобудівної галузі: європейський досвід та національні реалії // International security in the frame of modern global challenges : Collection of scientific works / A. Baležentis, T. Sudnickas, A. Miceikienė, J. Ramanauskas, R. Stašys, O. Yatsenko, O. Shvydanenko, O. Tkachenko, I. Kulaga, L. Kozlovska. – Vilnius : Mykolas Romeris University, 2018. – P. 243–250.

Ключові слова

суднобудування, суднобудівна галузь, підготовка кадрів, фахова підготовка, морська інженерія, shipbuilding, shipbuilding industry, personnel training, professional training, marine engineering

Бібліографічний опис