Латинська мова. Тестові завдання для самоконтролю та самостійної роботи студентів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Автори

Шаманова Наталія Євгенівна

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Тестові завдання розроблені відповідно до програми навчальної дисципліни «Латинська мова» для фахівців першого рівня вищої освіти галузі знань 03 «Гуманітарні науки» за спеціальністю 035 «Філологія» спеціаліза¬ції 035.10 «Прикладна лінгвістика». Пропонується діагностичний блок у вигляді базових тестових завдань і завдань підвищеної складності до кожної теми курсу латинської мови та рекомендована література для самостійної роботи студентів. Призначено для викладачів латинської мови та студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Опис

Шаманова, Н. Є. Латинська мова. Тестові завдання для самоконтролю та самостійної роботи студентів : метод. вказівки / Н. Є. Шаманова. – Миколаїв : НУК, 2023. – 56 с.

Ключові слова

Бібліографічний опис