Правове регулювання лобізму: досвід Польщі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Автори

Ломжець, Ю. В.
Lomzhets, Yu. V.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Аналізується поняття лобізму, його форми, а також передумови законодавчого урегулювання лобізму в Україні. Розглядається досвід правового регулювання лобістської діяльності в Польщі
Lobbyism is a special form of activity. It is connected with pressure on governments for adopting the certain decisions. In modern Ukrainian realities the word «lobbying» is used to illustrate any opaque political decisions, trade and economic agreements in government. That is why lobbying demonstrated in its worst forms in Ukraine. Lobbyists are criticized. Lobby is recognized as a source of most corruption scandals.

Опис

Ломжець, Ю. В. Правове регулювання лобізму: досвід Польщі / Ю. В. Ломжець // Гуманіт. вісн. НУК. – Миколаїв : НУК, 2016. – Вип. 9. – С. 113–122.

Ключові слова

лобізм, влада, політичний режим, демократія, народовладдя, плюралізм, група тиску, lobbying, government, political regime, democracy, sovereignty of the people, pluralism, pressure group

Бібліографічний опис