Дослідження інструментів управління соціальними проектами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Калабін, С. Ю.
Kalabin, S. Yu.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Калабін С. Ю. «Дослідження інструментів управління соціальними проектами». – На правах рукопису. Магістерська робота за спеціальністю 122 –Комп’ютерні науки, освітня програма – Управління проектами. Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова. Миколаїв, 2021. В роботі розглядаються питання соціального проектування. Досліджено концептуальні положення управління проектами та програмами. Проведено аналіз підходів та методів соціального проектування, аналіз проекту створення соціального пункту прокату, розроблено комплексний план проекту. Розглянуті питання охорони праці, охорони навколишнього середовища. У якості інструментальних засобів використано програмний комплекс MS Project.

Опис

Калабін, С. Ю. Дослідження інструментів управління соціальними проектами = Research of social project management tools : магістерська робота ; спец. 122 “Комп’ютерні науки“ / С. Ю. Калабін ; наук. кер. Лб. С. Чернова. – Миколаїв : НУК, 2021. – 87 с.

Ключові слова

соціальний проект, управління, методи, велопрокат, 122 “Комп’ютерні науки“, social project, management, methods, bike rental

Бібліографічний опис