Фізична культура як засіб формування здорового способу життя студентської молоді у вищому навчальному закладі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Литвиненко, О. М.
Адаменко, О. О.
Борецька, Н. О.
Lytvynenko, O. M.
Adamenko, O. O.
Boretska, N. O.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті здійснено аналіз проблеми використання фізичної культури як засобу формування здорового способу життя студентської молоді в умовах вищого навчального закладу. Обґрунтовано науковий апарат дослідження. Сформульовано мету, завдання, предмет і об’єкт дослідження. Розкрито наукову новизну, визначено етапи та перспективи подальшого дослідження.
The article analyzes the problem of the use of physical culture as a means for forming healthy lifestyle of student youth in a higher education institution. The scientific apparatus of the research is substantiated. Aims, goals, objectives are identified. The scientific novelty is covered, the stages and prospects of further research are determined.

Опис

Литвиненко, О. М. Фізична культура як засіб формування здорового способу життя студентської молоді у вищому навчальному закладі / О. М. Литвиненко, О. О. Адаменко, Н. О. Борецька // Молодий вчений. – 2018. – № 4. – С. 283–287.

Ключові слова

фізична культура, засіб, здоровий спосіб життя, студентська молодь, вищий навчальний заклад, physical culture, means, healthy lifestyle, student youth, higher education institution

Бібліографічний опис