Статті (ТООтаПС)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 62
 • Документ
  Спортсмени-миколаївці – жертви репресій комуністичної системи
  (2023) Марцінковський І. Б.
  Характерною особливістю тоталітарної радянсько-комуністичної системи є запровадження терору на державному рівні, як інструменту утримання влади. Репресій зазнали не тільки очевидні вороги режиму, але й представники інших політичних партій до встановлення однопартійності, військові, інтелігенції, аристократії, духовенства, прості робітники й селяни. За видуманими звинуваченнями репресій зазнали й спортсмени. Тема репресій з боку більшовицько-комуністичного режиму в останні десятиліття широко висвітлювалася, але такі публікації стосувалися у переважній більшості щодо представників різних соціальних груп та професій, а щодо репресій спортсменів висвітлена недостатньо. У списку репресованих є відомі свого часу спортсмени, біографії яких пов’язані з Миколаївщиною. Незважаючи на зусилля останніх років з боку істориків та краєзнавців, багато імен ще й дотепер залишаються маловідомими, а то й зовсім невідомими серед широкого загалу мешканців краю, спортсменів і навіть спортивних функціонерів нашої області. У статті розглянуто біографічні дані репресованих відомих спортсменів-миколаївців, а серед них футболістів Пилипа Рябова, Станіслава Леута, Валентина Прокоф’єва, плавця Семена Бойченка, важкоатлета Івана Круца.
 • Документ
  Аналіз випадків смертей школярів та студентів, пов’язаних із фізичною культурою
  (2022) Марцінковський, І. Б.; Martsinkovsky, I. B.
  Фізичне виховання покликане розвивати життєві сили і загальну дієздатність людини. Попри зазначене, час від часу в українських засобах масової інформації оприлюднюється інформація про випадки раптової смерті школярів і студентів, пов’язані з фізичними вправами. Метою нашого дослідження стало встановити причини і структуру випадків смерті у школярів і студентів на спортивних майданчиках, а також розроблення рекомендацій для їх унеможливлення. На підставі проведеного аналізу встановлено, що основними причинами смерті у школярів і студентів на спортивних майданчиках є серцева патологія та травми, отримані внаслідок падіння футбольних воріт. Змінити ситуацію повинна поінформованість педагогів, учнів і студентів про нещасні випадки та заходи з їх попередження, покращення медичних оглядів, дотримання правил користування спортивним обладнанням і снарядами з виключенням можливостей їх нецільового використання та втілення додаткових удосконалених вимог щодо їхньої перевірки при експлуатації. Випадки раптової серцевої смерті серед школярів і студентів частіше виникають в осіб чоловічої статі підліткового віку в осінні та весняні сезонні періоди. Така особливість дозволяє звернути більшу увагу педагогів і медиків до стану здоров’я та самопочуття при медичному оглядій під час занять фізичною культурою. Забезпеченість усіх громадських місць, у першу чергу загальноосвітніх і вищих навчальних закладів, спортивних споруд, автоматичними зовнішніми дефібриляторами та проведення навчань серед немедичного персоналу для їх користуванням й прийомів серцево-легеневої реанімації дозволить, виходячи з досвіду розвинених країн, зберегти життя багатьом молодим людям.
 • Документ
  Функциональное состояние гребцов на байдарках на этапе специальной базовой подготовки
  (2019) Богуш, Владимир; Гетманцев, Сергей; Богатырев, Константин; Тарасова, Анна; Кулаков, Юрий; Яцунский, Евгений; Богуш, Володимир; Гетманцев, Сергій; Богатирьов, Костянтин; Тарасова, Анна; Кулаков, Юрій; Яцунський, Євген; Bogush, Volodymyr; Getmantsev, Sergiy; Bogatyirev, Konstantin; Tarasova, Ganna; Kulakov, Yuriy; Yatsunskiy, Yevgen
  Мета: провести комплексне дослідження функціонального стану, основних властивостей нервової системи спортсменів, що спеціалізуються у веслуванні на байдарках, для подальшого визначення перспективності в даному виді спорту. Матеріал і методи: обстежувалися учні Вищого училища фізичної культури, що спеціалізуються у веслуванні на байдарках. Визначалися індивідуальні показники у віковій групі 15–16 років: 25 юнаків, 23 дівчат, усього – 48 спортсменів. Вивчення функціонального стану включало тест вимірювання ефекту тренувальної дії (ВЕТД), створений на основі теппінг-тесту, який дозволяє визначати комплекс кінематичних характеристик рухів в автономному режимі, а також вимірювалися візуально-моторні і слухо-моторні реакції, рівень м'язово-суглобової чутливості та координації рухів, потужність форсованих вдиху і видиху. Результати: проведені дослідження дозволили вивчити функціональний стан спортсменів. У спортивній діяльності різні функціональні системи організму працюють у режимі гранично можливих фізичних навантажень, при цьому організм пристосовується до факторів зовнішнього і внутрішнього середовища, а між ними встановлюється рівновага. Динамічне спостереження за функціональним станом, облік індивідуальних особливостей, що визначають перспективність спортсмена, дозволяє забезпечувати оптимальну фізичну працездатність, поліпшити ефективність тренувального процесу, що сприяє досягненню високих спортивних результатів. Збереження результату діяльності (швидкий початок роботи, підтримання швидкості на дистанції, прояв витривалості, загальної працездатності) при розвитку втоми обумовлено формуванням специфічних і рухливих адаптаційних реакцій, при яких спостерігаються великі коливання основних параметрів структури руху, що забезпечать ефективне розв'язання рухової задачі. Висновки: запропоновані тести вимірювання ефекту тренувальної дії, електроміорефлексометріі, пневмотахометрії і реверсивної динамометрії є досить інформативними у спортивній практиці і дозволяють визначити та оцінити індивідуальні передумови спортивних досягнень. Отримані дані можуть бути застосовані в тренувальному процесі при підготовці спортсменів з урахуванням вікової динаміки розвитку фізичних якостей, соматичних, сенсорних і вегетативних систем організму при відборі, побудові і корекції навчально-тренувального процесу, вивченні компенсаторних реакцій і відновних процесів у спортивній діяльності.
 • Документ
  Виступ збірної команди України з фехтування на Іграх ХХХІІ Олімпіади та перспективи її виступу на наступних Олімпійських іграх
  (2021) Кувалдіна, О. В.; Дрюков, В. О.; Kuvaldina, Olga; Driukov, Volodymyr
  Аналіз результатів виступів українських спортсменів на Іграх ХХХІІ Олімпіади дають змогу вказати на фактори слабкого виступу українських спортсменів в особистих змаганнях у жіночій шаблі та шпазі, а також у чоловічих командних змаганнях на шпагах, незважаючи на можливості завоювання медалей у цих видах спорту згідно з даними багатьох аналітиків, як компанія Infostrada Sports, так і інших експертів, що спеціалізуються на спортивній статистиці. До них на наш погляд відносяться: незадовільний рівень ефективності процесу виходу на пік готовності спортсменів до Олімпійських ігор; відсутність психологічної стійкості спортсменів на змаганнях; слабка тактична підготовка окремих спортсменів. Показано, що незважаючи на невдалий виступ в олімпійському Токіо збірної команди України з фехтування, цей вид єдиноборств має значний потенціал стосовно покращення спортивних досягнень на Іграх ХХХІІІ Олімпіади 2024 р. в Парижі.
 • Документ
  Структура та зміст етапу безпосередньої підготовки спортсменів до Ігор XXXI Олімпіади у Ріо-де-Жанейро
  (2016) Дрюков, Володимир; Дрюков, Станіслав; Поліщук, Наталія; Будь, Володимир; Варвінський, Олександр; Сазонов, Віталій; Driukov, Volodymyr; Driukov, Stanislav; Polishchuk, Nataliia; Bud’, Volodymyr; Varvynskyi, Olexander; Sazonov, Vitalii
  Мета – удосконалення тренувального процесу на етапі безпосередньої підготовки до головних змагань з урахуванням індивідуальних особливостей спеціальної фізичної підготовленості спортсменів. Методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення, педагогічні, медико-біологічні, біохімічні та математичної статистики. Результати: розроблено модель етапу безпосередньої підготовки до головних змагань року як самостійної структурної одиниці в системі річного циклу підготовки у вигляді 8-тижневого макроциклу, який складається із двох фаз: стимулювання і підведення. Висновки: обґрунтовано один з напрямів підвищення ефективності тренувального процесу на етапі безпосередньої підготовки до головних змагань року, що ґрунтується на використанні індивідуального нормування тренувальних навантажень залежно від переважного розвитку у спортсменів тих або інших фізичних якостей.
 • Документ
  Оцінка і аналіз розвитку спортивного резерву у спортивних організаціях в Україні
  (2019) Дрюков, О. В.; Дрюков, В. О.; Driukov, О.; Driukov, V.
  Розглянуто питання стратегічного аналізу розвитку спортивного резерву в Україні. Показано, що на теперодним із популярних інструментів стратегічного аналізу є SWOT-аналіз. З метою виявлення основних проблем і причин, що стримують розвиток спортивного резерву в спортивних школах в Україні, було проведено SWOT-аналіз сильних і слабких сторін, можливостей і загроз на матеріалі ДЮСШ м. Києва, який надав загальну картину ситуації в ДЮСШ і показав, що на даний час розвиток спортивного резерву в ДЮСШ гальмує низка факторів внутрішнього та зовнішнього середовища які потребують ефективного управління і проведення низки реформ. Показано, що SWOT-аналіз є необхідним компонентом стратегічної оцінки розвитку спортивного резерву в спортивних школах.
 • Документ
  Правове регулювання міжнародної діяльності федерації сучасного п’ятиборства України
  (2019) Дрюков, О. В.; Панін, І. М.; Дрюков, В. О.; Driukov, O.; Panin, I.; Driukov, V.
  Показано, що Федерація сучасного п’ятиборства України (ФСПУ), будучи членом Міжнародного союзу сучасного п’ятиборства (UIPM), бере активну участь у міжнародній діяльності. Ця діяльність включає в себе: участь збірних команд України з сучасного п’ятиборства у міжнародних змаганнях – Олімпійських іграх, чемпіонатах світу та Європи; представників ФСПУ – в діяльності Міжнародного союзу сучасного п’ятиборства(UIPM), їх участь у виборах до керівних органів, комітетів та комісій UIPM; організації та проведення міжнародних змагань, на території України; українських турів світових проектів розвитку UIPM тощо. Цей напрям роботи регулюється як національними, так і міжнародними джерелами спортивного законодавства. З’ясовано, що до джерел спортивного законодавства UIPM належать Статут та інші документи, що регламентують діяльність міжнародної федерації. Встановлено, що співробітництво ФСПУ з UIPM сприяє вдосконаленню і внесенню коректив як у міжнародні, так і у внутрішні нормативно-правові документи, вирішуючи певною мірою проблеми розвитку сучасного п’ятиборства у світі та в Україні.
 • Документ
  Виступ збірних команд України з пріоритетних видів спорту на чемпіонатах світу та Європи 2018 року та перспективи їх подальших виступів
  (2019) Дрюков, Олександр; Павленко, Юрій; Дрюков, Володимир; Панін, Ігор; Driukov, Oleksandr; Pavlenko, Yrii; Driukov, Volodymyr; Panin, Igor
  Мета дослідження – проаналізувати виступи збірних команд України з пріоритетних видів спорту на чемпіонатах світу та Європи у 2018 р. та визначити основні напрями вдосконалення олімпійської підготовки українських спортсменів. Методи: аналіз літературних джерел, інформаційної мережі Інтернет, технічних протоколів чемпіонатів світу та Європи 2018 р. педагогічні спостереження, опитування. Результати: Аналіз досягнень, українських спортсменів у літніх олімпійських видах спорту в 2018 році свідчить про потенційні можливості успішного виступу на Іграх ХХХII Олімпіади у Токіо. На чемпіонатах світу та Європи з олімпійських видів спорту 58 спортсменів у складі збірних команд України з 15-ти видів спорту вибороли 44 медалі (8 золотих, 14 срібних та 22 бронзових). Висновки: Аналіз досягнень українських спортсменів у літніх олімпійських видах спорту на чемпіонатах світу та Європи у 2018 в році свідчить, що українські спортсмени мають потенціал вибороти 55-80 квот на участь у Іграх XXXII Олімпіади 2020 р. в Токіо, не враховуючи легку атлетику та бокс (чоловіки). Важливо спланувати у 2019 році участь у змаганнях та річну підготовку, враховуючи систему отримання олімпійських ліцензій в тому чи іншому виді спорту. Національні команди, які досягнуть мети з отримання олімпійських ліцензій у 2019 р., матимуть кращі можливості для цілеспрямованої підготовки та перспективи подальших виступів своїх спортсменів на Іграх XXXII Олімпіади 2020 р. у Токіо (Японія).
 • Документ
  Формування організаційної структури спорту відповідно до навколишнього середовища сучасної підготовки спортсменів
  (2016) Павленко, Юрій; Дрюков, Володимир; Pavlenko, Yurii; Driukov, Volodymyr
  Мета дослідження - виявлення та характеристика ефективних організаційних структур спорту вищих досягнень, що відповідають факторам навколишнього середовища сучасної спортивної підготовки. Методи дослідження: вивчення даних науково-методичної та спеціальної літератури, передового світового досвіду, порівняння, узагальнення. Результати: принциповим моментом стратегії створення сприятливого навколишнього середовища для олімпійської підготовки є розподіл організаційних, матеріально-технічних, методичних та інших ресурсів між різними видами спорту, спортивними дисциплінами і окремими спортсменами. Висновки: найважливішою умовою позитивного функціонування спорту вищих досягнень є відповідність його організаційної структури факторам навколишнього середовища, що впливають на ефективність спортивної підготовки.
 • Документ
  Показатели функционального состояния спортсменов 15–16 лет в различных видах спорта
  (2018) Богуш, В. Л.; Гетманцев, С. В.; Кувалдина, О. В.; Чумак, М. Ю.; Bogush, V. L.; Getmantsev, S. V.; Kuvaldina, O. V.; Chumak, M. Yu.
  Проводилось дослідження функціонального стану учнів Вищого училища фізичної культури, віком 15–16 років, загальною кількістю 72 особи, що спеціалізуються в академічному веслуванні, велоспорті та гандболі. Тестування проводилося за розробленою нами методикою вимірювання ефекту тренувальної дії, що моделює певною мірою умови тренувальної та змагальної діяльності, а також вивчалися сенсомоторні реакції на звуковий і світловий подразники, швидкість повітряного потоку на вдиху і видиху, точність м’язового зусилля. У спортивній діяльності під час формування специфічної рухової навички визначався функціональний стан організму, зміни моторних реакцій і психофізіологічних функцій. На підставі результатів дослідження функціональної підготовленості спортсменів була запропонована методика для якісного відбору за певним видом спорту, а також для вдосконалення тренувального процесу.
 • Документ
  Функциональное состояние спортсменов-гребцов на байдарках (юношей) при моделировании тренировочной деятельности
  (2018) Богуш, Владимир; Гетманцев, Сергей; Кувалдина, Ольга; Косенчук, Александр; Яцунский, Евгений; Bogush, Volodymyr; Getmantsev, Sergiy; Kuvaldina, Olga; Kosenchuk, Oleksandr; Yatsunskiy, Yevgen
  Мета: провести комплексне дослідження функціонального стану спортсменів (юнаків) різних вікових груп, що спеціалізуються у веслуванні на байдарках, для можливого подальшого визначення перспективності в даному виді спорту. Матеріал і методи: обстежувалися спортсмени різних вікових груп (11–12 років, 13–14 років, 15–16 років, 17–18 років) і спортивної кваліфікації, всього 95 осіб, за розробленою нами методикою вимірювання ефекту тренувального дії, а також вимірювалися візуально-моторні і слухо-моторні реакції, рівень м'язово-суглобової чутливості та координації рухів, потужність форсованого вдиху і видиху. Результати: проведені дослідження дозволили вивчити функціональний стан спортсменів. Оптимальна структура спортивної діяльності сприяє вдосконаленню всіх її компонентів, які на ранніх етапах і в силу вікових особливостей спортсменів, а також закономірностей розвитку рухових якостей істотно не впливають на рівень результату, проте мають великий вплив на появ відповідної функціональної основи, особливо на ранніх вікових періодах максимальної реалізації індивідуальних можливостей. Особливості реакції організму спортсменів є проявом ефективної індивідуальної адаптації до інтенсивних і складних подразників тренувальної та змагальної діяльності. Функціональний стан спортсменів визначається рівнем розвитку різних фізичних якостей, координаційних здібностей, властивостей нервової системи, оптимальне поєднання яких характерно для кожного конкретного виду спорту і дозволяє цілеспрямовано вибрати спортивну спеціалізацію. Висновки: запропоновані тести вимірювання ефекту тренувальної дії, електроміорефлексометрії, пневмотахометрії і реверсивної динамометрії є досить інформативними в спортивній практиці і дозволяють визначити і оцінити індивідуальні передумови спортивних досягнень. Отримані параметри функціонального стану дозволяють виявити індивідуальні особливості організму спортсмена, можливість їх корекції і управління тренувальним процесом. Проведені комплексні обстеження психофізіологічних і функціональних особливостей організму спортсменів-веслувальників дозволяють створити методики оцінки перспективності спортсменів в обраному виді спорту.
 • Документ
  Критерии оценки показателей быстроты движений в академической гребле у девушек
  (2017) Богуш, Владимир; Гетманцев, Сергей; Богатырев, Константин; Кулаков, Юрий; Кувалдина, Ольга; Яцунский, Евгений; Bogush, V.; Hetmantsev, S.; Bogatyrev, K.; Kulakov, Yu.; Kuvaldina, O.; Yatsunskyi, Ye.
  Мета: розробити критерії оцінки швидкісних здібностей за темпом рухів, часом та швидкістю одного руху, частотою рухів, що забезпечують виконання рухових дій у певних умовах конкретного проміжку часу. Матеріал і методи: обстежувалися дівчата, учні Вищого училища фізичної культури і студентки ВНЗ, що спеціалізуються в академічному веслуванні, різних вікових груп і спортивної кваліфікації, загалом 73 спортсменки. За розробленою нами методикою вимірювання ефекту тренувальної дії вивчалися швидкісні здібності, що характеризують прояв якості швидкості. На спеціальному стенді спортсмени здійснювали рухи рукою від мішені до мішені. У першому періоді тесту, тривалістю 15 с, спортсменки повинні були набрати максимальну швидкість; у другому періоді, тривалістю 60 с, необхідно було підтримувати досягнуту швидкість – досліджувалася дистанційна швидкість; у третьому періоді – 15 с, визначалася швидкісна витривалість – спортсменки повинні були виконувати рухове завдання з максимальною швидкістю. Визначалися темп, час і швидкість одиночного руху, частота рухів, а також досліджувалися сенсомоторні реакції на звуковий і світловий подразники при моделюванні умов тренувальної і змагальної діяльності. Результати: формування та вдосконалення рухових здібностей у конкретні вікові діапазони обумовлено високими темпами розвитку морфологічних і функціональних показників у сенситивні періоди. Отримані результати характеризують індивідуальні психофізіологічні особливості організму спортсменок в умовах моделювання спортивної діяльності, показують різну реакцію у спостережуваних вікових групах, різний рівень спортивної кваліфікації, що дає можливість вносити корективи у процес вдосконалення швидкісних здібностей і ефективно керувати тренувальним процесом. Висновки: на підставі порівняльного аналізу проведених досліджень були розроблені критерії оцінки фізичної якості швидкості та її складових (темп, час і швидкість одиночного руху, частота рухів). Запропоновану методику дослідження ефекту тренувального дії можна застосовувати для цілеспрямованого вивчення і розвитку фізичної якості швидкості у тренувальному процесі, а також для визначення перспективності спортсменів та застосування як однієї зі складових частин методики відбору на різних етапах вдосконалення спортивної підготовки і підвищення рівня спортивної кваліфікації.
 • Документ
  Україна на іграх XXXII Олімпіади у Токіо: підсумки, основні проблеми та шляхи розвитку олімпійських видів спорту
  (2021) Дрюков, О. В.; Кувалдіна, О. В.; Дрюков, В. О.; Driukov, Oleksandr; Kuvaldina, Olga; Driukov, Volodymyr
  Розглянуті і проаналізовані виступи українських спортсменів на Іграх ХХХІІ Олімпіади, а також здійснено аналіз досліджень щодо вивчення проблеми удосконалення їх підготовки. Показано, що результати виступів збірної команди України на Іграх ХХХІІ Олімпіади – це гідний результат для тих умов в яких живе зараз Україна. Відмічається, що сьогодні система розвитку олімпійських видів спорту в Україні не є оптимальною. Для оцінювання сучасного стану функціонування і розвитку олімпійських видів спорту було проведено PEST-аналіз на матеріалі фехтування. Проведений PEST-аналіз показав, що на даний час розвиток фехтування гальмує низка факторів макросередовища і умов, які потребують проведення ряду реформ. Таким чином, для забезпечення надалі завоювання призових місць на Олімпійських іграх необхідна розробка моделі інноваційного розвитку олімпійських видів спорту на основі стратегічного партнерства між державою, громадськими спортивними організаціями, наукою, сферою освіти і бізнесу.
 • Документ
  Исследование функционального состояния гандболистов в тренировочном процессе
  (2016) Богуш, Владимир; Яцунский, Александр; Сокол, Ольга; Смирнова, Ирина; Резниченко, Оксана; Кувалдина, Ольга; Bogush, V.; Yatsunsky, О.; Sokol, O.; Smirnova, I.; Reznichenko, O.; Kuvaldina, O.
  Мета: вивчити функціональні зміни в організмі спортсмена в умовах тренувального процесу для оптимізації спортивної підготовки гандболістів. Матеріал і методи: обстежувалися гандболісти різних вікових груп і спортивної кваліфікації: 13-15 років – без спортивного розряду, 16-18 років – другий розряд, 19-23 роки – перший розряд і кандидати в майстри спорту, всього 45 чоловік. Вивчалися сенсомоторні реакції, точність дозування м’язових зусиль, межі полів зору, частота серцевих скорочень, максимальне споживання кисню, загальна і спеціальна працездатність. Результати: дослідження показали, що при підвищенні рівня професійної підготовки значно поліпшуються реакції сенсомоторних систем (зорових, слухових, рухових), збільшуються межі полів зору, що сприяє розвитку спеціальної ігрової якості – уміння бачити поле, підвищується загальна і спеціальна працездатність, критерієм оптимальної тривалості інтенсивної роботи є частота серцевих скорочень і споживання кисню, тобто при конкретному тренувальному завданні відбувається певна зміна фізіологічних систем організму. Висновки: об’єктивна оцінка і аналіз змін досліджених показників функціонального стану організму спортсмена дозволив встановити їх взаємозв’язок, що може бути використано в тренувальному процесі.
 • Документ
  Показатели функционального состояния спортсменок-гандболисток
  (2016) Богуш, В. Л.; Гетманцев, С. В.; Сокол, О. В.; Косенчук, В. А.; Кувалдина, О. В.; Яцунский, Е. А.; Bogush, V.; Getmantsev, S.; Sokol, O.; Kosenchuk, O.; Kuvaldina, O.; Yatsunsky, E.
  Мета: вивчити функціональний стан гандболісток для розробки комплексної методики визначення перспективності спортсменів в обраному виді спорту. Матеріал і методи: комплекс кінематичних характеристик досліджувався у дівчат різного віку (15–16 років і 17–18 років) і спортивної майстерності, всього 45 осіб, за розробленою нами методикою вимірювання ефекту тренуючої дії, а також визначалися сенсомоторні реакції на звукові і світлові подразники, швидкість повітряного потоку, точність виконання заданого м’язового зусилля. Результати: вивчено зміни тренованості і функціональної підготовленості спортсменок різного віку, при цьому підвищення професійної майстерності збільшує можливості спортсмена у виконанні складних рухових дій, які забезпечує комплекс виконавчих механізмів різних анатомо-фізіологічних систем, що направлені на досягнення необхідного кінцевого результату. Виводи: зміна функціональних показників обумовлена загальними закономірностями зростання і розвитку організму і специфічним впливом тренувальної і спортивної діяльності. Отримані данні можуть застосовуватися для уточнення фізичного навантаження при різному рівні функціональної підготовленості, рухової активності, морфо-функціональних можливостей організму, стану здоров’я спортсмена.
 • Документ
  Критерии оценки показателей быстроты движений у юношей в академической гребле
  (2016) Богуш, В.; Гетманцев, С.; Кувалдина, О.; Кулаков, Ю.; Сокол, О.; Яцунский, Е.; Bogush, V.; Hetmantsev, S.; Kuvaldina, O.; Kulakov, Yu.; Sokol, О.; Yatsunskiy, Ye.
  Мета: розробити критерії оцінки показників і складових елементів фізичної якості швидкості. Матеріал і методи: обстежувалися юнаки, які спеціалізуються в академічному веслуванні, що розрізняться за віком і спортивною кваліфікацією. Досліджувалися сенсомоторні реакції на звуковий і світловий подразники, а також за розробленою нами методикою вимірювання ефекту тренувального дії визначалися темп, час і швидкість одного руху, частота рухів. Процес тестування моделює типові умови тренувальної та змагальної діяльності та оцінює виконання завдання. Результати: на підставі про ведених комплексних досліджень показників фізичної якості швидкості і складових її елементів (темпу, часу і швидкості одного руху, частоти рухів) розроблено критерії їх оцінки для юнаків різного віку та спортивної кваліфікації, що займаються академічним веслуванням. Запропонована методика досліджень дозволяє вивчати силу та рухливість нервових процесів, функціональну витривалість і психомоторну працездатність спортсменів. Висновки: розроблені критерії оцінки фізичної якості швидкості дозволяють вияви ти індивідуальні психофізіологічні особливості організму спортсмена, що дасть можливість вносити корективи у вдосконалення швидкісних здібностей і ефективно управляти тренувальним процесом.
 • Документ
  Багатофункціональна підготовка стрибунів у висоту в річному макроциклі
  (2019-12) Бірюк, Світлана; Семерджян, Микола; Бірюк, Влада; Biryuk, Svetlana; Semerdzjan, Nikolay; Biryuk, Vlada
  Стаття присвячена проблемі багатофункціональної підготовки студентів-стрибунів у висоту 18-19 років в річному макроциклі. Викладений у статті матеріал базується на вивченні та аналізі наукової літератури та публікацій, присвячених даному питанню, а також на результатах авторського дослідження та анкетування вітчизняних тренерів В статті розглядаються також варіанти розподілу швидкісно-силового навантаження за періодами річного циклу, а також розподіл засобів розвитку швидкісно-силових якостей в різні періоди річного циклу підготовки.
 • Документ
  Структура тренувальних навантажень стрибунів у висоту в річному циклі підготовки
  (2019-05) Бірюк, Світлана; Демидова, Ірина; Решетілова, Наталя; Biryuk, Svetlana; Demydova, Irina; Reshetilova, Natalyia
  Стаття присвячена проблемі удосконалення процесу спортивної підготовки стрибунів у висоту віком 18-19 років шляхом корекції та деталізації окремих розділів державної навчальної Програми з легкої атлетики для ДЮСШ, СДЮСШОР та ШВСМ. Викладений у статті матеріал базується на вивченні та аналізі нормативних документів, публікацій та наукової літератури, присвячених даному питанню, а також на результатах авторського статистичного дослідження та анкетування вітчизняних фахівців-практиків. Стаття містить авторський варіант розподілу тренувальних навантажень стрибунів у висоту юніорського віку за структурними елементами річного макроциклу підготовки.
 • Документ
  Визначення кваліфікаційного рівня українських стрибунів студентського віку у висоту
  (2018-09) Бірюк, Світлана; Демидова, Ірина; Бірюк, Влада; Решетілова, Наталя; Biruyk, S.; Demydova, I.; Biruyk, V.; Reshetilova, N.
  Стаття присвячена проблемі програмно-норативного забезпечення процесу спортивної підготовки стрибунів у висоту, які тренуються в групах базової спеціалізованої підготовки та групах підготовки до вищих досягнень у дитячо-юнацьких спортивних школах, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах олімпійського резерву з легкої атлетики та школах вищої спортивної майстерності. За допомогою статистичного дослідження здійснена спроба з’ясувати реальний кваліфікаційний рівень підготовленості українських стрибунів у висоту студентського віку (18-22 років) та ступінь відповідності Програмних кваліфікаційних вимог рівню сьогоденних результатів спортсменів.
 • Документ
  Проблеми організації навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах з урахуванням технологій здоров’язбереження
  (2016-05) Бірюк, С. В.; Грицай, Ю. О.; Biriuk, Svitlana; Grytsay, Yuri
  У статті розглядаються питання організації навчального-виховного процесу з фізичного виховання у вищих навчальних заклада з урахуванням технологій здоров’язбереження, проблеми зміцнення здоров'я студентської молоді та виховання стійкої потреби в систематичних заняттях фізичною культурою.