Студентське самоврядування на Миколаївщині

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

Автори

Трибулькевич, К. Г.
Tribulkevich, K. Н.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Розглянуто роботу органів студентського самоврядування у вищих навчальних закладах Миколаєва: Національному університеті кораблебудування ім. адмірала Макарова, Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського, Чорноморському державному університеті ім. П. Могили та Миколаївському національному аграрному університеті. Здійснено аналіз ефективності функціонування студентського самоврядування
Work of organs of student self-government is considered in higher educational establishments of Mykolaiv: Admiral Makarov National university of shipbuilding, Mykolaiv national university after V. O. Sukhomlynsky, Petro Mohyla Black Sea State University and Mykolaiv national agrarian university. The analysis of efficiency of functioning of student self-government is carried out.

Опис

Трибулькевич, К. Г. Студентське самоврядування на Миколаївщині / К. Г. Трибулькевич // Гуманіт. вісн. НУК. – Миколаїв : НУК, 2014. – Вип. 7. – С. 137–139.

Ключові слова

студентське самоврядування, демократизація, вищий навчальний заклад, student self-government, democratization, higher educational establishment

Бібліографічний опис

Зібрання