Підвищення економічності газопоршневої установки автономного енергозабезпечення охолодженням наддувного повітря абсорбційним термотрансформатором = Increasing the economy of reciprocating gas integrated energy plant by scavenge air cooling in the absorption thermotransformer

Вантажиться...
Ескіз

Дата

Автори

Коновалов, А. В.
Konovalov, A. V.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація присвячена підвищенню паливної ефективності газопоршневих установок автономного енергозабезпечення при експлуатації в умовах підвищених температур зовнішнього повітря шляхом більш глибокого, порівняно з радіаторним, охолодження наддувного повітря абсорбційним термотрансформатором. Розроблено та реалізовано підхід до охолодження наддувного повітря ГПУ установок автономного енергозабезпечення при експлуатації в умовах підвищених температур зовнішнього повітря, який полягає у використанні типового для таких установок обладнання: абсорбційного термотрансформатора з градирнею мокрого типу – для більш глибокого, порівняно з радіатором, зниження температури наддувного повітря = The dissertation is devoted to increasing the fuel efficiency of reciprocating gas engines of integrated energy plant during operation in conditions with increased ambient air temperatures due to more deep cooling of reciprocating gas plant (RGР) scavenge air in absorption thermotransformer as compared with dry cooling in radiator. The approach of scavenge air cooling in RGР of integrated energy plants for operation in conditions with increased ambient air temperatures according to which the absorption thermotransformer with wet cooling tower is applied as typical equipment for such plants was developed and realized.

Опис

Коновалов, А. В. Підвищення економічності газопоршневої установки автономного енергозабезпечення охолодженням наддувного повітря абсорбційним термотрансформатором : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.03 / А. В. Коновалов ; МОН України, НУК ім. адмірала Макарова ; наук. керівник М. І. Радченко. – Миколаїв, 2017. – 23 с.

Ключові слова

установка автономного енергозабезпечення, газопоршневий двигун, наддувне повітря, охолодження, абсорбційний термотрансформатор, градирня, паливна економічність, integrated energy plant, reciprocating gas engine, scavenge air, cooling, absorption thermotransformer, cooling tower, fuel efficiency

Бібліографічний опис

Зібрання