Удосконалення моделі управління ІТ-проєкту для розробки Web-додатку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Аполонова А. В. Удосконалення моделі управління ІТ-проєкту для розробки Web-додатку. Кваліфікаційна робота зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», освітньої програми «Управління проєктами». Миколаїв: НУК ім. адм. Макарова. 2023 рік. 113 сторінок. У кваліфікаційній роботі було досліджено, проаналізовано та удосконалено модель управління ІТ-проєктом для розробки Web-додатку. Результатом роботи стала вдосконалена, на основі методу Agile, модель управління, яка враховує усі аспекти процесу розробки Web-додатку програмного забезпечення, для подальшого використання у проєктуванні подібних проєктів.

Опис

Аполонова, А. В. Удосконалення моделі управління ІТ-проєкту для розробки Web-додатку = Improvement of IT project management model for the development of web application емульсії : магістерська робота ; спец. 122 ''Комп’ютерні науки'' / А. В. Аполонова ; наук. кер. С. К. Чернов. – Миколаїв : НУК, 2023. – 113 с.

Ключові слова

управління проєктами, ІТ-проєкти, управління командою, Agile, Kanban, Scrum, Waterfal, PERT, RACI, бюджет, якість, 122 ''Комп’ютерні науки'', project management, IT projects, team management, Waterfall, budget, quality

Бібліографічний опис