Рябенький Володимир Михайлович

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Автори

Жигалкіна, М. С.
Панченко, Т. С.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Бібліографічний покажчик присвячений 70-річчю з дня народження Рябенького Володимира Михайловича – доктора технічних наук, професора, завідувача кафедрою теоретичної електротехніки та електронних систем. Мета покажчика – відобразити наукові та науково-методичні праці вченого. До його складу увійшли монографії, підручники, навчальні посібники, методичні вказівки, статті, матеріали доповідей на всеукраїнських та міжнародних наукових, науково-практичних конференціях, авторські свідоцтва і патенти. Матеріал у покажчику розташовано за алфавітом прізвищ авторів робіт (крім авторських свідоцтв та патентів).

Опис

Рябенький Володимир Михайлович [Електронний ресурс] : бібліогр. покажчик / уклад.: М. С. Жигалкіна, Т. С. Панченко ; за ред. Т. М. Костирко. – Миколаїв : НУК, 2016. – 34 с. – Режим доступу : http://lib.nuos.edu.ua.

Ключові слова

бібліографічний покажчик, Рябенький Володимир Михайлович, науково-методичні праці

Бібліографічний опис