Правознавство

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

Автори

Білоус, В. І.
Дмитриченко, Ігор Володимирович
Філіппських, М. О.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Видання містить основні положення навчальної дисципліни "Правознавство". Вміщено тематичний план, методичні рекомендації щодо підготовки до практичних занять, питання для самоконтролю, теми рефератів, контрольні запитання, для перевірки знань студентів, список літератури і нормативного матеріалу, схеми. Призначено для студентів неюридичних спеціальностей як денної, так і заочної форми навчання, викладачів, що викладають дисципліну "Правознавство".

Опис

Білоус, В. І. Правознавство : метод. вказівки / В. І. Білоус, І. В. Дмитриченко, М. О. Філіппських. - Миколаїв : НУК, 2007. - 32 с. + ел. копія.

Ключові слова

правознавство, методичні вказівки, законодавство України, правова культура, норми права

Бібліографічний опис