Розробка програмного забезпечення для автоматизації управління складом магазину електроніки «Tech Store»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Нагорний, В. В.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Кваліфікаційна робота присвячена розробці програмного забезпечення для автоматизації управління складом магазину електроніки «Tech Store». Дана кваліфікаційна робота передбачає розв’язання практичної задачі інженерії програмного забезпечення, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов, а саме розробку програмного забезпечення для автоматизації управління складом магазину електроніки «Tech Store», котре дозволить працівникам магазину спростити та пришвидшити свою роботу в управлінні бізнес-процесами складської роботи підприємства. У кваліфікаційній роботі міститься аналіз та опис предметної галузі за темою кваліфікаційної роботи «Розробка програмного забезпечення для автоматизації управління складом магазину електроніки «Tech Store»», а також постановка задачі та розділ з охорони праці, ескізний, технічний та робочий проекти ПЗ. Звіт містить чотири розділи та п’ять додатків – технічне завдання на розробку програмного забезпечення, текст програми, опис програми, інструкція користувача, програма та методика випробувань ПЗ. Кваліфікаційна робота викладена на 99 сторінках друкованого тексту та містить 20 рисунків, 24 таблиці, список використаних джерел з 11 найменувань та 5 додатків.

Опис

Нагорний, В. В. Розробка програмного забезпечення для автоматизації управління складом магазину електроніки «Tech Store» : бакалаврська робота ; спец. 121 "Інженерія програмного забезпечення" / В. В. Нагорний ; наук. кер. Л. М. Макарова. – Миколаїв : НУК, 2022. – 99 с.

Ключові слова

програмне забезпечення, система управління складом, постанова задачі, магазин електроніки, Warehouse Management System, 121 "Інженерія програмного забезпечення"

Бібліографічний опис